Huomioitavaa rekisteröitymisessä elintarvikeviejäksi Etelä-Korean viranomaisille

29. huhtikuuta 2022

Kaikkien Etelä-Koreaan elintarvikkeita vievien yritysten tulee ennen vientiä rekisteröityä Etelä-Korean elintarvikkeista vastaavalle viranomaiselle (MFDS). Rekisteröityminen on voimassa kaksi vuotta.

Rekisteröinnin yhteydessä pyydetään toimittamaan valvovan viranomaisen myöntämä todistus elintarvikehuoneiston rekisteröimisestä sekä virallinen käännös todistuksesta, mikäli se on muulla kielellä kuin englanti tai korea. Pyydetyllä todistuksella tarkoitetaan valvovan viranomaisen myöntämää elintarvikehuoneiston rekisteröintitodistusta tai hyväksymispäätöstä (Elintarvikelaki 297/2021, 10§ ja 11§).

Lisätietoja ja ohje rekisteröinnistä elintarvikkeiden vientiin Etelä-Koreaan: