Etelä-Korean viranomainen auditoi suomalaisia elintarvikealan laitoksia toukokuussa

29. huhtikuuta 2022

Etelä-Korean viranomainen Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) tekee auditoinnin suomalaisiin maito-, muna- ja liha-alan laitoksiin 3.-12. toukokuuta 2022. Auditointi liittyy useiden eri elintarvikkeiden markkinoillepääsyyn ja viennin ylläpitoon Koreaan.

Keskeisessä osassa toukokuisella auditoinnilla on suomalaisten kananmunien ja munavalmisteiden markkinoillepääsyyn liittyvät laitosrekisteröinnit. Hanke vientiluvan saamiseksi alkoi vuonna 2017 ja maahyväksynnän osalta korealaiset auditoivat Suomessa jo samana vuonna. Suomi ja Korea ovat sopineet munien ja munavalmisteiden viennin ehdoista sekä viennissä käytettävistä eläinterveystodistuksista, jotka tullaan julkaisemaan sähköisessä eCert-järjestelmässä. Tulevan auditoinnin toivotaan olevan viimeinen askel ennen kananmunien ja munavalmisteiden vientiluvan saamista Koreaan.

Saman auditointikäynnin yhteydessä MFDS suorittaa myös Koreaan maitotuotteita ja sianlihaa vievien laitosten ylläpitoauditoinnin. Ylläpitoauditointeja vientilaitoksiin on tapana tehdä noin kolmen vuoden välein ja edelliset auditoinnit tehtiin vuonna 2019.

Etelä-Koreaan viedään Suomesta esimerkiksi sianlihaa ja siipikarjanlihaa sekä maitotuotteita. Siipikarjanlihalle vientilupa saatiin tämän vuoden tammikuussa ja vienti on jo lähtenyt käyntiin. Esimerkiksi sianlihan viennin arvo oli Tullin tilastojen mukaan vuonna 2021 noin 21,6 miljoonaa euroa ja maitotuotteita vietiin 1,8 miljoonan euron arvosta.

Kananmunien ja munavalmisteiden lisäksi uusia vientilupia Koreaan haetaan myös äidinmaidonkorvikkeelle, voille ja jäätelölle.

Lisätietoja elintarvikkeiden viennistä Etelä-Koreaan: