Koirien maahantuonnin aiheuttama riski ihmisten ja eläinten terveydelle

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää aiheuttaako koirien tuonti ulkomailta tartuntatautiriskiä suomalaisille ihmisille tai koirille.  

Tutkimuksessa saadaan tietoa tuontikoirien mahdollisesti mukanaan tuomien vakavien tautien maahantulon ja maassa leviämisen riskeistä seurauksineen.

Tavoitteena on tunnistaa ja kuvata erityisesti rabieksen (raivotauti) ja myyräekinokokin (heisimato) maahantulon riskiä. Lisäksi selvitetään moniresistenttien bakteereiden (ESBL ja MRSA) mahdollisesti aiheuttamaa riskiä.

Projektissa pyritään tuottamaan lisää tietoa niin viranomaisille, tuontikoirien tuojille kuin koirien omistajillekin. Koirien maahantuojat voivat käyttää sen tuloksia oman toimintansa kehittämisessä ja koirien omistajat saavat tietoa tuontikoiriin mahdollisesti liittyvistä riskeistä.

Hankkeen aikataulu

2018 - 2019

Rahoitus

Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto

Tutkimusryhmä

Pirkko Tuominen (Ruokavirasto)
Heidi Rossow (Ruokavirasto)
Suvi Joutsen (Ruokavirasto)

Projektista julkaistua

Zoonoottiset taudinaiheuttajat tuontikoirissa. Ruokaviraston tutkimuksia 2/2019 (pdf)

Lisätietoja projektin tutkijoilta

Pirkko Tuominen pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi
Heidi Rossow heidi.rossow@ruokavirasto.fi
Suvi Joutsen suvi.joutsen@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 2.10.2019