Luonnonmukaiset siemenet ja taimet (lisäysaineistorekisteri)

Luomutuotannossa on käytettävä luonnonmukaisesti tuotettuja siemeniä ja taimia aina, kun niitä on saatavissa. Ruokavirasto ylläpitää luomulisäysaineistorekisteriä, johon on merkitty kaikki saatavilla oleva luomulisäysaineisto. Rekisteri perustuu luomusiementä markkinoivien yritysten ilmoituksiin siementen ja taimien saatavuudesta.

Lisäysaineistorekisteri (päivitetty 15.11.2022, pdf)

Tavanomaista lisäysaineistoa voi käyttää, jos luonnonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa ei ole saatavissa. Tällöin kyseinen laji lisätään Ruokaviraston lupaan käyttää tavanomaista lisäysaineistoa. Joissain tilanteissa voidaan käyttää tavanomaista lisäysaineistoa, vaikka luomulisäysaineistoa olisikin saatavilla. Tämä edellyttää kuitenkin aina ELY-keskuksen myöntämää poikkeuslupaa. Syitä voivat olla esimerkiksi viljelytekniset syyt, kuten kasvuaika- ja kasvupaikkavaatimus tai taudinkestävyys.

Siemenseosten kaikkien kasvilajien tulee olla luonnonmukaisesti tuotettuja. Jos seos sisältää myös tavanomaisesti tuotettuja lajeja, on käyttöön haettava lupa ELY-keskuksesta. Lupaa ei tarvita, jos kaikki lajit ovat Ruokaviraston yleisessä luvassa.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.11.2022