Free sale -todistusmalli elintarvikkeiden kontaktimateriaaleille on julkaistu

13. tammikuuta 2021

Free sale -todistusmalli elintarvikkeiden kontaktimateriaalien vientiin on nyt julkaistu Ruokaviraston verkkosivulla. Free sale -todistuksella vakuutetaan esimerkiksi, että pakkaus- tai muu kontaktimateriaali on vapaasti myynnissä EU:n markkinoilla.

Kaikkia materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat suoraan tai välillisesti kosketuksissa elintarvikkeisiin, kutsutaan elintarvikekontaktimateriaaleiksi tai lyhyemmin kontaktimateriaaleiksi.

Free sale -todistuksen voi myöntää yrityksen kunnallinen elintarvikevalvoja. Ruokaviraston julkaisemaa mallia voi käyttää todistusten pohjana. Tekstiä voi muokata tilanteeseen sopivaksi, mutta todistuksella vakuutettavien tietojen on aina pidettävä paikkansa. Todistuksen myöntäjän kanssa on hyvä keskustella myönnettävästä todistuksesta hyvissä ajoin etukäteen ja tarvittaessa esittää esimerkiksi tutkimustulokset kirjattavista ominaisuuksista.

Free sale -todistusmalli on saatavilla myös elintarvikkeille. Samansisältöisiä todistuksia kutsutaan myös muilla nimillä, kuten certicate of control ja health certificate.

Lue lisää free sale -todistuksista: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/vientitodistukset/free-sale-todistukset/