Ravitsemuksella hyvinvointia

Ravitsemuksella hyvinvointia - tukiaineistoa kunnille ja sosiaali- ja terveyspalveluille

Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Kuntaliitto ovat julkaisseet yhdessä kunnille, sosiaali- ja terveyspalveluille sekä alueellisille hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoille asukkaiden ja asiakkaiden hyvän ravitsemuksen edistämiseen tukiaineistoa:

Sähköiset, verkossa täytettävät lomakkeet: 

 

Ravitsemuksella hyvinvointia -verkkosivuja rakennetaan parhaillaan ja koko sivusto avataan kesän aikana.