Hirvikärpäsen leviäminen ja sen aiheuttama uhka porotaloudelle

Tavoitteet:

Hanke selvittää hirvikärpäsen leviämistä pohjoiseen, sen mahdollisesti aiheuttamia terveydellisiä vaikutuksia poroon ja hirvieläimiin sekä mahdollisia torjuntatoimia.

Tulokset:

Hirvikärpänen on levinnyt jo poronhoitoalueen etelärajalle. Ensimmäiset löydökset poroista on tehty poronhoitoalueen eteläosissa. Tutkimusten mukaan hirvikärpänen hyväksyy poron isäntäeläimekseen ja lisääntyy siinä. Hirvikärpänen aiheuttaa huomattavaa haittaa porolle ja muutoksia ihoon ja karvapeitteeseen. Alustavien tulosten mukaan porojen tavanomainen loislääkitys ivermektiinillä on tehokas myös hirvikärpästä vastaan.

Asiasanat:

hirvikärpänen, poro, hirvi

Hankkeen vastuulliset johtajat:

Kortet, Raine, FT,  Oulun yliopisto;
Oksanen, Antti, professori, Evira, kala- ja riistaterveyden tutkimusyksikkö

Eviran hankevastaava:

Oksanen, Antti, professori, kala- ja riistaterveyden tutkimusyksikkö

Yhteistyötahot:

Oulun yliopisto;
Joensuun yliopisto;
Helsingin yliopisto;
Jyväskylän yliopisto;
RKTL Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos;
METLA Metsäntutkimuslaitos

Hankkeen vaihe:

Päättynyt

Aloitusvuosi:

2007

Lopetusvuosi:

2012

Julkaisut:

Lavikainen, A., Laaksonen, S., Beckmen, K., Oksanen, A., Isomursu, M., Meri, S. Molecular identification of Taenia spp. in wolves (Canis lupus), brown bears (Ursus arctos) and cervids from North Europe and Alaska. Parasitology International 2011: Vol. 60, No. 3, pp. 289-295.
Kynkäänniemi, S.-M., Kortet, R., Härkönen, L., Kaitala, A., Paakkonen, T., Mustonen, A.-M., Nieminen, P., Härkönen, S., Ylönen, H., Laaksonen, S.
Threat of an invasive parasitic fly, the deer ked (Lipoptenacervi), to the reindeer (Rangifer tarandus tarandus): experimental infection and treatment.
Annales Zoologici Fennici 2010: 47, pp. 28-36.
Laaksonen, S., Saari, S., Nikander, S., Oksanen, A., Bain, O.
Lymphatic dwelling filarioid nematodes in reindeer (Rangifer tarandus tarandus) in Finland identified as Rumenfilaria andersoni Lankester and Snider, 1982 (Splendidofilariinae).
Parasite 2010: Vol. 17, pp. 23-21.
Kaitala, A., Kortet, R., Härkönen, S., Laaksonen, S., Härkönen, L., Kaunisto, S., Ylönen, H. Deer ked; an ectoparasite of moose, in Finland.
Alces 2009, 45: 85-88.
Laaksonen S, Kortet R, Härkönen S, Ylönen H. Hirvikärpänen kiusaa myös koiria. Koiramme, 2009, 3:90-91.
Suomen Luonto. Hirven makuupaikkojen värjääntyminen yhteydessä hirvikärpäseen. Sirpa Kaunisto, Laura Härkönen, Sauli Laaksonen, Sauli Härkönen, Raine Kortet ja Hannu Ylönen. 2009
Kynkäänniemi S-M, Kortet R, Härkönen L, Kaitala A, Paakkonen T, Mustonen A-M, Nieminen P, Härkönen S, Ylönen H, Laaksonen S. Deer ked - a threat to reindeer herding? ?The 15th Nordic conference on reindeer and reindeer husbandry research, Luleå, Ruotsi. 26.1.-29.1.2009. Reindeer husbandry and surrounding world. Abstract and presentations. Rangifer Report No. 13, 2009.
R. Kortet, L. Härkönen1, P. Hokkanen, S. Härkönen, A. Kaitala, S. Kaunisto, S. Laaksonen, J. Kekaläinen and H. Ylönen. Experiments on the ectoparasitic deer ked that often attacks humans; preferences for body parts, colour and temperature. Bulletin of Entomological Research. Bull Entomol Res. 2009 Aug 24, 1-7.
Kynkäänniemi S-M, Kortet R, Härkönen L, Kaitala A, Laaksonen S. Deer ked ? a new ectoparasite for reindeer? The 31st International Ethological Conference, Rennes, France. 19.8.-24.8.2009. Abstracts ja posteriesitys.
Hirveän harmillinen hirvikärpänen – poron uusi vitsaus? Sauli Laaksonen, Arja Kaitala, Raine Korte, Sauli Härkönen, Hannu Ylönen. Poromies 2008, 3: 24-26.
Solismaa M, Laaksonen S, Nylund M, Pitkänen E, Airakorpi R, Oksanen A. 2008. Filarioid Nematodes in Cattle, Sheep and Horses in Finland. Acta Veterinaria Scandinavica, 2008, 50:1.
Hirvikärpänen – hirvieläinten ja ihmisten kiusa. Sauli Laaksonen, Raine Kortet, Sauli Härkönen, Hannu Ylönen, Ilpo Kojola. Metsästäjä. 2008. 5:76-78.
Laaksonen S, Kortet R, Härkönen S, Ylönen H. Hirvikärpänen – poron ja metsäpeuran uusi kiusa. Suomen Eläinlääkärilehti. 2008; 512-515.
Invasion of the moose ectoparasite Lipoptena cervi in Finland. Kaitala A, Kortet R, Härkönen S, Laaksonen S, and H Ylönen. Proceedings of the VIth International Moose Symposium. Yakutsk, Russia 14.-20.08.2008. pp. 37-39.
Kaunisto S, Kortet R, Härkönen L, Härkönen S, Ylönen H, Laaksonen S. New bedding site examination-based method to analyse deer ked (Lipoptena cervi) infection in cervids. Parasitol Res. 2009 Mar;104(4):919-25. Epub 2008 Dec 3
Hirvikärpänen –pelkkä riesako. Hannu Ylönen, Arja Kaitala, Sauli Härkönen, Sauli Laaksonen, Pekka Niemelä ja Vesa Ruusila. Metsästäjä 2007, 1:42.
Hirvikärpästutkimus hyvässä vauhdissa. Arja Kaitala, Sauli Härkönen, Sauli Laaksonen, Hannu Ylönen. Metsästäjä. 2007, 4: 60-62.
Härkönen, S., Kaitala, A., Laaksonen, S., Niemelä, P., Nieminen, P., Ruusila, V. & Ylönen, H. 2007. Deer ked (Lipoptena cervi) – well-known and unknown – a broadly-based interdisciplinary research project starting in Finland. 43rd Annual North American Moose Conference & Workshop. Moose in a changing landscape. Prince George, British Columbia, Canada, June 2–7, 2007. Conference schedule and Abstracts. pp. 27.

Deer ked – a threat to reindeer welfare? Laaksonen, S., Paakkonen, T., Kortet, R., Mustonen, A-M., Nieminen, P., Härkönen, L., Solismaa, M., Kaitala, A., Ylönen, H., Aho, J., and Härkönen, S. 1 ST NORDIC WORKSHOP. Biology, applied importance and current research on the deer ked November 26 – 27, 2007, Joensuu, Finland, Abstracts pp. 15-16.
Haematology and clinical chemistry of moose in deer ked-infested and deer ked-free regions Paakkonen, T., Nieminen, P., Mustonen, A-M., Laaksonen, S., Aho, J., Roininen, H., Niemelä, P., Asikainen, J., and Ruusila, V. 1 ST NORDIC WORKSHOP. Biology, applied importance and current research on the deer ked November 26 – 27, 2007, Joensuu, Finland. Absracts pp. 20.
Deer Ked Project – a broadly-based interdisciplinary research project in Finland Kaitala, A., Härkönen, S., Laaksonen, S., Niemelä, P., Nieminen, P., and Ylönen, H. 1 ST NORDIC WORKSHOP. Biology, applied importance and current research on the deer ked November 26 – 27, 2007, Joensuu, Finland. pp. 12-13.
Does climate constrain the invasion of the deer ked to the North? – a large scale transplant experiment of deer ked pupae Ylönen, H., Härkönen, L., Härkönen, S., Kaitala, A., Kaunisto, S., Kortet, R., and Laaksonen, S. 1 ST NORDIC WORKSHOP. Biology, applied importance and current research on the deer ked November 26 – 27, 2007, Joensuu, Finland. Abstract pp. 21.
Hirveän harmillinen hirvikärpänen. Sauli Laaksonen. Poromies 2006, 4: 6-7.

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

Maa- ja metsätalousministeriö, maatilatalouden kehittämisrahasto (rahoituspäätösnumero Dnro. 4343/503/2006)

Sivu on viimeksi päivitetty 10.3.2020