Kiina on julkaissut uusia säädöksiä liittyen elintarviketuontiin

21. huhtikuuta 2021

Kiina tiukentaa tuontivaatimuksiaan. Kiinan Tullin GACC:n sivuilla on julkaistu uusia säädöksiä, jotka koskevat muun muassa lähes kaikkien Kiinaan vietävien elintarviketuotteiden valmistajien ja varastoijien rekisteröintiä. Säädösten ilmoitetaan astuvan voimaan 1.1.2022.

Ensitietojen mukaan vaikuttaa siltä, että rekisteröintitapa riippuu tuotteesta. Useiden elintarviketuotteiden osalta viejämaan viranomaisen tulisi tehdä rekisteröintihakemus. Tällainen menettely on koskenut useita korkean riskin elintarvikkeita jo tähänkin asti. 

Osa toimijoista voisi tehdä rekisteröintihakemuksen itse. Kaikkiin elintarviketuotteisiin olisi merkittävä valmistajan rekisteröintinumero.  

Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden ja erityisruokavaliotuotteiden kiinankieliset pakkausmerkinnät olisi ilmeisesti tehtävä suoraan vähittäismyyntipakkauksiin, eikä ns. tarroittaminen olisi sallittua.

Säädöksillä tähdätään sen varmistamiseen, että vietävät tuotteet ovat kiinalaisen elintarvikelainsäädännön mukaisia.

Ruokavirastolla ei vielä ole tietoa, mitä näiden säädösten sisältö ja voimaantulo tarkoittaa käytännössä. Tiedotamme asiasta, kun saamme lisätietoa.

Lisätietoa: