Mehiläisten ja kimalaisten siirrot

HUOM! Tutustuthan huolellisesti eläimien ja niiden sukusolujen EU-sisämarkkinakaupan muihin yleisperiaatteisiin verkkosivuillamme.

Tämä ohje koskee kaikkia niitä toimijoita, jotka siirtävät tässä ohjeessa tarkoitettuja tarhamehiläisiä ja kimalaisia Suomesta EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin ja tuovat niitä Suomeen EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä.

Siirrettävien mehiläisten ja kimalaisten mukana voi levitä tarttuvia tauteja. Lisäksi ne voivat levittää kasvitauteja. Tarkistathan ennen tuontia myös kasvitauteihin liittyvät siirtorajoitukset kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Koska lainsäädännössä mehiläisille, kimalaisille ja pakkausmateriaalille vaaditaan vain silmämääräinen tarkastus, on olemassa riski, että mehiläisten mukana siirtyy esikotelomätäbakteereja. Tuoja voi halutessaan pyytää alkuperätarhasta todistuksen esimerkiksi hunaja- tai sikiökakkunäytteiden tutkimisesta esikotelomädän varalta. Ruokavirasto suosittelee kaiken pakkausmateriaalin polttamista, kun mehiläiset on purettu. Kuningattarien mukana tulevat seuralaismehiläiset tulisi myös hävittää.

1. Eläintaudeista voi aiheutua siirtorajoituksia

Seuraavista eläintautiepidemioista voi aiheutua lajikohtaisia rajoituksia lähtömaissa ja niiden alueilla:

Esikotelomätä (American foulbrood, Paenibacillus larvae): mehiläiset

Pieni pesäkuoriainen (Small hive beetle, Aethina tumida): mehiläiset ja kimalaiset

Tropilaelaps punkki (Tropilaelaps mite, Tropilaelaps sp.): mehiläiset

Varroa -punkki (Varroa mite, Varroa spp.): mehiläiset

Tarkista aina ennen jokaista siirtoa ajankohtaiset siirtorajoitukset tältä Maa- ja metsätalousministeriön sivustolta.

2. Terveystarkastus ja eläinterveystodistus

Lähetys on tarkastettava ennen siirtoa. Tarkastuksen tekee lähtömaan virkaeläinlääkäri viejän pyynnöstä. Eläinlajikohtaisissa eläinterveysvaatimuksissa on eritelty tarkemmin, milloin ja mitä tarkastuksia eläinlääkärin tulee tehdä.

Tarkastuksen tehnyt eläinlääkäri myöntää siirrettävälle erälle eläinterveystodistuksen sähköisessä TRACES-järjestelmässä. Terveystodistus on voimassa 10 päivää myöntämishetkestä ja sen täytyy olla eläinlähetyksen mukana koko matkan ajan.

Eläinterveystodistuksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

 • Lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja osoite
 • Lähettävän ja vastaanottava pitopaikan nimi, osoite ja hyväksyntä- tai rekisterinumero
 • Eläinlaji- ja luokka sekä vaadittaessa tunnistetiedot
 • Tiedot eläinten terveystilanteesta ja lisätakeet seuraavista:
  • alkuperäjäsenvaltio tai -vyöhyke
  • eläinten alkuperäinen pitopaikka ja alkuperäparvi, mukaan lukien testitulokset soveltuvin osin
  • lähetettävät eläimet, mukaan lukien testitulokset
 • Myöntämispäivä, -aika, -paikka ja voimassaoloaika, virkaeläinlääkärin nimi, virka-asema, allekirjoitus ja toimivaltaisen viranomaisen leima

Asiasta säädetään komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 71 artiklassa ja liitteessä I.

3. Eläinterveysvaatimukset

3.1 Mehiläiset

Mehiläisten alkuperätarhan on oltava rekisteröity pitopaikka ja sen on sijaittava sellaisen alueen keskellä, jota:

 1. kolmen kilometrin säteellä ympäröivällä alueella ei ole raportoitu esikotelomätää lähtöä edeltävien 30 päivän aikana ja jossa ei sovelleta siitä johtuvia rajoituksia.
 2. 100 kilometrin säteellä ympäröivällä alueella ei ole raportoitu pienen pesäkuoriaisen esiintymistä, ja jossa ei sovelleta siitä johtuvia rajoituksia. Tästä kohdasta voidaan poiketa, kun siirretään pelkkiä mehiläiskuningattaria, katso lisää kohdassa 3.1.1.
 3. 100 kilometrin säteellä ympäröivällä alueella ei ole raportoitu Tropilaelaps-punkin esiintymistä, ja jossa ei ole voimassa siitä johtuvia rajoituksia.
 4. Varroa spp. -punkista vapaille alueille siirrettävien mehiläisten on tultava Varroa spp. punkista vapaasta jäsenvaltiosta tai vyöhykkeeltä. Lisäksi mehiläiset on suojattava varroa -punkilta kuljetuksen aikana.

Siirrettävissä mehiläisissä, niiden alkuperäpesissä, pakkauksissa ja muissa materiaaleissa ei saa esiintyä merkkejä esikotelomädästä, Tropilaelaps-punkista tai pienestä pesäkuoriaisesta.

Lähettäjämaan virkaeläinlääkärin täytyy tehdä lähetyksen tunnistustarkastus ja silmämääräinen tarkastus siirtoa edeltävien 48 tunnin aikana esikotelomädän, pienen pesäkuoriaisen ja Tropilaelaps-punkin havaitsemiseksi.

Asiasta säädetään komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/68 48, 50 ja 91 artikloissa.

3.1.1 Mehiläiskuningattaria koskeva poikkeus

Mehiläiskuningattaria voidaan siirtää sellaiselta tarhalta, joka sijaitsee vähintään 30 kilometrin etäisyydellä pienen pesäkuoriaisen esiintymisen vuoksi perustetun suojavyöhykkeen (säteeltään vähintään 20 km) rajasta. Tämä edellyttää, että yllä olevat mehiläisten siirtovaatimukset täyttyvät, ja:

 • alkuperätarha sijaitsee alueella, jolla suoritetaan vuosittaista viranomaisvalvontaa pienen pesäkuoriaisen esiintymisen havaitsemiseksi. Lisäksi tarhassa on tehty tuotantokaudella kuukausittaiset viranomaistarkastukset, joissa pientä pesäkuoriaista ei ole havaittu, ja
 • mehiläiset on pakattu yksittäishäkkeihin, joissa niillä on kullakin enintään 20 seuramehiläistä.

Tätä poikkeusta soveltaessa virkaeläinlääkärin täytyy tehdä lähetyksen tunnistustarkastus ja silmämääräinen tarkastus siirtoa edeltävien 24 tunnin aikana. Samalla on tarkastettava pitopaikan kirjanpidosta, ettei kuukausittaisessa valvonnassa ole todettu pientä pesäkuoriaista, ja ettei seuramehiläisten lukumäärä ylity. Virkaeläinlääkärin täytyy myös valvoa, että koko lähetys tai kuljetushäkit peitetään heti tarkastuksen jälkeen tiheäsilmäisellä verkolla (silmäkoko enintään 2 mm).

Asiasta säädetään komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 5, 49 ja 91 artikloissa.

3.2 Kimalaiset

Siirrettävien kimalaisten tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

 1. Niissä ei saa esiintyä merkkejä pienestä pesäkuoriaisesta.
 2. Ne ovat peräisin rekisteröidystä pitopaikasta, jota 100 km säteellä ympäröivällä alueella ei ole raportoitu pienen pesäkuoriaisen esiintymistä.

Lähettävän maan virkaeläinlääkärin täytyy tehdä aikaisintaan 48 tuntia ennen siirtoa kimalaislähetykselle tunnistustarkastus ja silmämääräinen tarkastus pienen pesäkuoriaisen havaitsemiseksi.

Asiasta säädetään komission delegoidun asetuksen (EU) 48 ja 91 artikloissa.

3.2.1 Poikkeus, joka koskee kimalaisten siirtoa ympäristöstään eristetyistä kimalaisten tuotantolaitoksista toisiin jäsenvaltioihin

Toimijat saavat siirtää kimalaisia ympäristöstään eristetyistä kimalaisten tuotantolaitoksista toisiin jäsenvaltioihin, jos kimalaisissa ei esiinny merkkejä pienen pesäkuoriaisen esiintymisestä, JA

 1. ne on kasvatettu eristettyinä erillisissä epidemiologisissa yksiköissä siten, että kukin yhdyskunta on suljetussa kuljetuspäällyksessä, joka oli ennen käyttöä uusi tai puhdistettu ja desinfioitu
 2. epidemiologisen yksikön säännöllisissä tutkimuksissa, jotka tehdään vakioitujen kirjallisten toimintaohjeiden mukaisesti, ei ole havaittu pienen pesäkuoriaisen (Aethina tumida) esiintymistä kyseisessä epidemiologisessa yksikössä.
Sivu on viimeksi päivitetty 16.6.2023