Ahvenanmaalla uudelleen todettu lohikalojen IHN-tauti voi aiheuttaa rajoituksia vientiin EU:n ulkopuolelle

23. kesäkuuta 2022

Ahvenanmaalla on todettu uudelleen lohikalojen IHN-tautia vuosi edellisen epidemian alkamisesta. Tartunta todettiin 21.6.2022 Eckerössä sijaitsevan kiertovesilaitoksen kirjolohista.

Tarkista viennissä käytettävien todistusten ehdot

IHN-taudin esiintyminen Ahvenanmaalla voi vaikuttaa elävien eläinten ja niistä saatavien tuotteiden vientiin ja viennissä käytettävien eläinterveystodistusten myöntämiseen. Varmistu ennen eläinterveystodistuksen käyttämistä tai myöntämistä, että todistuksen tautivakuudet täyttyvät ja ettei Suomi tai kohdemaa ole asettanut vietävälle tuotteelle vientirajoituksia. Erityistä huomioita on kiinnitettävä tuotteisiin ja raaka-aineisiin, jotka ovat peräisin IHN:n vuoksi perustetulta rajoitusvyöhykkeeltä.

Jos olet virkaeläinlääkärinä myöntänyt eläinterveystodistuksia (virallisesti sovitut tai vapaamuotoiset todistukset) eläville kaloille tai niistä saataville tuotteille 21.4.2022 tai sen jälkeen, ota yhteyttä vienti@ruokavirasto.fi. Tarkempia ohjeita valvojille löydät Pikantti-ekstranetistä.

Huomioi kansalliset ja kohdemaiden asettamat rajoitukset

Viennissä on aina huomioitava kansalliset ja kohdemaan asettamat rajoitukset. Tarkista kansallisten rajoitusten tilanne ennen vientiä. Näitä ovat esimerkiksi taudin rajoitusvyöhykkeestä johtuvat siirtorajoitukset.

Kansallisten rajoitusten lisäksi viennin kohdemaat saattavat asettaa taudinpurkauksen johdosta Suomelle vientirajoituksia, jotka ovat tiukempia kuin todistuksissa olevat vientiehdot. Osa kohdemaista saattaa kieltää kalojen ja niistä saatavien tuotteiden tuonnin koko Suomesta tai tietyltä alueelta Suomessa kaloissa esiintyvästä IHN:stä johtuen. Tarkista ajankohtainen rajoitustilanne aina ennen vientiä.

Lisätietoa