Voimassa olevat vientirajoitukset

Kohdemaa voi rajoittaa vientiä esimerkiksi eläin- tai kasvitautien leviämisen estämiseksi. Pyrimme tiedottamaan oleellisista uusista rajoituksista sähköpostitse valvojia ja niitä yrityksiä, jotka ovat ilmoittaneet viejärekisteriin uutta rajoitusta koskevan maan tai tuotteen.

Huomaathan, että eläin- tai kasvitaudin puhkeaminen Suomessa tai toisessa EU-maassa voi vaikuttaa myös muiden tuotteiden vientiin ja vientitodistusten käytettävyyteen. Varmista aina, että vientitodistuksilla annettavat tautivakuudet pitävät paikkansa.

Lisätietoa vientirajoituksista: vienti@ruokavirasto.fi

Hirvieläimet ja niistä saatavat tuotteet

  • Japani on asettanut Suomelle vientikiellon hirvieläimille ja hirvieläimistä saataville tuotteille hirvieläinten TSE-taudin vuoksi.
  • Ruokaviraston saamien tietojen mukaan Taiwan on kieltänyt elävien hirvieläinten, hirvieläinten sperman ja alkioiden viennin Suomesta. Muiden hirvieläintuotteiden, kuten sarvien, viennissä Taiwan edellyttää virallista vakuutusta, etteivät tuotteet ole peräisin alueelta, jossa on todettu CWD:tä eivätkä peräisin eläimistä, joilla on CWD. Lisätietoja Taiwan-maasivulta.
  • Iso-Britannia on asettanut rajoituksia elävien hirvieläinten ja hirvieläimistä saatavien tuotteiden vientiin hirvieläinten näivetystaudin (CWD) vuoksi. Lisätietoja Iso-Britannia-maasivulta.

Kalat ja kalastustuotteet

Kasvit, kasvituotteet ja puutavara

Siipikarja ja siitä saatavat tuotteet

Turkiseläimet ja niistä saatavat tuotteet

  • Huhtikuussa 2021 Kiinan Tullin Eläin- ja kasvinterveyden osastolta saadun tiedon mukaan Kiinaan ei ole toistaiseksi COVID-19-pandemian tähden sallittua tuoda villieläimiä, mukaan lukien kettuja. Kiinassa villieläin-termi viittaa tarhattuun riistaan, turkiseläimiin ja perinteisen kiinalaisen lääkinnän käyttöön tarhattuihin eläimiin. Lisätietoja Kiina-maasivulta.

Useat tuotteet ja eläimet

Turkki

  • Turkki on rajoittanut heinäkuussa 2022 eräiden tuotteiden tuontia alueelleen suu- ja sorkkatautiriskin johdosta. Joidenkin tuotteiden vienti Turkkiin on kokonaan kiellettyä ja esim. maitotuotteita voi viedä vain, jos ne on käsitelty Turkin vaatimusten mukaisesti. Tarkemmat tiedot rajoituksista löydät Turkin nootista.

Venäjä

Sivu on viimeksi päivitetty 29.2.2024