Japani

Tältä sivulta löydät tietoa elintarvikeketjun tuotteiden kaupallisesta viennistä Suomesta Japaniin. Matkustajaviemisiä koskevista ohjeista ja rajoituksista löydät tietoa kohdemaan tullin internetsivuilta. Ohjeita lemmikin kanssa matkustavalle löydät Lemmikkien matkustus-sivuiltamme.

Suomesta on viety Japaniin viime vuosina esimerkiksi maitotuotteita, maltaita, suklaata, myllyteollisuustuotteita ja sianlihaa.

Tutustu Japanin vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU:n Access2Markets-sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Elintarvikkeet

Hirvieläinten liha ja siitä valmistetut tuotteet

Suomesta ei toistaiseksi saa viedä hirvien, porojen, kauriiden, peurojen tai muiden hirvieläinten lihaa tai siitä valmistettuja tuotteita Japaniin. MHLW on 17.4.2018 kieltänyt hirvieläinten lihan ja lihavalmisteiden tuonnin Suomesta Japaniin Suomessa todetun hirven TSE-tapauksen vuoksi. Lisätietoa voimassa olevista vientirajoituksista.

Kala ja kalastustuotteet

Vientitilastoista näkyy, että Suomesta viedään Japaniin kalastustuotteita. Suomella ja Japanilla ei ole virallisesti sovittua eläinterveystodistusmallia kalastustuotteille. Käytössä saattaa olla kohdemaan muotoilema todistusmalli tai voit viejänä ehdottaa kohdemaan viranomaisille, että viennissä käytetään esimerkiksi Ruokaviraston laatimaa yleistä eläinterveystodistusta kalastustuotteille.

Huom! Koska yleistodistuksen käytöstä ei ole sovittu kohdemaan viranomaisten kanssa, emme voi taata sen käytettävyyttä. Varmista yleistodistuksen hyväksyttävyys aina kohdemaan viranomaisilta ennen vientiä.

Luomutuotteet

Maakohtaista tietoa luomutuotteiden viennistä löydät luomutuotteiden vienti -sivultamme.

Maito ja maitotuotteet

Maidon ja maitotuotteiden vienti Japaniin ei edellytä Japanin viranomaisen erillistä laitoshyväksyntää. Kun yrityksesi vie maitoa ja maitotuotteita Japaniin, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Löydät Japanin Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) asettamat viennin ehdot alla olevasta liitteestä. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistus täytetään ja myönnetään sähköisessä eCert-järjestelmässä ja tulostetaan normaalille kopiopaperille. Yritys kirjautuu eCert-järjestelmään Suomi.fi-tunnuksilla, ja valvoja tilaa tunnukset pääsynhallinnasta. Saat tarkempia ohjeita eCert-järjestelmän käytöstä ja tunnusten hakemisesta ottamalla yhteyttä ecert@ruokavirasto.fi

Japanissa on kaksi viranomaista, MAFF ja MHLW, jotka molemmat edellyttävät maitotuotteiden vientierän mukaan eläinterveystodistuksen. Molemmat viranomaiset ovat määrittäneet tuotteet, joille he edellyttävät / eivät edellytä (X / -) eläinterveystodistusta. Nämä tiedot on koottu alla olevaan taulukkoon. Ruokavirasto ei kuitenkaan voi taata taulukon tietojen virheettömyyttä, joten tarkastathan tarvittaessa todistuksen tarpeen Japanista ennen vientiä. 

Todistus vaaditaan seuraaville tuoteryhmille: Todistus MAFF Todistus MHLW
Milk and cream, etc. (0401) X X
Milk and cream, etc. (0402) X X
Buttermilk, etc. (0403) X X
Whey, etc. (0404) X X
Butter, etc. (0405) X X
Cheese, etc. (0406) X X
Poikkeukset: Todistus MAFF Todistus MHLW
Milk albumins, etc. (3502.20, 3502.90) X -
Feed and pet food, etc. (2309.10, 2309.90) X -
Lactose  X -
Evaporated milk, evaporated skim milk X
Yoghurt - X
Butter oil - X
Processed cheese - X

Marjat ja sienet

Japanin viranomainen Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) edellyttää marjojen ja sienten radioaktiivisuuden mittaamista seuraavasti: 

  • sienet, kuivatut sienet ja kuivatut sienituotteet sekä marjatiivisteet (concentrated berry products): eräkohtainen mittaus
  • marjat ja muut kuin tiivistetyt marjatuotteet kuten soseet: mittaus ensimmäisestä erästä viennin alkaessa.

Voit teettää radioaktiivisuusmittauksen Suomessa Säteilyturvakeskuksessa (STUK) ennen tuotteiden vientiä Japaniin.

Huomioithan, että Japanin radioaktiivisuuden raja-arvo (100 Bq/kg) on tiukka. Sama raja-arvo koskee kaikkia marja- ja sienituotteita, myös kuivattuja tuotteita ja tiivisteitä.

Munat ja munatuotteet

Munien ja munatuotteiden vienti Japaniin ei edellytä Japanin viranomaisen (MAFF) erillistä laitoshyväksyntää. Kun yrityksesi vie munia tai munatuotteita Japaniin, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Japanin kahdenvälisesti sopimista todistuksista löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistus täytetään ja myönnetään sähköisessä eCert-järjestelmässä ja tulostetaan normaalille kopiopaperille. Yritys kirjautuu eCert-järjestelmään Suomi.fi-tunnuksilla, ja valvoja tilaa tunnukset pääsynhallinnasta. Saat tarkempia ohjeita eCert-järjestelmän käytöstä ja tunnusten hakemisesta ottamalla yhteyttä ecert@ruokavirasto.fi

Naudanliha ja naudanlihatuotteet

Naudanlihan ja naudanlihatuotteiden vienti Japaniin on mahdollista ainoastaan Japanin hyväksymistä laitoksista. Teurastamon, leikkaamon, prosessointilaitoksen ja varastointilaitoksen on kaikkien oltava Japanin laitoslistalla. Ruokavirasto suosittelee vientilaitoksia Japanin viranomaisille. Ota laitosrekisteröintiä varten yhteyttä: aasia@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie naudanlihaa tai naudanlihatuotteita Japaniin, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistus täytetään ja myönnetään sähköisessä eCert-järjestelmässä ja tulostetaan normaalille kopiopaperille. Yritys kirjautuu eCert-järjestelmään Suomi.fi-tunnuksilla, ja valvoja tilaa tunnukset pääsynhallinnasta. Saat tarkempia ohjeita eCert-järjestelmän käytöstä ja tunnusten hakemisesta ottamalla yhteyttä ecert@ruokavirasto.fi.

Tutustu viennin ehtoihin hyvissä ajoin ennen viennin aloittamista. 

Sianliha ja sianlihatuotteet

Sianlihan ja sianlihatuotteiden vienti Japaniin on mahdollista ainoastaan Japanin hyväksymistä laitoksista. Teurastamon, leikkaamon, prosessointilaitoksen ja varastointilaitoksen on kaikkien oltava Japanin laitoslistalla. Ruokavirasto suosittelee vientilaitoksia listaa hallinnoivalle Japanin viranomaiselle. Ota laitosrekisteröintiä varten yhteyttä: aasia@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie sianlihaa tai sianlihatuotteita Japaniin, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Japanin sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistus täytetään ja myönnetään sähköisessä eCert-järjestelmässä ja tulostetaan normaalille kopiopaperille. Yritys kirjautuu eCert-järjestelmään Suomi.fi-tunnuksilla, ja valvoja tilaa tunnukset pääsynhallinnasta. Saat tarkempia ohjeita eCert-järjestelmän käytöstä ja tunnusten hakemisesta ottamalla yhteyttä ecert@ruokavirasto.fi

Siipikarjanliha ja siipikarjanlihatuotteet

Siipikarjanlihan ja siipikarjanlihatuotteiden vienti Japaniin on mahdollista ainoastaan Japanin hyväksymistä laitoksista. Ota laitosrekisteröintiä varten yhteyttä: aasia@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie siipikarjanlihaa ja siipikarjanlihatuotteita Japaniin, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistus täytetään ja myönnetään sähköisessä eCert-järjestelmässä ja tulostetaan normaalille kopiopaperille. Yritys kirjautuu eCert-järjestelmään Suomi.fi-tunnuksilla, ja valvoja tilaa tunnukset pääsynhallinnasta. Saat tarkempia ohjeita eCert-järjestelmän käytöstä ja tunnusten hakemisesta ottamalla yhteyttä ecert@ruokavirasto.fi

Tutustu erillisiin viennin ehtoihin hyvissä ajoin ennen viennin aloittamista. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää seuraaviin asioihin:

  • Japani edellyttää, että vientituotteiden pakkauksissa on ”Inspection passed” -merkintä. Merkintä toteutetaan esim. tarralla, joka kiinnitetään pakkaukseen samassa yhteydessä tunnistusmerkkitarran kanssa.
  • Jotta vienti on mahdollista, Japani edellyttää koko Suomen olleen viimeisen 90 vuorokauden ajan OIE:n määritelmän mukaan vapaa lintuinfluenssasta (notifiable avian influenza, määritelty vientiehtojen ensimmäisellä sivulla). Siipikarjanlihan vienti Japaniin tulee keskeyttää heti, mikäli lintuinfluenssaa todetaan siipikarjassa ja tietyissä epäilytapauksissa (positiivinen tulos PCR-screening-testissä). Tiedotamme Japanin vientiin hyväksyttyjä laitoksia ja laitosten valvojia tällaisista lintuinfluenssaepäilyistä tai todetuista tapauksista.
  • Vientiehdot - siipikarjanlihan ja siipikarjanlihatuotteiden vienti Japaniin
  • Eläinterveystodistus - siipikarjanlihan ja siipikarjanlihatuotteiden vienti Japaniin

Eläimet, alkiot ja sukusolut

Hirvieläimet

Japanin viranomainen on kieltänyt hirvieläinten tuonnin Suomesta Japaniin Suomessa todetun hirven TSE-tapauksen vuoksi. Lisätietoa voimassa olevista vientirajoituksista.

Sian siemenneste

Kun yrityksesi vie sian siemennestettä Japaniin, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Löydät Japanin Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) asettamat viennin ehdot alla olevasta liitteestä ja eläinterveystodistuksesta. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistus täytetään ja myönnetään sähköisessä eCert-järjestelmässä ja tulostetaan normaalille kopiopaperille. Yritys kirjautuu eCert-järjestelmään Suomi.fi-tunnuksilla, ja valvoja tilaa tunnukset pääsynhallinnasta. Saat tarkempia ohjeita eCert-järjestelmän käytöstä ja tunnusten hakemisesta ottamalla yhteyttä ecert@ruokavirasto.fi

Sian siemennesteen vientierän mukaan tarvitset myös siemennesteen tuontitodistuksen. Lisäksi sinun tulee huomioida Japanin MAFF:n asettamat tuonnin laatuvaatimukset. Näistä saat lisätietoja: aasia@ruokavirasto.fi

Rehut, sivutuotteet ja lannoitteet

Hirvieläimistä saatavat tuotteet

Japanin viranomainen on kieltänyt hirvieläimistä saatavien tuotteiden tuonnin Suomesta Japaniin Suomessa todetun hirven TSE-tapauksen vuoksi. Lisätietoa voimassa olevista vientirajoituksista.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.4.2024