Riskinarviot Orgyia leucostigma ja Chionaspis pinifoliae -tuhoojista

Tässä hankkeessa tehdään kansainvälisten ISPM-standardien mukaiset riskinarviot  Orgyia leucostigma ja Chionaspis pinifoliae -tuhoojille. Näiden tuhoojien uhka pohjoismaisille havumetsille tunnistettiin hankkeessa ”Ulkomailta tuotavien koristekasvien kasvinterveysriski pohjoismaisille havumetsille”. Riskinarvioinnit tehdään Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestön (EPPO) nopean riskinarvioinnin ohjeen mukaan niin, että arviointien perusteella voidaan tarvittaessa ehdottaa muutoksia EU:n kasvinterveyslainsäädäntöön. Riskinarvioinnit julkaistaan EPPO:n riskinarviointeina. Hanke toteutetaan Ruokaviraston, Ruotsin maatalousyliopiston (SLU), Norjan tieteellisen elintarviketurvallisuuskomitean (VKM)  ja EPPO:n yhteystyönä. 

Tutkimusryhmä

  • Mariela Marinova-Todorova (Ruokavirasto)
  • Juha Tuomola (Ruokavirasto)
  • Salla Hannunen (Ruokavirasto)
  • Johanna Boberg (SLU)
  • Niklas Björklund (SLU)
  • Micael Wendell (VKM)
  • Daniel Flø (VKM)
  • Camille Picard (EPPO:n yhteyshenkilö)

Aikataulu

2020 - 2022

Rahoitus

MMM, Ruokavirasto, SLU, VKM ja EPPO.

Projektin julkaisut

EPPO:n riskinarvio Orgyia leucostigma -tuhoojasta julkaistiin vuonna 2021: https://pra.eppo.int/pra/6e272c72-555f-4d4e-ae7d-e5b5b89ff939 

EPPO:n riskinarvio Chionaspis pinifoliae -tuhoojasta julkaistiin vuonna 2022: https://pra.eppo.int/pra/7623526c-0bf4-4386-89a1-8d48574d430c 

Tuomola J, Marinova-Todorova M, Hannunen S (2022) Uusi karanteenituhooja Eurooppaan? Metsälehti 3: 30-31.

Lisätietoa projektista

Juha Tuomola juha.tuomola@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 14.9.2023