Etelä-Korean viennissä on otettu käyttöön uusien ASF- ja HPAI-alueellistamisehtojen mukaisiksi päivitetyt eläinterveystodistukset

13. tammikuuta 2023

Euroopan komissio ja Etelä-Korean viranomainen Animal and Plant Quarantine Agency (APQA) pääsivät syyskuussa 2022 sopuun afrikkalaisen sikaruton (ASF) ja korkeapatogeenisen lintuinfluenssan (HPAI) alueellistamisehdoista. Ehdot on päivitetty Suomen ja Etelä-Korean kahdenvälisesti sovittuihin sika- ja siipikarjatuotteiden eläinterveystodistuksiin ja ehdot otetaan käyttöön viennissä Etelä-Koreaan, mikäli Suomessa todetaan näitä eläintauteja. Alueellistamisehtojen ansiosta tautitapaus ei pysäyttäisi vientiä koko Suomen alueelta.

Päivitetyt sianlihan, siipikarjanlihan, kuorimunien, munatuotteiden, siitosmunien ja untuvikkojen sekä siitossikojen viennissä käytettävät eläinterveystodistukset on nyt otettu käyttöön sähköisessä eCert-järjestelmässä. Uusien todistusten käyttöönotossa sovelletaan kolmen kuukauden siirtymäaikaa, jonka aikana kyseisiä tuotteita voidaan viedä Etelä-Koreaan sekä vanhoilla että uusilla todistuksilla. Siipikarjanliha-, kuorimuna-, munatuote- sekä siitosmuna- ja untuvikkotodistusten osalta siirtymäaika päättyy 8.3.2023 ja sianliha- ja siitossikatodistuksen 21.3.2023, jonka jälkeen viennissä tulee käyttää vain uusia päivitettyjä todistuksia.

Lisätietoja: