Lintuinfluenssan leviämiseen vaikuttavien riskitekijöiden kartoitus (AI-RISKI)

Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa (HPAI) on merkittävä uhka modernille siipikarjantuotannolle. Tartunnan seurauksena lintujen kuolleisuus voi nousta suureksi ja taudinpurkaus tuotantosiipikarjan pitopaikassa aiheuttaisi suuret kerrannaisvaikutukset koko elinkeinolle.

Hankkeen alkaessa korkeapatogeenista lintuinfluenssaa ei ollut todettu Suomessa siipikarjalla, ainoastaan syksyllä 2016 sitä todettiin luonnonvaraisilla linnuilla. Vuosien 2021–2022 aikana tilanne on huonontunut ja alkuvuodesta 2021 korkeapatogeenista lintuinfluenssaa todettiin siipikarjaksi luokiteltavalla fasaanitilalla. Euroopassa ja muualla maailmassa, erityisesti Kaakkois-Aasiassa, virusta löydetään vuosittain sekä siipikarjalta että luonnonvaraisilta vesilinnuilta. Viime vuosina lintuinfluenssa on aiheuttanut Euroopassa merkittäviä epidemioita sekä luonnonvaraisissa linnuissa että siipikarjassa.

Lintuinfluenssa leviää maasta toiseen erityisesti muuttolintujen mukana. Siipikarjan tärkeimpiä altistavia tekijöitä ovat tautisuojauksen taso, erityisesti lintujen ulkoilu, ja tilan sijainti. Ennakoimalla ja hallitsemalla tautiuhkia estetään lintuinfluenssan leviäminen kotimaiseen siipikarjaan ja säilytetään Suomen asema vientimarkkinoilla.

Tavoitteena oli

 • kartoittaa lintuinfluenssan riskitekijät suomalaisessa kananmuna- ja broilerituotannossa sekä selvittää niiden esiintyminen Suomessa alueellisesti ja ajallisesti.

Erityisesti tavoitteena oli arvioida

 • millä ajanjaksolla lintuinfluenssan leviäminen Suomeen on ajankohtaisinta
 • mitkä ovat lintuinfluenssalle riskialtteimmat alueet Suomessa
 • mitkä riskitekijät edistävät lintuinfluenssaepidemian leviämistä suomalaiseen siipikarjaan

Aikataulu

2020-2022

Rahoitus

Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera), Ruokavirasto, Luonnontieteellinen keskusmuseo.

Tutkimusryhmä

 • Pirkko Tuominen (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö) 
 • Tuija Gadd (Ruokavirasto, virologian tutkimusyksikkö)
 • Teemu Lehtiniemi (BirdLife Finland)
 • Heidi Rossow (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)
 • Leena Seppä-Lassila (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)
 • Niina Tammiranta (Ruokavirasto, virologian tutkimusyksikkö)
 • Juha Tuomola (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)
 • Jari Valkama (Luonnontieteellinen museo)

Projektin julkaisut

Rossow H, Seppä-Lassila L, Tuomola J, Lehtiniemi T, Valkama J, Tammiranta N, Gadd T, Tuominen P (2023) Siipikarjan lintuinfluenssa Suomessa - riskiprofiili. Ruokaviraston tutkimuksia 1/2023. ISBN PDF 978-952-358-046-6. pp. 33.

Naurulokkien alueellinen ja ajallinen esiintyminen Suomessa. Riskinarvioinnin yksikkö 2023. Karttalinkki

Harmaalokkien ja kalalokkien alueellinen ja ajallinen esiintyminen Suomessa. Riskinarvioinnin yksikkö 2023. Karttalinkki

Seppä-Lassila L, Rossow H, Tuomola J & Tuominen P (2022) Hanke selvittää lintuinfluenssan riskejä. Suomen Siipikarja 2022(3): 16–17.

Tuomola J, Seppä-Lassila L, Rossow H, Tuominen P (2023) AI-RISKI: A tool for examining the spatio-temporal risk of transmission of Avian Influenza to poultry in Finland. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7325839.  Available at: https://ai-riski.rahtiapp.fi/

Lisätietoa projektista

Sivu on viimeksi päivitetty 6.10.2023