Toteutus

Vireyttä seniorivuosiin ikääntyneen ruokasuositukset käytäntöön – hanke koostuu kolmesta työpaketista, joissa:

  1. Tuotetaan verkkokoulutuskokonaisuus ja järjestetään alueellista ammatillista täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ruokapalvelujen henkilöstölle. Alueellista koulutusta järjestetään ainakin 15 alueella, jotka voivat olla tulevia hyvinvointialueita, sairaanhoitopiirejä, kaupunkeja yms. Verkkokoulutusaineisto koostuu kokonaisuuksista, joista eri ammattiryhmät, muut ikääntyneiden parissa toimivat tai omaishoitajat voivat valita osia hyvän ravitsemuksen ja ruokailun toteuttamisesta sekä ravitsemushoidosta.
  2. Kootaan kansallinen ikääntyneiden ravitsemistiedon ja palveluiden portaalipohja. Portaaliin kootaan perustieto ikääntyneiden terveyttä edistävästä ravitsemuksesta, joka on kohdistettu ikääntyneille itselleen. Portaalipohjan voi liittää kuntien omille verkkosivuille ja sitä täydennetään paikallisilla palvelutiedoilla ja aineistoilla.
  3. Järjestetään ”Ravitsevaa ruokaa ja ruokailoa – yhdessä syöden” valtakunnallinen kampanja ikääntyneiden hyvästä ravitsemuksesta. Kampanja toteutetaan syksyllä 2023 yhdessä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen kanssa. Tuotettava aineisto kohdistuu ikääntyneille itselleen. Tuotekokonaisuus sisällytetään myös kansallisen portaalin aineistoon. 

Työpakettien sisältösivut täydentyvät hankkeen edetessä. 

 

 

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 16.5.2022