Voimassa olevat vientirajoitukset

Kohdemaa voi rajoittaa vientiä esimerkiksi eläin- tai kasvitautien leviämisen estämiseksi. Tiedotamme uusista rajoituksista sähköpostitse valvojia ja niitä yrityksiä, jotka ovat ilmoittaneet viejärekisteriin uutta rajoitusta koskevan maan tai tuotteen.

Huomaathan, että eläin- tai kasvitaudin puhkeaminen Suomessa tai toisessa EU-maassa voi vaikuttaa myös muiden tuotteiden vientiin ja vientitodistusten käytettävyyteen. Varmista aina, että vientitodistuksilla annettavat tautivakuudet pitävät paikkansa.

Lisätietoa vientirajoituksista: vienti@ruokavirasto.fi

Kalat ja kalastustuotteet

Siipikarja ja siitä saatavat tuotteet

COVID-19-pandemian johdosta asettuja rajoituksia

Hirvieläimet ja niistä saatavat tuotteet

  • Hirvieläinten TSE-taudin vuoksi eläviä hirvieläimiä ei saa viedä mihinkään maahan.
  • Japani asettanut vientikiellon myös hirvieläimistä saataville tuotteille.
  • Ruokaviraston saamien tietojen mukaan Taiwan on kieltänyt elävien hirvieläinten, hirvieläinten sperman ja alkioiden viennin Suomesta. Muiden hirvieläintuotteiden, kuten sarvien, viennissä Taiwan edellyttää virallista vakuutusta, etteivät tuotteet ole peräisin alueelta, jossa on todettu CWD:tä eivätkä peräisin eläimistä, joilla on CWD. Lisätietoja ruokavirasto.fi/vienti/taiwan 

Ketut

  • Huhtikuussa 2021 Kiinan Tullin Eläin- ja kasvinterveyden osastolta saadun tiedon mukaan Kiinaan ei ole toistaiseksi COVID-19-pandemian tähden sallittua tuoda villieläimiä, mukaan lukien kettuja. Kiinassa villieläin-termi viittaa tarhattuun riistaan, turkiseläimiin ja perinteisen kiinalaisen lääkinnän käyttöön tarhattuihin eläimiin. Lisätietoja ruokavirasto.fi/vienti/kiina.

Peruna ja taimiaineisto

  • Ruokaperunan ja taimiaineiston vienti EU-maista Venäjälle on kielletty. Syynä on Venäjän lainsäädännössä mainittujen kasvintuhoojien havaitseminen vientilähetyksissä. Kielto on vuodelta 2013. Siemenperunan vienti Venäjälle onnistuu ennakkotarkastettujen ja vientiin hyväksyttyjen erien osalta.
    • Kielto ei koske kasvihuoneissa kasvatettuja ruukkutaimia. Tarvitset EU:n sisäisen IPCD-dokumentin (Intra-EU Phytosanitary Communication Document), jos viet toisesta EU-maasta olevia ruukkutaimia Venäjälle. Jos viet ruukkutaimia toiseen EU-maahan ja ne viedään sieltä Venäjälle, ota yhteyttä kasvienvienti@ruokavirasto.fi IPCD-dokumentin saamiseksi.

Venäjän vastapakotteet

Turkki

  • Turkki on rajoittanut heinäkuussa 2022 eräiden tuotteiden tuontia alueelleen suu- ja sorkkatautiriskin johdosta. Joidenkin tuotteiden vienti Turkkiin on kokonaan kiellettyä ja esim. maitotuotteita voi viedä vain, jos ne on käsitelty Turkin vaatimusten mukaisesti. Tarkemmat tiedot rajoituksista löytyvät täältä.
Sivu on viimeksi päivitetty 24.8.2022