Gyrodactylus salaris –lohiloisen esiintyminen ja ehkäisy

Tavoitteet:

Tavoitteena on selvittää Gyrodactylus salaris –lohiloisen esiintymistä ja loistartunnan siirtymisen ehkäisyyn liittyviä seikkoja.

Tulokset:

Loisen epidemiologiasta ja molekyylibiologiasta Itämeren valuma-alueella on saatu merkittävää uutta tietoa. Käytännön kalastusvälinedesinfektioon ja kalanviljelylaitosten Gyrodactylus-diagnostiikkaan oleellisesti vaikuttavia asioita on saatu selville.


Hanke koostuu useista osista, joita yksikössä on toteutettu virkatyönä ja MAKERA (Maatalouden kehittämisrahasto) -rahoitteisina projekteina. Virkatyönä toteutettava osuus sisältää Jäämereen virtaavien lohijokien ja Itämeren vesistöalueen vesistöjen (erityisesti Tornionjoen merilohen) villikalakantojen jatkuvan lohiloisseurannan. Myös Pohjois-Suomen kalanviljelylaitosten tilannetta pyritään seuraamaan EU:n virallisen kalavirusseurannan näytteistön avulla.

Osittain MAKERA-rahoitteisina on toteutettu kaksi projektia:
1. "Gyrodactylus salaris –lohiloiskantojen taudinaiheuttamiskyky ja levinneisyys Suomessa” (MMM:n rahoituspäätösnumero 3385/503/2002, Eviran projektinumero 8212)- hanke toteutettiin 2003-2004
loppuraportti: Pasi Anttila, Jussi Kuusela, Jaakko Lumme ja Perttu Koski (2005): Vaarallisten lohiloiskantojen taudinaiheutuskyky ja levinneisyys Suomessa. Projektin loppuraportti. EELA, Oulun alueyksikkö ja Oulun yliopisto, Biologian laitos, Oulu, 14 s.
2. "Gyrodactylus salaris –lohiloisen vastustus: kirjolohi riskitekijänä ja kalastusvälineiden desinfektio” (MMM:n rahoituspäätösnumero 4735/503/2004, Eviran projektinumero 8212)
- hanke toteutettiin 2005 - 2006
- loppuraportti: Pasi Anttila, Jussi Kuusela ja Perttu Koski (2007): Gyrodactylus salaris -lohiloisen vastustus: kirjolohi riskitekijänä ja kalastusvälineiden desinfektio. Projektin loppuraportti. Evira, Oulun tutkimusyksikkö, Oulu, 14 s.

Asiasanat:

Gyrodactylus salaris, lohiloinen, desinfektio, epidemiologia, diagnostiikka

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Erikoistutkija Perttu Koski, Evira, kala- ja riistaterveyden tutkimusyksikkö

Eviran hankevastaava:

Koski, Perttu, erikoistutkija, kala- ja riistaterveyden tutkimusyksikkö

Tutkimusryhmä:

Koski, Perttu, erikoistutkija, Evira, kala- ja riistaterveyden tutkimusyksikkö;
Anttila, Pasi, tutkija, Evira, kala- ja riistaterveyden tutkimusyksikkö

Yhteistyötahot:

Oulun yliopisto;
RKTL Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos;
Stockholms universitet, Ruotsi;
Veterinærinstituttet, Norja

Hankkeen vaihe:

Päättynyt

Aloitusvuosi:

2008

Lopetusvuosi:

2011

Julkaisut:

Koski, P. (2013): Teno- ja näätämöjokien sujelu Gyrodactyus salaris -loiselta. Eviran julkaisuja 1/2013.
Anttila, P., Romakkaniemi, A. Kuusela, J. & Koski, P. (2008): Epidemiology of Gyrodactylus salaris (Monogenea) in the River Tornionjoki, a Baltic wild salmon river. Journal of Fish Diseases 31, 373-382.
Kuusela, J., Holopainen, R., Meinilä, M., Anttila, P., Koski, P., Ziętara, M.S., Veselov, A., Primmer, C.R. & Lumme, J. (2008): Clonal structure of salmon parasite Gyrodactylus salaris on a coevolutionary gradient on Fennoscandian salmon ( Salmo salar) -- Ann. Zool. Fennici , painossa.
Jussi Kuusela, Marek S. Zietara and Jaakko Lumme 2008): Description of three new European cryptic specfies of Gyrodactylus Nordmann, 1832 supported by nuclear and mitochondrial phylogenetic characterization. Acta Parasitologica 53 (2), 120-126.
Anttila, P., Kuusela, J. & Koski, P. (2007): Clustering of infection, temporal fluctuation and mixed infections affect the detection of Gyrodactylus salaris at rainbow trout farms. Poster, Annual Conference of the Society for the Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine, Espoo, March 28-30. http://www.svepm.org.uk/posters/2007/Koski.pdf
Anttila, P., Kuusela, J. & Koski, P. (2007): Disinfection of Gyrodactylus salaris by heat and Virkon S. 13th International Conference of the European Association of the Fish Pathologists, Grado, Italy, September 17-22, P-197.
Koski, P. (2007): Monitoring of Gyrodactylus salaris in Finland in 2006-2007. Report of the Second Meeting of the Working Group on Gyrodactylus salaris in the North-East Atlantic Commission Area, Oslo, Norway, 10-12 October, 2007, 42-43.
Kuusela, J., Zietara, M.S. and Lumme J.(2007): Hybrid origin of Baltic salmon-specific parasite Gyrodactylus salaris: a model for speciation by host switch for hemiclonal organisms. Molecular Ecology 16, 5234-5245, 2007.
Ziętara, M.S., Kuusela, J. and Lumme, J. (2006): Escape from an evolutionary dead end: a triploid clone of Gyrodactylus salaris is able to revert to sex and switch host (Platyhelminthes, Monogenea, Gyrodactylidae). - Hereditas 143: 84-90.
Koski, P. (2006): Monitoring of Gyrodactylus salaris in Finland in 2004-2005. Report of the Meeting of the Working Group on Gyrodactylus salaris in the North-East Atlantic Commission Area, Oslo, Norway, 21-23 March, 2006, 17-18
Anttila, P. (2005): Gyrodactylus-tutkimus antaa vastauksia ja uusia kysymyksiä. - Kaari 2/2005: 28-29.
Anttila, P., Lumme, J. ja Kuusela, J. (2005): DNA-menetelmällä valaistusta Gyrodactylus salaris -loisen arvoitukseen. - Suomen Kalastuslehti 5/2005: 15-17.
Kuusela, J. (2005): Gyrodactylus-tutkimus EELAssa: Osa I, DNA-menetelmät pääosassa. - Eelalainen 1/2005: 13.
Kuusela, J. (2005): Gyrodactylus-tutkimus EELAssa: Osa II, maastossa nähtyä. - Eelalainen Commission (NASCO) Workshop “ Gyrodactylus salaris in the Commission Area”, Oslo, Norway4/2005: 11.
Koski, P. (2004): Monitoring of Gyrodactylus salaris in Finland. Report of the North-East Atlantic,
Kuusela, J., Anttila, P. ja Lumme, J. (2003): Uudet keinot käytössä Gyrodactylus salaris -tutkimuksessa. - Kaari 4/2003: s. 28.11-12 February, 2004, 17-18.
Salomonsen, S.-H., Stridsman, S., Koski, P., Heinimaa, P., Sæter, L., Norheim, K., Romakkaniemi, A., Alfjorden, A. (2002): The salmon parasite Gyrodactylus salaris on the North Calotte: Suggestions for further surveillance, information, management and legislation. The North Calotte Council, Report 57 2002, Brørs, S. (ed.). 24-27.
Anttila, P. (2001): Lohiloinen elää myös Tornionjoella. - Erä 7/2001: 7-8.
Anttila, P. (2001): Estä Gyrodactylus salaris -lohiloisen leviäminen. - Kalamies 5/2001: 5.
Anttila, P., Koski, P. & Haikonen, A. (2001): Gyrodactylus salaris common in the wild Baltic salmon in western Lapland near Norwegian salmon rivers. 10 th International Conference of the EAFP, Dublin, September 9-14, P-264.
Koski P. & Heinimaa P. (2001): The hazard of creating a reservoir of Gyrodactylus salaris in wild fish in a water catchment area containing an infected fish farm. Proceedings of an international conference ”Risk analysis in aquatic animal health”, Paris, France, 8.-10.2.2000, 90-98.
Koski P. (1996): Gyrodactylus salaris at fish farms. Julkaisussa: EU workshop on Gyrodactylus salaris. National Veterinary Institute, Oulu Regional Laboratory, Oulu, 79-85.
Koski P. (1996): Important parasites and diseases of freshwater and anadromous fish in northern Finland. In: Report from Seminar on Fish Diseases and Organization of the Fish Health Service in the Finnish, Norwegian and Russian Parts of the Barents Region. Finmark College, Svanhold Environmental Centre, Norway, 87-98
Koski, P. & Malmberg, G. (1995): Occurence of Gyrodactylus (Monogenea) on salmon and rainbow trout in fish farms in Northern Finland. Bulletin of the Scandinavian Society for Parasitology 5, 76-88 ja 146.
Keränen, A.-L., Koski, P., Kulonen, K., Ek-Kommonen, C. & Neuvonen, E. (1992): Occurrence of infectious fish diseases in fish farms in northern Finland. Acta Veterinaria Scandinavica 33, 161-167.

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

Maa- ja metsätalousministeriö, Maatalouden kehittämisrahasto (rahoituspäätösnumero Dnro. 3385/503/2002);
Evira (rahoitusnumeropäätös Dnro. 4735/503/2004)

Eviran projektikoodi:

8212

Sivu on viimeksi päivitetty 10.3.2020