Uuden kasvinterveysasetuksen mukaisten karanteenituhoojien priorisointi FinnPRIO-mallilla

Hankkeessa päivitetään FinnPRIO-arviot ja prioriteettilistat karanteenituhoojien, sekä kaikkien muiden FinnPRIO-mallilla aiemmin arvioitujen tuhoojien uhkasta Suomen kasvintuotannolle ja ympäristölle. Arviointituloksista tehdään helppokäyttöinen tietokanta, jota voidaan käyttää viranomaisten tekemien riskinhallintatoimien kohdentamiseen.

Tarkemmin hankkeessa:

  1. Arvioidaan FinnPRIO-mallilla kaikki ne EU:n uudessa kasvinterveysasetuksessa määritellyt karanteenituhoojat, joista ei vielä ole FinnPRIO-arviota.
  2. Päivitetään kaikki aiemmin tehdyt FinnPRIO-arviot.
  3. Muutetaan FinnPRIO-arvioiden tuhoojakohtaiset tulosjakaumat yksikertaisiksi prioriteettilistoiksi stokastiseen dominanssiin ja hypervolyymi-indikaattoriin perustuvan tekniikan avulla.
  4. Tehdään FinnPRIO-arvioista helppokäyttöinen tietokanta.
  5. Julkaistaan arviointien tulokset ja arviointien yhteydessä kerätty tieto tuhoojista.

Tutkimusryhmä

  • Juha Tuomola (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)
  • Salla Hannunen (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)
  • Kati Lankinen (Ruokavirasto, kasvinterveysyksikön yhteyshenkilö)

Aikataulu

2020-2026

Rahoitus

Ruokavirasto

Projektin julkaisut

Marinova-Todorova M, Tuomola J & Hannunen S (2022) FinnPRIO-Explorer - A tool for examining assessments made with the FinnPRIO model. Finnish Food Authority, Helsinki, Finland. Available at https://finnprio-explorer.rahtiapp.fi/doi.org/10.5281/zenodo.7016771

Lisätietoa hankkeesta

Juha Tuomola juha.tuomola@ruokavirasto.fi

 

Sivu on viimeksi päivitetty 15.5.2024