Etelä-Korea

Tältä sivulta löydät tietoa elintarvikeketjun tuotteiden kaupallisesta viennistä Suomesta Etelä-Koreaan. Matkustajaviemisiä koskevista ohjeista ja rajoituksista löydät tietoa kohdemaan tullin internetsivuilta. Ohjeita lemmikin kanssa matkustavalle löydät Lemmikkien matkustus-sivuiltamme.

EU:lla ja Etelä-Korealla on vapaakauppasopimus, joka kattaa lähes kaikki maataloustuotteet ja elintarvikkeet. Suomesta on viety Etelä-Koreaan viime vuosina esimerkiksi sianlihaa, maitotuotteita, kalapakasteita ja suklaata.

Tutustu Etelä-Korean vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU:n Access2Markets-sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Elintarvikkeet

Rekisteröidy viejäksi Etelä-Korean viranomaisille

Jotta yrityksesi voi viedä elintarvikkeita Etelä-Koreaan, se täytyy rekisteröidä Etelä-Korean viranomaisille (MFDS). Rekisteröinti on pakollista kaikille yrityksille, jotka vievät elintarvikkeita Etelä-Koreaan. Rekisteröinnin voi tehdä joko vievä yritys tai korealainen maahantuoja. Rekisteröinti on tehtävä ennen maahantuonti-ilmoituksen tekemistä. Rekisteröinnin yhteydessä on toimitettava todistus siitä, että yrityksesi kuuluu valvonnan piiriin Suomessa. Todistuksena käytetään muokattua free sale -todistusmallia. Todistuksen liitteenä tulee olla kopio valvovan viranomaisen myöntämästä elintarvikehuoneiston rekisteröintitodistuksesta tai hyväksymispäätöksestä. Rekisteröinti on voimassa kaksi vuotta. 

Torjunta-ainejäämille Positive List System -järjestelmä

Etelä-Korea on ottanut käyttöön elintarvikkeiden torjunta-ainejäämien enimmäismääriä koskevan Positive List System -järjestelmän. Sen mukaan torjunta-ainejäämille sovelletaan MRL-arvoa 0,01 mg/kg, mikäli MRL-arvoa ei ole määritelty Etelä-Korean lainsäädännössä. Etelä-Korean MFDS-viranomaisen internetsivulta löytyvät ajantasaiset, lainsäädännössä määritellyt MRL-arvot englanniksi. 

Kala ja kalastustuotteet

Kalastustuotteiden vienti Etelä-Koreaan vaatii yleensä ainoastaan yrityksen MFDS-rekisteröintiä. Eläinterveystodistusta ei lähtökohtaisesti tarvita, kun kala tai kalastustuotteet tulevat elintarvikekäyttöön. Tämä kattaa kaikki elintarvikkeeksi tarkoitetut tuore- ja pakastekalastustuotteet sekä prosessoidut kalastustuotteet. MFDS on vastaava viranomainen elintarvikkeeksi tarkoitettujen kalastustuotteiden osalta. 

Elävien kalojen, simpukoiden, katkarapujen, äyriäisten ja abalonin tuominen Etelä-Koreaan vaatii aina eläinterveystodistuksen. NFQS on vastuussa elävistä kaloista, äyriäisistä, simpukoista ja katkaravuista.

Luomutuotteet

Maakohtaista tietoa luomutuotteiden viennistä löydät luomutuotteiden vienti -sivultamme.

Maitotuotteet

Etelä-Koreaan saa tällä hetkellä viedä Suomesta maitojauhetta, heraa, tuorejuustoa ja juustoa. Näiden tuotteiden vienti on mahdollista ainoastaan Etelä-Korean hyväksymistä laitoksista. Hyväksyntävaatimus koskee tuotteita valmistavia laitoksia. Hyväksyntää varten sinun on kuvattava hakemukselle yrityksesi vientituotteet, valmistusmenetelmät sekä laadunvarmistus- ja HACCP-järjestelmät. Ruokavirasto toimittaa hakemuksesi Etelä-Korean viranomaisille. Ota laitosrekisteröintiä varten yhteyttä: aasia@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie maitojauhetta, heraa, tuorejuustoa tai juustoa Etelä-Koreaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Etelä-Korean sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta. Vientierän mukana on oltava alkuperäisen todistuksen lisäksi yksi todistuskopio, joka on oikeaksi todistettu, päivätty ja leimattu punaisella COPY-leimalla.

Muiden maitotuotteiden viennin aloittaminen vaatii erillisen markkinoillepääsyhankkeen. Ruokavirastossa on ollut vuodesta 2018 lähtien käynnissä jäätelön, voin ja äidinmaidonkorvikkeiden markkinoillepääsyhanke, mutta hyväksyntäprosessi on vielä kesken. Hanke on maksuton. Lisätietoa: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Marjat ja marjavalmisteet

Suomesta voi viedä Etelä-Koreaan marjoja ja marjatuotteita. Suomalaisilta mustikoilta, puolukoilta ja niistä valmistetuilta tuotteilta vaaditaan kuitenkin todistus radioaktiivisuusmittauksista, jotta vienti voi onnistua. Radioaktiivisuusmittaus on tehtävä Etelä-Korean viranomaisen (Ministry of Food and Drug Safety) hyväksymässä testauslaboratoriossa. Tuotteiden on alitettava seuraavat säteilyarvot: 131 I < 300 Bq/kg; 134 Cs + 137 Cs < 100 Bq/kg.

Eteläkorealaisen maahantuojasi on esitettävä tutkimustodistus tuonti-ilmoituksen yhteydessä. Eteläkorealaisten viranomaisten asettama vaatimus on voimassa 21.10.2024 saakka. Lisätietoa vaatimuksesta: aasia@ruokavirasto.fi.

Munat ja munatuotteet

Munien ja munatuotteiden vienti Etelä-Koreaan on mahdollista ainoastaan Etelä-Korean hyväksymistä laitoksista. Ota laitosrekisteröintiä varten yhteyttä: aasia@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie munia tai munatuotteita Etelä-Koreaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Viennissä tulee käyttää Suomen ja Etelä-Korean sopimaa todistusta, josta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistus täytetään ja myönnetään sähköisessä eCert-järjestelmässä ja tulostetaan normaalille kopiopaperille. Vientierän mukana on oltava alkuperäisen todistuksen lisäksi yksi todistuskopio, joka on oikeaksi todistettu, päivätty ja leimattu punaisella COPY-leimalla. Yritys kirjautuu eCert-järjestelmään Suomi.fi-tunnuksilla, ja valvoja tilaa tunnukset pääsynhallinnasta. Saat tarkempia ohjeita eCert-järjestelmän käytöstä ja tunnusten hakemisesta ottamalla yhteyttä ecert@ruokavirasto.fi.

Sianliha ja sianlihatuotteet

Sianlihan ja sianlihatuotteiden vienti Etelä-Koreaan on mahdollista ainoastaan Etelä-Korean hyväksymistä laitoksista. Hyväksyntävaatimus koskee tuotteita valmistavia ja niitä varastoivia laitoksia. Hyväksyntää varten sinun on kuvattava hakemukselle yrityksesi vientituotteet, valmistusmenetelmät sekä laadunvarmistus- ja HACCP-järjestelmät. Ruokavirasto toimittaa hakemuksesi Etelä-Korean viranomaisille. Ota laitosrekisteröintiä varten yhteyttä: aasia@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie sianlihaa tai sianlihatuotteita Etelä-Koreaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Etelä-Korean sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistus täytetään ja myönnetään sähköisessä eCert-järjestelmässä ja tulostetaan normaalille kopiopaperille. Vientierän mukana on oltava alkuperäisen todistuksen lisäksi yksi todistuskopio, joka on oikeaksi todistettu, päivätty ja leimattu punaisella COPY-leimalla. Yritys kirjautuu eCert-järjestelmään Suomi.fi-tunnuksilla, ja valvoja tilaa tunnukset pääsynhallinnasta. Saat tarkempia ohjeita eCert-järjestelmän käytöstä ja tunnusten hakemisesta ottamalla yhteyttä ecert@ruokavirasto.fi.

Steriloitujen lihatuotteiden (täyssäilykkeet) viennissä tulee käyttää Suomen ja Etelä-Korean sopimaa todistusta, josta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistus täytetään ja myönnetään sähköisessä eCert-järjestelmässä ja tulostetaan normaalille kopiopaperille. Vientierän mukana on oltava alkuperäisen todistuksen lisäksi yksi todistuskopio, joka on oikeaksi todistettu, päivätty ja leimattu punaisella COPY-leimalla. Yritys kirjautuu eCert-järjestelmään Suomi.fi-tunnuksilla, ja valvoja tilaa tunnukset pääsynhallinnasta. Saat tarkempia ohjeita eCert-järjestelmän käytöstä ja tunnusten hakemisesta ottamalla yhteyttä ecert@ruokavirasto.fi

Siipikarjanliha ja siipikarjanlihatuotteet

Siipikarjanlihan vienti Etelä-Koreaan on mahdollista ainoastaan Etelä-Korean hyväksymistä laitoksista. Hyväksyntävaatimus koskee tuotteita valmistavia ja niitä varastoivia laitoksia. Ota laitosrekisteröintiä varten yhteyttä: aasia@ruokavirasto.fi.

Vientilupa koskee siipikarjanlihaa, mukaan lukien elintarvikkeeksi soveltuvat ruhon osat kuten varpaat ja kivipiira. Etelä-Koreaan ei saa tällä hetkellä viedä prosessoituja siipikarjanlihatuotteita (esimerkiksi marinoidut ja kuumennetut tuotteet).

Ruokavirastossa on ollut vuodesta 2022 lähtien käynnissä prosessoitujen siipikarjanlihatuotteiden markkinoillepääsyhanke, mutta hyväksyntäprosessi on vielä kesken. Hanke on maksuton. Lisätietoa: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie siipikarjanlihaa Etelä-Koreaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Viennissä tulee käyttää Suomen ja Etelä-Korean sopimaa todistusta, josta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistus täytetään ja myönnetään sähköisessä eCert-järjestelmässä ja tulostetaan normaalille kopiopaperille. Vientierän mukana on oltava alkuperäisen todistuksen lisäksi yksi todistuskopio, joka on oikeaksi todistettu, päivätty ja leimattu punaisella COPY-leimalla. Yritys kirjautuu eCert-järjestelmään Suomi.fi-tunnuksilla, ja valvoja tilaa tunnukset pääsynhallinnasta. Saat tarkempia ohjeita eCert-järjestelmän käytöstä ja tunnusten hakemisesta ottamalla yhteyttä ecert@ruokavirasto.fi.

Steriloitujen lihatuotteiden (täyssäilykkeet) viennissä tulee käyttää Suomen ja Etelä-Korean sopimaa todistusta, josta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistus täytetään ja myönnetään sähköisessä eCert-järjestelmässä ja tulostetaan normaalille kopiopaperille. Vientierän mukana on oltava alkuperäisen todistuksen lisäksi yksi todistuskopio, joka on oikeaksi todistettu, päivätty ja leimattu punaisella COPY-leimalla. Yritys kirjautuu eCert-järjestelmään Suomi.fi-tunnuksilla, ja valvoja tilaa tunnukset pääsynhallinnasta. Saat tarkempia ohjeita eCert-järjestelmän käytöstä ja tunnusten hakemisesta ottamalla yhteyttä ecert@ruokavirasto.fi

Eläimet, alkiot ja sukusolut

Siitosmunat ja untuvikot

Jos yrityksesi haluaa viedä siitosmunia tai untuvikkoja Etelä-Koreaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Etelä-Korean sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. 

Todistuksen myöntää laitostasi valvova virkaeläinlääkäri. Eläinterveystodistus täytetään ja myönnetään sähköisessä eCert-järjestelmässä ja tulostetaan normaalille kopiopaperille. Yritys kirjautuu eCert-järjestelmään Suomi.fi-tunnuksilla, ja valvoja tilaa tunnukset pääsynhallinnasta. Saat tarkempia tietoja eCert-järjestelmän käyttämisestä tai tunnusten hakemisesta ottamalla yhteyttä ecert@ruokavirasto.fi

Siitossiat

Kun yrityksesi vie siitossikoja Etelä-Koreaan, tarvitset eläinten mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Etelä-Korean sopimasta todistuksesta löydät ehdot viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistus täytetään ja myönnetään sähköisessä eCert-järjestelmässä ja tulostetaan normaalille kopiopaperille. Yritys kirjautuu eCert-järjestelmään Suomi.fi-tunnuksilla, ja valvoja tilaa tunnukset pääsynhallinnasta. Saat tarkempia ohjeita eCert-järjestelmän käytöstä ja tunnusten hakemisesta ottamalla yhteyttä ecert@ruokavirasto.fi.

Tee maahantuontia koskeva ennakkoilmoitus Etelä-Korean APQA-viranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen siitossikojen toimittamista Etelä-Koreaan. Lisätietoja: aasia@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 19.1.2024