Japaniin on saatu uusi vientilupa naudanlihalle ja naudanlihatuotteille

27. joulukuuta 2022

Japani on myöntänyt vientiluvan suomalaiselle naudanlihalle ja naudanlihatuotteille. Suomi ja Japani ovat sopineet viennin ehdoista ja viennissä käytettävistä eläinterveystodistuksesta, ja vienti Japanin hyväksymistä laitoksista voi nyt alkaa. Eläinterveystodistus julkaistaan Ruokaviraston sähköisessä eCert-järjestelmässä.

Naudanlihan ja naudanlihatuotteiden markkinoillepääsyä Japaniin on edistetty Ruokavirastossa vuodesta 2017 lähtien. Vientiluvan saaminen on vaatinut mm. useita selvityksiä Suomen viranomaisvalvonnasta, eläintautitilanteesta ja elintarviketurvallisuudesta. Vientineuvotteluja käytiin yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja ulkoministeriön kanssa. Lisäksi Japanin viranomainen Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) teki Suomeen kaksi auditointia vuosina 2019 ja 2022 naudanlihan markkinoillepääsyyn ja BSE-riskinarviointiin liittyen.

Japaniin on mahdollista viedä myös mm. maitoa ja maitotuotteita, munia ja munatuotteita, siipikarjanlihaa ja siipikarjanlihatuotteita, sianlihaa ja sianlihatuotteita sekä sian siemennestettä. Tullin tilastojen mukaan Japaniin on viety elintarvikkeita tänä vuonna tammi-syyskuussa 22,2 miljoonan euron arvosta.

Lisätietoja: