Japanin viranomainen tekee etäauditoinnin suomalaisiin naudanlihalaitoksiin maaliskuussa

2. maaliskuuta 2022

Japanin viranomainen Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) suorittaa naudanlihan ja naudanlihatuotteiden markkinoillepääsyyn liittyvän etäauditoinnin suomalaisiin naudanlihalaitoksiin 3.-10. maaliskuuta 2022. Etäauditoinnin aikana japanilaiset tarkastavat Suomen nautateurastamoita, leikkaamoita, prosessointilaitoksia ja varastoja videoyhteydelläAuditoinnin yhtenä painopisteenä on nautojen BSE-taudin tilanne ja seuranta Suomessa.

Ruokavirasto on aiemmin lähettänyt Japaniin laajoja selvityksiä, ja Japani on tehnyt auditointikäynnin Suomeen myös vuonna 2019 BSE-riskinarvioinnin osalta. Suomi neuvottelee tällä hetkellä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden viennin ehdoista kahden eri Japanin viranomaisen kanssa. MHLW:n kanssa sovitaan vientiehdoista elintarviketurvallisuuden osalta ja Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheriesin (MAFF) kanssa eläintautien osalta. Viennissä käytettävästä eläinterveystodistuksesta päästään sopimaan auditoinnin jälkeen, kun vientiehdot on hyväksytty.

Tällä hetkellä Japaniin on mahdollista viedä mm. maitoa ja maitotuotteita, munia ja munatuotteita, siipikarjanlihaa ja siipikarjanlihatuotteita, sianlihaa ja sianlihatuotteita sekä sian siemennestettä. Tullin tilastojen mukaan Japaniin vietiin Suomesta elintarvikkeita viime vuonna yhteensä 21,1 miljoonan euron arvosta ja lihaa 4,5 miljoonan euron arvosta.

Lisätietoja elintarvikkeiden viennistä Japaniin: