Kotimaan tuotanto ja jatkojalostus

240515_metsakato_infograafi_3_1920x1080.png

 

Myös kotimaan tuotannossa ja jatkojalostuksessa metsäkatoasetus koskee raaka-aineita ja niistä valmistettavia tuotteita, jotka löytyvät asetuksen liitteestä 1. Asetuksen määrittämä roolisi voi olla toimija tai kauppaa käyvä. Asetus antaa velvoitteita edellä mainituille toimijoille ja kauppaa käyville. Velvoitteet riippuvat esimerkiksi yrityksen koosta ja roolista toimitusketjussa. 

 

Toimijat 

Asetuksessa toimijalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka kaupallisen toiminnan yhteydessä saattaa asianomaisia tuotteita markkinoille tai vie niitä. 

Maa- ja metsätalousministeriön linjauksen mukaisesti Suomessa toimijoita ovat (tilanne 3/2024): 

Nautakarjataloudessa 

 • Nautakarjan osalta lähtökohtaisesti teurastamot ovat toimijoita. 
 • Jos tilallinen harjoittaa suoramyyntiä, tilallinen on toimija. 

Metsäsektorilla 

 • Puutavaran osalta lähtökohtaisesti puun ostaja (pystykaupat) on toimija. 
 • Hankintahakkuissa ja toimituskaupoissa toimija on metsänomistaja tai puun myyjä. 

Jatkojalostuksessa 

 • Jos ostat asetuksen tarkoittamalta toimijalta raaka-ainetta ja jatkojalostat uusia tuotteita, jotka löytyvät asetuksen liitteestä 1, sinut katsotaan yrityksen koosta riippuen toimijaksi tai PK-toimijaksi.

 

Toimijalta edelletyt toimenpiteet 

240515_metsakato_infograafi_5_1920x1080.png

 • Selvitä löytyykö tuotteesi asetuksen liitteestä 1, jotta tiedät, kuuluuko tuotteesi asetuksen velvoitteiden piiriin. 
 • Kaikilla toimijoilla tulee olla asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä eli nk. DD-järjestelmä, jolla varmennetaan, että markkinoille saatettavat tuotteet ovat asetuksen mukaiset.  
 • Kerää DD-järjestelmää soveltaen vaadittavat tiedot tuotteista.
 • Tee DD-järjestelmää soveltaen riskinarviointi ja riskinvähentämistoimet tuotteille. 
 • Tee DD-vakuutus komission TRACES-järjestelmässä ennen markkinoille saattamista.
 • Toimita tuotteiden ostajalle eteenpäin erään kohdistuva DD-vakuutuksen viitenumero, jos kyseessä on yritysasiakas.
 • Suuryrityksillä on velvoite raportoida vuosittain julkisesti asianmukaisen huolellisuuden järjestelmästään eli DD-järjestelmästä. 

 

Toimenpiteet mikroyritykselle tai PK-toimijalle, jotka ovat jatkojalostajia 

 • PK-toimijan ei tarvitse tehdä DD-vakuutusta. 
 • Huolehdi, että saat itsellesi liitteessä 1 mainituista raaka-aineista tai tuotteista DD-vakuutuksen viitenumeron toimitusketjun aiemmalta taholta.  
 • Toimita eteenpäin tuotteiden ostajalle erään kohdistuva DD-vakuutuksen viitenumero, jos kyseessä on yritysasiakas. 
Sivu on viimeksi päivitetty 27.5.2024