Etelä-Koreaan uusi vientilupa siipikarjanlihalle

24. tammikuuta 2022

Etelä-Korea on myöntänyt vientiluvan suomalaiselle siipikarjanlihalle. Suomi ja Etelä-Korea ovat sopineet viennin ehdoista ja viennissä käytettävästä eläinterveystodistuksesta, ja vienti Etelä-Korean hyväksymistä laitoksista voi nyt alkaa. Eläinterveystodistus julkaistaan Ruokaviraston sähköisessä eCert-järjestelmässä.

Ruokavirastossa siipikarjanlihan markkinoillepääsyä Etelä-Koreaan on edistetty vuodesta 2016 lähtien. Vientiluvan saaminen vaati mm. useita mittavia selvityksiä Suomen viranomaisvalvonnasta, eläintautitilanteesta ja elintarviketurvallisuudesta. Vientineuvotteluja käytiin yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja ulkoministeriön kanssa. Lisäksi Etelä-Korean viranomaiset Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) ja Animal and Plant Quarantine Agency (APQA) tekivät Suomeen useita tarkastusmatkoja, joista viimeisin oli joulukuussa 2021.

Suomesta viedään Etelä-Koreaan jo esimerkiksi sianlihaa ja maitotuotteita. Nyt saavutettu vientilupa on merkittävä ja odotettu askel suomalaiselle siipikarjanlihateollisuudelle.

Lisätietoja: