Eläintuotannon uudet epätyypilliset zoonoosiuhkat

Tiivistelmä:

Hankkeen aiheena ovat eläimille ja ihmisille yhteiset Escherichia coli -bakteerit ja fluorokinoloneille resistentit salmonellabakteerit. Erityisesti tutkimus kohdistuu suoliston ulkopuolisia infektioita aiheuttavaan E. coli -bakteeriryhmään (ExPEC) sekä laajakirjoista betalaktamaasientsyymiä (ESBL tai AmpC) tuottaviin E. coli -bakteereihin. Täysin samojen bakteerikantojen on todettu aiheuttavan tartuntoja ihmisissä ja eläimissä, jolloin kyseessä on zoonoosi. Hankkeessa tutkimme bakteerien esiintymistä siipikarjanlihan koko tuotantoketjussa ja kotikoirien suolistossa. Tulosten avulla voimme arvioida millainen merkitys siipikarjanlihalla ja koirilla on ihmisten terveydelle. Lisäksi saamme tietoa siipikarjassa esiintyvän kolibasilloositaudin epidemiologiasta ja siipikarjan E. coli -bakteerien resistenssitilanteesta.

Tavoitteet:

Selvittää siipikarjanlihassa ja lemmikkikoirissa esiintyvien ExPEC-bakteerien sekä ESBL- tai AmpC-entsyymiä tuottavien E. coli -bakteerien epidemiologiaa.

Asiasanat:

 E. coli, ESBL, AmpC, ExpEC, kolibasilloosi, siipikarja, koira

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Pelkonen, Sinikka, professori, Evira, eläintautibakteriologian tutkimusyksikkö

Eviran hankevastaava:

Pelkonen, Sinikka, professori, eläintautibakteriologian tutkimusyksikkö

Yhteistyötahot:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL;
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta;
HK-Agri

Hankkeen vaihe:

Päättynyt

Aloitusvuosi:

2010

Lopetusvuosi:

2015

Julkaisut:

Lyhs U, Ikonen I, Pohjanvirta T, Raninen K, Perko-Mäkelä P, Pelkonen S. (2012) Extraintestinal pathogenic Escherichia coli in poultry meat products on the Finnish retail market. Acta Vet Scand. 54:64.

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

MMM 421/311/2009;
Evira;
THL

Eviran projektikoodi:

8336

Sivu on viimeksi päivitetty 10.3.2020