Lemmikkiruokien tuonti

Tällä sivulla käsitellään kaupallisesti tuotavien erien tuontiehtoja. Omaan käyttöön tuotavista lemmikkieläinten ruuista löydätte lisätietoa linkeistä.

Tuonti omaan käyttöön

Tarkasta myös yleiset tuontiehdot

”lemmikkieläinten ruoalla” tarkoitetaan lemmikkieläinten ruoaksi käytettävää tarkoitettua ainesta ja puruluita, jotka koostuvat eläimistä saatavista sivutuotteista tai johdetuista tuotteista

Määritelmät:

”purkitetulla lemmikkieläinten ruoalla” tarkoitetaan lämpökäsiteltyä lemmikkieläinten ruokaa ilmatiiviisti suljetuissa säiliöissä;

”puruluilla” tarkoitetaan lemmikkieläimille tarkoitettuja syötäviä tuotteita, jotka on valmistettu parkitsemattomista sorkka- ja kavioeläinten vuodista ja nahoista tai muusta eläinperäisestä aineksesta; Hyväksytyt alkuperämaat

”käsitellyllä lemmikkieläinten ruoalla” tarkoitetaan lemmikkieläinten ruokaa, lukuun ottamatta raakaa lemmikkieläinten ruokaa.

”raa’alla lemmikkieläinten ruoalla” tarkoitetaan luokkaan 3 kuuluvaa ainesta sisältävää lemmikkieläinten ruokaa, jolle ei ole tehty mitään muuta säilyttävää käsittelyä kuin jäähdytys tai pakastaminen;

Hyväksytyt alkuperämaat

Kun kyse on raa’asta lemmikkieläinten ruuasta:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteessä XIII olevassa 1 osassa, liitteessä XIV olevassa 1 osassa tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/405 liitteessä I luetellut kolmannet maat, joista jäsenvaltiot sallivat saman lajin eläimistä peräisin olevan tuoreen luullisen lihan tuonnin.

Kaloista saatavan aineksen osalta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/405 liitteessä IX luetellut kolmannet maat.

Kun kyse on puruluista ja muusta lemmikkieläinten ruuasta kuin raa’asta lemmikkieläinten ruuasta: Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteessä XIII olevassa 1 osassa, liitteessä XIV olevassa 1 osassa tai liitteessä XV olevan 1 osan A jaksossa luetellut kolmannet maat ja seuraavat kolmannet maat:

(AL) Albania

(EC) Ecuador

(DZ) Algeria

(GE) Georgia (ainoastaan käsitelty, muu kuin purkitettu lemmikkieläinten ruoka)

(LK) Sri Lanka

(SA) Saudi-Arabia (ainoastaan siipikarjasta peräisin oleva käsitelty lemmikkieläinten ruoka)

(SV) El Salvador.

(TW) Taiwan.

Kaloista saatavasta aineksesta valmistetun käsitellyn lemmikkieläinten ruuan osalta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/405 liitteessä IX luetellut kolmannet maat.

Sallitut alkuperälaitokset löydät komission sivuilta (englanniksi)

Terveystodistusmallit. Viittaukset ovat asetuksen 2011/142 liitteisiin ja lukuihin

a) Purkitettu lemmikkieläinten ruoka: Liitteessä XV oleva 3A luku.

b) Muu käsitelty, kuin purkitettu lemmikkieläinten ruoka: Liitteessä XV oleva 3B luku.

c) Puruluut: Liitteessä XV oleva 3C luku.

d) Raaka lemmikkieläinten ruoka: Liitteessä XV oleva 3D luku.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.5.2023