Parapoxvirusinfektiot porojen suutaudissa

Tavoitteet:

Suomalaisissa poroissa on jo useiden vuosien ajan esiintynyt talvisin suutautia, joka voi pahimmillaan johtaa poron kuolemaan. Taudin oireita ovat ruokahalun heikkeneminen, kuume, haavat sekä syylämäiset muodostumat huulissa ja suun limakalvoilla. Eläinlääkäreiden mukaan tauti leviää epidemia-alueilla helposti ja aiheuttaa porotaloudelle merkittäviä taloudellisia tappioita.

Nykytutkimuksen tärkeimpiä tavoitteita on saada lisätietoa vuoden 1999 - 2000 epidemian aiheuttaneesta viruksesta, jota on esiintynyt vuosittain ilmentymisestään lähtien; talvella 2007 tautia on havaittu paria edeltävää vuotta enemmän. Parhaillaan on käynnissä viruksen koko perimän sekvensointiprojekti, joka tuo uutta tietoa PPV geeneistä ja genomin järjestäytymisestä sen lisäksi että se varmentaa suutaudin aiheuttajan alkuperän. Tämä on tärkeää nopeasti leviävän taudin ehkäisemisen kannalta. Työn tarkoituksena on myös tutkia viruksen geenien ilmentymistä viruksen elinkierron aikana. Projektin aikana tutkitaan lisäksi parapoxvirusten varalta saatuja lammas- ja nautanäytteitä ja positiivisia kantoja verrataan eri menetelmiä käyttäen (sekvenssi- ja restriktioentsyymianalyysit, immunofluoresenssivärjäys, western blot) poron suutautiviruksiin.

Tulokset:

Tähän asti pahin suutautiepidemia on ollut talvella 1992 - 1993, jolloin noin 400 eläintä kuoli ja n. 2800 tarvitsi eläinlääkärin hoitoa. Tuolloin suutautinäytteistä löydettiin elektronimikroskooppisessa tutkimuksessa parapoxvirus (PPV), jonka arvioitiin olevan orf virus (ORFV) mm. Norjan poroissa sekä lampaissa esiintyvän ORFV:n takia. Vuonna 1999 EELAssa (nykyinen Evira) alkoi MAKERA:n rahoittama, prof. Erkki Neuvosen ja FT Anita Huovilaisen johtama projekti, jonka tarkoituksena oli kehittää menetelmiä suutaudin diagnostiikkaan sekä taudin kartoitukseen. Projektin aikana tutkittiin vuoden 1999 - 2000 kliinisiä suutautinäytteitä kehitetyillä PCR -menetelmillä sekä sekvenssianalyysein. Näytteistä löytyi parapoxvirus, joka on läheistä sukua naudan valelehmärokkovirukselle (PCPV); ORFV sen sijaan todennettiin vuoden 1992 - 93 näytteistä.

Nykyprojektissa tavoitteena on selvittää syvällisemmin vuoden 2000 taudin aiheuttanutta parapoxvirusta. Viruksen genomi on jo sekvensoitu.

Asiasanat:

parapoxvirus, poro, PCR, genomin sekvensointi

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Dr. Colin McInnes (Moredun Research Institute, Edinburgh)

Eviran hankevastaava:

Hautaniemi, Maria, tutkija, eläintautivirologian tutkimusyksikkö

Lisätietoja projektista:

Sihvonen, Liisa, tutkimusjohtaja, Evira ja eläintautivirologian professori, Helsingin yliopisto, peruseläinlääketieteen laitos

Tutkimusryhmä:

Huovilainen, Anita, erikoistutkija, Evira, eläintautivirologian tutkimusyksikkö;
Hautaniemi, Maria, tutkija, Evira, eläintautivirologian tutkimusyksikkö

Yhteistyötahot:

Moredun Research Institute, Edinburgh;
University of Otago, New Zealand;
High Throughput Center Biomedicum, Helsinki;
Molekyylilääketieteen sekvensointilaboratorio Biomedicum, Helsinki

Hankkeen vaihe:

Päättynyt

Aloitusvuosi:

1999

Lopetusvuosi:

2012

Julkaisut:

Hautaniemi, M.
Reindeer parapoxvirus: Molecular biology and detection.
University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Biosciences, Division of General Microbiology.
Doctoral thesis.

Hautaniemi, M., Vaccari, F., Scacliarini, A., Laaksonen, S., Huovilainen, A., McInnes, C.J. Analysis of deletion within the reindeer pseudocowpoxvirus genome. Virus Research 2011: Vol. 160, No. 1-2, pp. 326-332.
Hautaniemi M, Ueda N, Tuimala J, Mercer AA, Lahdenperä J, McInnes CJ. The genome of Pseudocowpoxvirus: comparison of a reindeer isolate and a reference strain. J Gen Vir (2010) 91, 1560 – 1576.
Hautaniemi, M.
Transcription analysis of Pseudocowpoxvirus F00.120R genes.
XVIII International Poxvirus, Asfivirus and Iridovirus Symposium (5.-10.6.2010 : Sedona, Arizona, United States of America).
Poster.
Hautaniemi, M., Tapiovaara, H., Korpenfelt, S.L., Sihvonen, L. Genotyping and survey of scrapie in Finnish sheep. Prion2009 (23.9.-25.9.2009 : Chalkidiki, Greece).
Poster and abstract.
Maria Hautaniemi, Jarno Tuimala, Juhani Lahdenperä and Colin J. McInnes. Genomic features of Finnish reindeer parapoxvirus associated with the contagious mouth disease. Posteri, ESCV 2008 Annual Meeting 13-15.3.2008, Saariselkä
Maria Hautaniemi, Jarno Tuimala, Norihito Ueda, Andrew Mercer, Juhani Lahdenperä and Colin J. McInnes. The genome sequence of Finnish reindeer parapoxvirus and its relatedness to PCPV and ORFV. XVIIth International poxvirus and iridovirus Conference. Grainau, Germany 7.-12.6.2008
Tikkanen M, Hirvelä-Koski V, Neuvonen E, Huovilainen A. Orf- ja herpesviruksen merkitys porojen suutaudissa. Posteri. Eläinlääkäripäivät 2000, Messukeskus, Helsinki.
Tikkanen M, Hirvelä-Koski V , Nylund M , Neuvonen E, Sihvonen L, Huovilainen A. Parapoxvirus porojen suutaudin aiheuttajana 1999-2000. Posteri. NOR’s 11th Nordic Research Conference on Reindeer and Reindeer Husbandry. Kaamanen, 18-20.6. 2001.
M. K. Tikkanen, C. J. McInnes, A. A. Mercer, M. Bűttner, J. Tuimala, V. Hirvelä-Koski, E. Neuvonen and A. Huovilainen Recent isolates of Parapoxvirus of Finnish reindeer ( Rangifer tarandus tarandus) are closely related to bovine pseudocowpox virus. . J Gen Vir (2004) 85, 1413-1418.
Tikkanen Maria, McInnes Colin, Nettleton Peter, Hirvelä-Koski Varpu, Nulund Minna, Neuvonen Erkki and Huovilainen Anita. Parapoxvirus of Finnish reindeer ( Rangifer tarandus tarandus). Posteri. XIVth International poxvirus and iridovirus workshop. Lake Placid, New York, 20.-25.9.2002.
M. Tikkanen, C. J. McInnes, M. Buttner, A.A. Mercer, V. Hirvelä-Koski, M. Nylund, E. Neuvonen and A. Huovilainen. Parapoxvirus of Finnish reindeer ( Rangifer tarandus tarandus). Posteri. 6th International congress of veterinary virology. Saint-Malo, France, 24.-27.8.2003.

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

Maa- ja metsätalousministeriö, maatilatalouden kehittämisrahasto 1999-2002;
Virustautien tutkimussäätiö;
Eläinlääketieteen säätiö;
Jenny ja Antti Wihurin säätiö

Eviran projektikoodi:

8232

Sivu on viimeksi päivitetty 10.3.2020