Kiina

Tältä sivulta löydät tietoa elintarvikeketjun tuotteiden kaupallisesta viennistä Suomesta Kiinaan. Matkustajaviemisiä koskevista ohjeista ja rajoituksista löydät tietoa kohdemaan tullin internetsivuilta. Ohjeita lemmikin kanssa matkustavalle löydät Lemmikkien matkustus-sivuiltamme.

Suomesta on viety Kiinaan viime vuosina esimerkiksi maitotuotteita, sianlihaa, marjapakasteita ja kasvimehuja.

Tutustu Kiinan vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU:n Access2Markets-sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Elintarvikkeiden viennissä Kiinaan on huomioitava uudet elintarviketuontia koskevat säädökset, jotka ovat astuneet voimaan 1.1.2022. Tietoa säädösten täytäntöönpanosta päivitetään tälle sivulle. Pyrimme aina käyttämään luotettavaa, ajankohtaista tietoa. Emme kuitenkaan voi taata esitettyjen tietojen virheettömyyttä.

Viejä on vastuussa vientituotteidensa ajantasaisten vientivaatimusten selvittämisestä ja niiden täyttymisestä. Huomaathan, että lopullinen tuotteen maahanpääsy riippuu aina Kiinan rajaviranomaisen tulkinnasta. 

Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista asioista

Ajankohtaista

Huomioi Kiinan elintarviketuontia koskevat säädökset ja rekisteröityminen CIFER-järjestelmään

Elintarvikkeiden viennissä Kiinaan on huomioitava elintarviketuontia koskevat säädökset 248 ja 249, jotka ovat astuneet voimaan 1.1.2022. Tuotanto-, valmistus-, jalostus-, prosessointi-, pakkaus- ja varastointiyksiköiden, jotka ovat laillisesti vastuussa Kiinaan vietävistä elintarvikkeista, on rekisteröidyttävä Kiinan viranomaisen CIFER-järjestelmään. Rekisteröintivaatimus koskee myös kylmävarastoja. Jos yritys toimii vain valmiin elintarvikkeen viejänä Kiinaan eikä osallistu sen tuotantoon, valmistukseen, jalostukseen, prosessointiin, pakkaukseen tai varastointiin, yrityksen ei tarvitse rekisteröityä. Lisätietoa CIFER-järjestelmän käytöstä ja rekisteröitymisestä löydät kohdasta Elintarvikkeet.

Vientiin liittyviä viranomaisia

Viennin kannalta olennaiset Kiinan viranomaiset ovat:

Markkinoillepääsy

Kiinan lainsäädäntö on moninaista ja muuttuvaista. Kiinalla on enemmän maahantuontiin liittyviä viranomaisvaatimuksia kuin monella muulla maalla. Lupaprosessit kestävät yleensä vuosia.

 • Tällä hetkellä Kiinaan ei ole sallittua viedä seuraavia tuotteita: suolet ja mahat, hunaja, pakurikääpä, metsäsienet, poronliha ja ruokaöljy.
 • Puolukka- ja mustikkatuotteet sekä syötävät hyönteiset vaativat uuselintarvikeluvan Kiinan kansalliselta terveyskomissiolta (NHC).

Jos elintarviketuotteen vienti Suomesta Kiinaan ei ole sallittua, niin viennin ehtona on Kiinan Tullin vaatima markkinoillepääsyprosessi. Hae uuden markkinoillepääsyhankkeen käynnistämistä Ruokaviraston sähköisellä lomakkeella

Jos suunnittelet elintarvikeketjun tuotteiden vientiä Kiinaan, perehdy huolella Kiinan lainsäädännön periaatteisiin ja varmistu etukäteen, että tuotettasi saa ylipäänsä viedä maahan. Esimerkkejä Kiinan lainsäädännöstä löydät Kiinan lainsäädäntöä -sivulta. Euroopan komissio on myös julkaissut käsikirjan maatalouselintarvikkeiden tuottajille, jotka suunnittelevat etenemistä Kiinan markkinoille.

Tutustu tuoteryhmäkohtaisiin vaatimuksiin alla.

Kahdenväliset viennin sopimukset / maahyväksynnät

Joillekin elintarvikeketjun tuotteille, kuten tietyille elintarvikkeille ja rehuille, tarvitaan Kiinan maahyväksyntä, jotta tuotteiden vienti Kiinaan olisi ylipäätään mahdollista. Pääasiassa näistä neuvottelevat maa- ja metsätalousministeriö ja Kiinan Tulli GACC. Katso alla olevasta taulukosta, mitä sopimuksia Suomella on tällä hetkellä.

Tuoteryhmä

Suomen sopimukset / maahyväksynnät

liha ja lihatuotteet

sopimus pakastetun sianlihan viennistä (2011, päivitys 2019) ja sopimus sianlihatuotteiden viennistä (2023)

sopimus pakastetun siipikarjanlihan viennistä (2023)

kalastustuotteet

sopimus viennissä käytettävästä eläinterveystodistuksesta (sopimus 2012, vuonna 2022 EU-neuvottelut todistuksen päivityksestä ovat kesken): lajit ja tuotteet määritelty

maitotuotteet

sopimus viennissä käytettävästä eläinterveystodistuksesta (2010): tuotteet määritelty laitoskohtaisesti

pakastetut marjat

pakastemustikan ja -puolukan vientioikeus perinteisen viennin takia

viljat ja viljatuotteet

sopimus kauran, kaurahiutaleiden ja -jauhon (2011, päivitys 2017) sekä ohran viennistä (2014)

mallas

sopimus maltaan viennistä (2023)

rehut

sopimus kalanrehun viennistä (2021)

prosessoidun sika- ja siipikarjaperäisen proteiinin ja rasvan markkinoillepääsyhanke käynnissä

Maahyväksynnän tai vientitodistuksen lisäksi saatetaan tarvita laitos- tai tuotekohtaista hyväksyntää. Ruokavirasto voi auditoida laitoksen ja varmistaa, että laitos ja tuotteet täyttävät Kiinan vaatimukset. Hyväksytyn auditoinnin jälkeen Ruokavirasto lähettää hyväksymishakemuksen Kiinan Tullille GACC:lle. Kiinan Tulli GACC saattaa itsekin auditoida vientihyväksyntää hakeneen laitoksen. 

Kiina edellyttää myös, että Ruokavirasto auditoi eläinperäisiä tuotteita valmistavia vientilaitoksia säännöllisesti ja raportoi valvontatuloksista vuosittain. Kiinan-vientiin hyväksytyn liha-, maito- tai kala-alan laitoksen on kuuluttava Ruokaviraston vientivalvontajärjestelmään. Valvonta on maksullista.

Elintarvikkeet

Tuotanto-, valmistus-, jalostus-, prosessointi-, pakkaus- ja varastointiyksiköiden, jotka ovat laillisesti vastuussa Kiinaan vietävistä elintarvikkeista, on rekisteröidyttävä Kiinan viranomaisen CIFER-järjestelmään. Rekisteröintivaatimus koskee kylmävarastoja. Jos yritys toimii vain valmiin elintarvikkeen viejänä Kiinaan, eikä osallistu sen tuotantoon, valmistukseen, jalostukseen, prosessointiin, pakkaukseen tai varastointiin, yrityksen ei tarvitse rekisteröityä.

CIFER-rekisteröintiä ei tämänhetkisten tietojen mukaan vaadita cross-border e-commerce -kaupassa.  

Säädökset 248 ja 249

Kiinan uudet elintarviketuontia koskevat säädökset 248 ja 249 astuivat voimaan 1.1.2022. Säädökset koskevat kaikkia Kiinaan vietäviä elintarvikkeita.

Säädös 248 edellyttää, että kaikki Kiinan markkinoille elintarvikkeita valmistavat, käsittelevät ja varastoivat toimipaikat on rekisteröitävä Kiinan China Imported Food Enterprise Registration (CIFER) -järjestelmään.

Säädös 249 vaatimukset koskevat muun muassa elintarvikeyritysten toimipaikkojen/tilojen rekisteröintiä, valvontaa ja tarkastuksia sekä pakkausmerkintöjä. 

Jos haluat viedä elintarvikkeita Kiinaan, perehdy huolellisesti säädöksiin 248 ja 249 ja muuhun Kiinan lainsäädäntöön.

CIFER-järjestelmä

China Imported Food Enterprise Registration (CIFER) on Kiinan Tullin GACC:n ylläpitämä sähköinen rekisteröintijärjestelmä maahantuotavia elintarvikkeita valmistaville ja varastoiville yrityksille.

CIFER-rekisteröintijärjestelmän osoite: https://cifer.singlewindow.cn/. Järjestelmään pääsee myös osoitteesta https://www.singlewindow.cn/. Älä käytä muita mahdollisia CIFER-järjestelmän osoitteita tai hakukonetuloksia.

Julkinen luettelo rekisteröityneistä yrityksistä: ciferquery.singlewindow.cn. Suomalaisia yrityksiä voit hakea Country(region)-kohdasta haulla FIN.

Kiinan Tulli GACC edellyttää yritysten syöttävän CIFER-järjestelmään tietoja tuotteesta ja yrityksen/laitoksen/toimipaikan toiminnasta.

Rekisteröintivaatimus määräytyy Kiinaan vietävän tuotteen Kiinan Tullin määrittelemän tullinimikkeen perusteella. Kiinan Tulli GACC on julkaissut luettelon HS + CIQ-koodeista ja niitä vastaavista rekisteröintivaatimuksista CIFER-järjestelmässä. Kiinaan maahantuotaville tuotteille tulee olla 10-numeroinen HS-koodi ja 3-numeroinen CIQ-koodi, joita maahantuoja käyttää tuonnin yhteydessä. Kiinan Tulli määrittelee koodit, ja ne voivat erota HS-koodista, jota olet aikaisemmin käyttänyt tuotteen viennissä Suomesta. Huomioi, että Kiina voi päivittää CIFERistä löytyvää tuoteluetteloa, joten selvitä ajankohtainen tilanne CIFER-järjestelmästä tai maahantuojaltasi ennen vientiä. HS + CIQ -koodiin liittyvän tuotteen nimen ja kuvauksen tulee vastata vietävää tuotetta ja Kiinan Tullin tulkintaa. 

Kiinan Tulli GACC:n rekisteröitymisohje.

Ohjeita CIFER-järjestelmän käyttämiseen

Huomioithan, että Ruokavirasto ei vastaa muiden tahojen ohjeiden oikeellisuudesta.

Näin selvität oman tuotteesi, yrityksesi tai laitoksesi rekisteröintivaatimuksen

 1. Selvitä tuotteesi HS-koodi (10 numeroa) ja CIQ-koodi (3 numeroa). Tärkeää on, että maahantuojasi tullaa tuotteen Kiinaan kyseisellä koodilla. Huomaa, että koodin on vastattava myös maahantulopaikan rajaviranomaisen tulkintaa.
  • Yhdysvaltain viranomainen USDA on julkaissut luettelon CIFER-järjestelmän tuotteista/HS+CIQ-koodeista (helmikuu 2024). Lue raportti USDA:n sivuilta. Kiinan Tulli voi muuttaa luetteloa.
 2. Kirjaudu tai rekisteröidy CIFER-järjestelmään osoitteessa https://cifer.singlewindow.cn/.
 3. Hae tuotetta HS-koodin tai sen kuuden (6) ensimmäisen numeron avulla kohdasta Product type query. Tarkasta, että tuotekuvaus ja 10-numeroinen HS-koodi ja 3-numeroinen CIQ-koodi vastaavat tuotettasi. Saat näkyviin taulukon, jossa kuvataan tuote ja se, mihin kategoriaan tuote kuuluu sekä vaatiiko tuote Suomen viranomaisen suositusta.
 4. Taulukon viimeisen sarakkeen (official recommendation) merkintä kertoo, vaatiiko tuote Suomen viranomaisen suositusta. Kiinan Tulli GACC määrittelee mm. tuotekategorioiden nimet, mihin tuotekategoriaan tuotteet sijoittuvat ja millaiset rekisteröintivaatimukset niitä koskevat.
  • YES: tuote vaatii suositusta → korkean riskin tuotekategoria → ota yhteyttä Ruokavirastoon kiina@ruokavirasto.fi
  • NO: tuote ei vaadi suositusta → matalan riskin tuotekategoria → voit tehdä toimipaikan rekisteröinnin itse
   • Joidenkin tuotteiden osalta suositusta saatetaan silti vaatia, esimerkiksi jos voimassa on vientisopimus eli protokolla.
 5. Huomioi, että saman yrityksen jokaiselle valmistuslaitokselle/toimipaikalle on luotava oma tili.

Matalan riskin tuotteet

Jos tuote kuuluu matalan riskin tuotekategoriaan eikä vaadi Suomen viranomaisen suositusta, tulee yrityksen tehdä toimipaikan rekisteröinti omatoimisesti CIFER-järjestelmään.

Korkean riskin tuotteita käsittelevän toimipaikan rekisteröinti

Kiina on määritellyt tietyt tuotteet korkean riskin tuotekategorioihin, mikä tarkoittaa sitä, että näille tuotteille asetetaan muita tuotteita tarkempia elintarviketurvallisuus-, eläinterveys- ja/tai kasvinterveysvaatimuksia.

Kiinan Tulli GACC:n määrittelemät korkean riskin tuotekategoriat:

 1. liha ja lihatuotteet
 2. suolet ja mahat
 3. kalat ja kalastustuotteet
 4. maitotuotteet
 5. linnunpesät ja linnunpesätuotteet
 6. mehiläistuotteet
 7. munat ja munatuotteet
 8. syötävät öljyt ja rasvat, öljysiemenet
 9. täytetyt vehnätuotteet (esimerkiksi pelmenit)
 10. syötävät jyvät
 11. jauhetut viljateollisuus/myllytuotteet ja mallas
 12. tuoreet ja kuivatut vihannekset ja kuivatut pavut
 13. mausteet
 14. pähkinät ja siemenet
 15. kuivatut hedelmät
 16. paahtamattomat kahvi- ja kaakaopavut
 17. erityisruokavalioon tarkoitetut ruoat
 18. terveysruoat/funktionaaliset elintarvikkeet (mm. ravintolisiä).

Näiden tuotteiden laitos- ja tuotehyväksyntä/rekisteröinti tapahtuu Ruokaviraston kautta.

Toimi näin, kun haluat hakea korkean riskin tuotteita käsittelevän laitoksen/toimipaikan rekisteröintiä

 1. Varmista, että laitoksen toiminta ja tuotteet täyttävät EU:n ja Suomen lainsäädännön vaatimukset ja että yrityksellä/toimipaikalla/laitoksella on omavalvonta eli järjestelmä sen varmistamiseksi, että elintarvikkeet ovat turvallisia.
 2. Perehdy Kiinan lainsäädäntöön ja varmista, että yrityksesi toiminta ja vientituote täyttävät Kiinan vaatimukset. Kiinan lainsäädäntöä on koottu Kiinan lainsäädäntöä -sivulle.
 3. Tee yritykselle/toimipaikalle/laitokselle tili CIFER-järjestelmään ja hae tilin varmentamista Ruokavirastolta Account certification -hakemuksella. Ilmoita Ruokavirastolle hakemuksen lähettämisestä sähköpostitse kiina@ruokavirasto.fi.
 4. Tilin varmentamisen jälkeen voit hakea korkean riskin tuotekategorioiden tuotteiden rekisteröintiä järjestelmässä. Hakemukset tulevat Ruokaviraston hyväksyttäviksi ja edelleen Kiinan tullille lähetettäviksi.  

Hyvä tietää korkean riskin tuotteita käsittelevän toimipaikan rekisteröinnistä

Korkean riskin tuotekategorioiden tuotteiden valmistajien ja varastoijien rekisteröintiä oli mahdollista hakea ennakkolistaus-menettelyllä (pre-listing) 31.10.2021 mennessä Ruokaviraston kautta, jos vientiä oli ollut 1.1.2017 jälkeen. Kaikkien CIFERiin ennakkolistattujen yritysten tuli täydentää CIFERissä olevat tiedot tuoteryhmäkohtaisella Application for modification -hakemuksella 30.6.2023 mennessä, mikäli yritys halusi jatkaa vientiä Kiinaan kyseisessä tuotekategoriassa 30.6.2023 jälkeen.

CIFER-järjestelmässä tehtävät muutos- ja jatkohakemukset

Kiinaan elintarvikkeita vievän yrityksen tulee tehdä CIFER-järjestelmässä muutoshakemus (Application for modification -hakemus), jos se haluaa päivittää tietojaan tai esimerkiksi lisätä rekisteröityihin tuotekategorioihinsa uusia tuotteita. Yrityksen tulee tehdä jatkohakemus (Application for extension -hakemus) 5 vuoden välein tuotekategoriakohtaisesti rekisteröinnin voimassaolon jatkamiseksi. Jatkohakemuksen voi tehdä CIFER-järjestelmässä 3-6 kk ennen rekisteröinnin vanhenemista. Ruokavirasto välittää korkean riskin tuotekategorioiden hakemukset Kiinan tullille ja liittää hakemukseen viranomaisilta vaaditut dokumentit. Hakemukset tulee tästä syystä toimittaa CIFER-järjestelmän kautta Ruokavirastolle hyväksyttäväksi hyvissä ajoin.

CIFER-hakemusten maksullisuus

Ruokaviraston tekemä korkeariskisten yritysten hakemusten käsittely CIFER-järjestelmässä on yrityksille maksullista. Yritysten laskutus tapahtuu Ruokaviraston hinnaston kohdan "Vaativa asiantuntijapalvelu jokaiselta alkavalta tunnilta" mukaisesti. Yritysten laskutus tehdään 4-7 tunnin työn mukaisesti riippuen siitä, kuinka paljon työaikaa yrityksen CIFER-rekisteröinnin käsittelyyn on kulunut. Ruokaviraston tekemä yrityksen materiaalien käsittely CIFER-järjestelmässä voi sisältää mm. yrityksen dokumenttien tarkastuksen, järjestelmään lataamisen, vakuutuksen antamisen yrityksen vientivaatimusten täyttymisestä, yrityksen CIFER-hakemuksen hyväksymisen ja hakemuksen lähettämisen Kiinalle. Yrityksen laskutus tehdään hakemuskohtaisesti. Jokainen elintarvikelaitos ja/tai tuotekategoria edellyttää omaa hakemusta. Yritystä laskutetaan Ruokavirastosta, kun rekisteröinti on saatu päätökseen.

Lisätietoa: kiina@ruokavirasto.fi

Lisätietoa CIFER-järjestelmään rekisteröitymisestä

 • Yksi valmistuspaikka/tuotantolaitos voi hakea rekisteröintiä CIFER-järjestelmässä useille tuotteille. Kullekin tuotekategorialle muodostuu oma Kiinan rekisteröintinumero. Näin ollen yhdellä laitoksella/toimipaikalla voi olla useita Kiinan antamia rekisteröintinumeroita. Kiinan Tulli GACC:n antamaa laitos/toimipaikka- ja tuotekategoriakohtaista rekisteröintinumeroa ei saa käyttää muiden laitosten/toimipaikkojen tuotteiden viennissä.
 • CIFER-rekisteröinti on voimassa viisi (5) vuotta. Rekisteröinnin uusimista tulee hakea CIFER-järjestelmässä viimeistään 3 kk ja aikaisintaan 6 kk ennen rekisteröinnin voimassaolon päättymistä.
 • Located Country/Region Register Number eli Suomen viranomaisen valmistuspaikalle/tuotantolaitokselle myöntämä rekisteröintinumero voi olla esimerkiksi Y-tunnus tai hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen osalta laitostunnus. Myös kasvinterveysrekisterin numero voi olla mahdollinen.
  • Jokaisella laitoksella/toimipaikalla pitäisi tämänhetkisen tiedon mukaan olla CIFER-järjestelmässä oma, yksilöllinen Suomen viranomaisen myöntämä rekisteröintinumero.
  • Mikäli yhdellä yrityksellä (Y-tunnuksella) on tarve rekisteröidä useampi elintarvikehuoneisto, voi rekisteröintinumerona (Located Country/Region Register Number) käyttää VATI-järjestelmän toimipaikkatunnistetta. VATI on tietovarasto ja käyttöliittymä, joka kattaa ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaiset tehtävät. Toimipaikkatunnistetta voi kysyä oman kunnan elintarvikevalvonnasta. 
 • Hakemukseen tulee liittää Licenced production certificate eli dokumentti, josta käy ilmi, että kyseinen elintarvikehuoneisto on viranomaisen rekisteröimä ja valvoma. Tällaisena dokumenttina voi käyttää esimerkiksi free sale -todistusta. Free sale -todistuksen mallipohjaan tulee lisätä tieto Suomen viranomaisen toimipaikalle myöntämästä rekisteröintinumerosta, esimerkiksi Y-tunnuksesta, laitostunnuksesta tai VATI-järjestelmän toimipaikkatunnisteesta. Todistuksen myöntää elintarvikehuoneiston kunnallinen valvoja.
 • Jos jokin seuraavista tiedoista muuttuu, laitoksen/toimipaikan on tämänhetkisten tietojen mukaan  luotava uusi tili ja haettava rekisteröintiä uudelleen:
  • laitoksen/toimipaikan osoite ja sijainti;
  • laillisen edustajan tiedot;
  • Suomen viranomaisen myöntämä rekisteröintinumero.
 • Kiinan Tullilta GACC:lta saadun suullisen tiedon mukaan CIFER-rekisteröinnin tulee olla voimassa ennen kuin Kiinaan vietävää tuotetta tuotetaan/valmistetaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että jos vientituote on tuotettu ennen rekisteröinnin voimaantuloa, se ei ole vientikelpoinen Kiinaan.

Rekisteröintinumeron ilmoittaminen tuotepakkauksessa

Rekisteröintinumeron ilmoittaminen pakkauksessa koskee tuotteita, jotka on tuotettu 1.1.2022 alkaen. Rekisteröintinumero tulee merkitä tuotteen sisä- ja ulkopakkaukseen. 

Rekisteröityneet yritykset/laitokset/toimipaikat voivat GACC:n säädös 248 artikla 15 mukaan merkitä pakkauksiin Kiinan Tullin GACC:n myöntämän rekisteröintinumeron tai sen maan (alueen), jossa ne sijaitsevat, toimivaltaisen viranomaisen myöntämän rekisteröintinumeron. Ruokaviraston tietoon on kuitenkin tullut, että maahantuojat saattavat vaatia pakkausmerkintöihin Kiinan Tullin GACC:n antamaa CIFER-rekisteröintinumeroa. Myös EU:n SME Centerin ohjeen mukaan pakkauksiin tulisi merkitä Kiinan Tullin GACC:n myöntämä rekisteröintinumero. Tarvittava rekisteröintinumero kannattaa vahvistaa maahantuojalta.

Kiinan Tulli GACC:lta saadun tiedon mukaan pakkauksiin vaaditaan tuotantoketjusta ainoastaan yhden laitoksen/toimipaikan rekisteröintinumero. Kiinan Tullin mukaan tahon pitäisi olla se, joka vastaa tuotteen turvallisuudesta. Pääsääntöisesti tällä tarkoitetaan laitosta/toimipaikkaa, joka valmistaa tuotteen. Yrityksen tulee tarkastaa, että vastaava rekisteröintinumero löytyy yrityksen/laitoksen/toimipaikan rekisteröintitiedoista CIFER-järjestelmässä.

Registration Systems of Imported Food and Cosmetic Importers and Exporters (IRE)

Muista huolehtia rekisteröitymisestä myös Registration Systems of Imported Food and Cosmetic Importers and Exporters -rekisteriin (IRE) osoitteessa http://ire.customs.gov.cn/ CIFER-rekisteröinnin lisäksi.

IRE on järjestelmä, jossa ylläpidetään yritysten rekisteritietoja. Kiinan paikallinen tulli tarkastaa järjestelmästä tiedot tullauksen aikana. Yritykseltä vaadittavat toimenpiteet ovat yksinkertaiset. Ks. IREn käyttöohje (PDF).

Kalastustuotteet

Kalastustuotteiden vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan GACC:n hyväksymistä laitoksista. Laitoshyväksyntä tapahtuu Ruokaviraston kautta. Perehdy Kiinan lainsäädäntöön ja varmista, että yrityksesi toiminta ja vientituote täyttävät ne. Lupaprosessit ovat yleensä pitkiä, jopa vuosia kestäviä. Kiinan-vientiin hyväksytyn laitoksen on kuuluttava Ruokaviraston vientivalvontajärjestelmään. Lisätietoa laitosrekisteröinnistä: kiina@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie kalastustuotteita Kiinaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Kiinan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Huom.! Neuvottelut todistuksen käytöstä ovat tällä hetkellä kesken. Lisätietoja todistuksen käytöstä: kiina@ruokavirasto.fi.

Kaura ja ohra

Suomella ja Kiinalla on vientiehtosopimus kauran, kaurahiutaleiden ja -jauhon sekä ohran viennistä. Sopimus ei kata kylvösiementä. Muiden viljalajien kuin kauran ja ohran vienti Kiinaan ei ole tällä hetkellä mahdollista.

Kauran, kaurahiutaleiden, kaurajauhojen ja ohran vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan Kiinan hyväksymistä laitoksista, viejäyrityksistä ja varastoista. Ilmoita kiinnostuksesta kauran tai ohran vientiin Kiinaan sähköpostitse: kasvienvienti@ruokavirasto.fi. Ruokavirasto on sinuun yhteydessä Kiinan erityisvaatimusten suhteen. Vientiehtosopimuksen mukaisia kaurahiutaleita tai -jauhoja valmistavien laitosten osalta rekisteröinti tapahtuu CIFER-järjestelmässä. Näiden osalta vain valmistavan laitoksen tarvitsee rekisteröityä. 

Luomutuotteet

Maakohtaista tietoa luomutuotteiden viennistä löydät luomutuotteiden vienti -sivultamme.

Maitotuotteet

Maitotuotteiden vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan Kiinan Tulli GACC:n hyväksymistä laitoksista. Laitoshyväksyntä tapahtuu Ruokaviraston kautta. Perehdy Kiinan lainsäädäntöön ja varmista, että yrityksesi toiminta ja vientituote täyttävät ne.

Ruokavirasto auditoi laitoksen ja varmistaa, että laitos täyttää Kiinan vaatimukset. Hyväksytyn auditoinnin jälkeen Ruokavirasto laatii "Declaration of compliance" -vakuutuksen ja lähettää hyväksymishakemuksen Kiinan Tulli GACC:lle. Kiinan Tulli GACC tulee vielä pääsääntöisesti itse auditoimaan vientihyväksyntää hakeneen laitoksen. Kiinan-vientiin hyväksytyn laitoksen on kuuluttava Ruokaviraston vientivalvontajärjestelmään. Lisätietoa laitosrekisteröinnistä: kiina@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie maitotuotteita Kiinaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Kiinan sopimasta todistuksesta ja erillisistä vientivaatimuksista löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. 

Mallas

Suomen ja Kiinan välillä on sovittu maltaan viennin ehdoista syyskuussa 2023, mutta viennissä käytettävän todistuksen hyväksyminen on vielä kesken. Maltaan vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan Kiinan hyväksymistä laitoksista, jotka ovat rekisteröityneet CIFER-järjestelmässä. Yritykset voivat rekisteröityä todistuksen hyväksymisen jälkeen. Lisätietoa: kiina@ruokavirasto.fi

Mustikka ja puolukka

Vienti Suomesta Kiinaan on sallittua pakastemustikalle ja -puolukalle perinteisen viennin vuoksi. Suomen mustikalle (Vaccinium myrtillus) ja puolukalle (Vaccinium vitis-idaea) ei ole Kiinassa käyttöhistoriaa tavallisina elintarvikkeina, vaan ne katsotaan terveysvaikutteisten elintarvikkeiden ainesosiksi, joita on perinteisesti käytetty kiinalaisessa lääkinnässä. Tästä syystä pakastemustikkaa ja -puolukkaa viedään Kiinaan jalostettavaksi esim. terveysvaikutteiseksi tuotteeksi ja kosmetiikkaan. Pakastemustikan ja -puolukan vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan Kiinan rekisteröimistä yrityksistä. Yritysten tulee rekisteröityä CIFER-järjestelmässä. 

Jalostettuja mustikka- ja puolukkatuotteita (mm. jauheet, mehut ja hillot) ei saa myydä Kiinassa elintarvikkeena. Elintarvikekäyttö edellyttää uuselintarvikelupaa Kiinan kansalliselta terveyskomissiolta (NHC). Täytä Ruokaviraston markkinoillepääsyhankkeen sähköinen lomake, jos aiot hakea uuselintarvikeluvan marjatuotteille.

Valmistajan on haettava SAMRin myyntilupa, mikäli mustikoita tai puolukoita käytetään terveysvaikutteisena elintarviketuotteena. Katso myös kohta Terveysvaikutteiset tuotteet.

Lisätietoa: kiina@ruokavirasto.fi

Sianliha

Suomen ja Kiinan välillä on sovittu pakastetun sianlihan viennin ehdoista 2011 ja 2019 sekä sianlihavalmisteiden vientiehdoista syyskuussa 2023. Sianlihan vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan Kiinan Tullin GACC:n hyväksymistä laitoksista. Laitoshyväksyntä tapahtuu Ruokaviraston kautta. Perehdy Kiinan lainsäädäntöön ja varmista, että yrityksesi toiminta ja vientituote täyttävät ne.

Ruokavirasto auditoi laitoksen ja varmistaa, että laitos täyttää Kiinan vaatimukset. Hyväksytyn auditoinnin jälkeen Ruokavirasto laatii vakuutuksen ja lähettää hyväksymishakemuksen GACC:lle. GACC tulee vielä pääsääntöisesti itse auditoimaan vientihyväksyntää hakeneen laitoksen. Kiinan-vientiin hyväksytyn laitoksen on kuuluttava Ruokaviraston vientivalvontajärjestelmään. Lisätietoa laitosrekisteröinnistä: kiina@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie sianlihaa Kiinaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Kiinan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. 

Siipikarjanliha

Suomen ja Kiinan välillä on sovittu pakastetun siipikarjanlihan vientiehdoista marraskuussa 2023. Vientiehtosopimus mahdollistaa suomalaisen siipikarjanlihan pääsyn Kiinan markkinoille. Vientiehtosopimuksen solmimisen jälkeen Kiinan-viennistä kiinnostuneille elintarvikelaitoksille tulee saada myös laitos- ja tuotekohtaiset hyväksynnät Kiinan Tullilta ennen viennin alkamista. Laitoshyväksyntä tapahtuu Ruokaviraston kautta. Ruokavirasto auditoi laitoksen ja varmistaa, että laitos täyttää Kiinan vaatimukset. Kiinan-vientiin hyväksytyn laitoksen on kuuluttava Ruokaviraston vientivalvontajärjestelmään. Lisätietoa: kiina@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie siipikarjanlihaa Kiinaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Kiinan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. 

Terveysvaikutteiset tuotteet

Jos haluat viedä terveysvaikutteisia elintarviketuotteita Kiinaan, sinun tulee hakea tuotteelle myyntilupa Kiinan State Administration for Market Regulation (SAMR) -viranomaiselta. SAMRin hyväksynnän voivat saada tietyt Vaccinum-suvun marjatuotteet (esimerkiksi metsämustikka- ja puolukkatuotteet), xylitol-tuotteet ja ravintolisät sekä erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet.

SAMRin hyväksyntää on haettava niille tuotteille, joilla on terveysväittämiä. Hyväksyntä haetaan joko ilmoitusmenettelyllä ennalta määritellyille ainesosille (kuten hivenaineet ja vitamiinivalmisteet) tai hyväksyntämenettelyllä, mikäli aineosalle ei ole aiempaa käyttöä elintarvikkeena tai jos kyse on uudesta terveysväittämästä. SAMRin hyväksyntä on tuote- ja valmistajakohtainen. Hakemus löytyy SAMRin nettisivulta: https://zwfw.samr.gov.cn/server

Selvitä mahdollinen hyväksymisvaatimus hyvissä ajoin, sillä prosessit ovat pitkiä. Ota yhteyttä maahantuojaan Kiinassa saadaksesi lisätietoja. Huomaa, että Kiinaan vietäviä terveysvaikutteisia elintarvikkeita valmistavat toimipaikat on rekisteröitävä CIFER-järjestelmään. Tarkista rekisteröintitapa ja -vaatimus CIFER-järjestelmästä. 

Tietoa muista vaatimuksista

GB-standardit (Kiinan lainsäädäntöä)

Esimerkkejä standardeista löydät Kiinan lainsäädäntöä -sivulta.

Pakkausmerkinnät

Kiinassa on tarkat säädökset pakkausmerkintöjen suhteen ja niistä säädetään lukuisissa eri säädöksissä ja standardeissa. Esimerkiksi säädös 249 artikla 30 mukaan Kiinan määrittelemien terveysruokien ja erityisruokavaliovalmisteiden (health foods and special dietary foods), joihin kuuluu myös äidinmaidonkorvikkeet, kiinalaiset pakkausmerkinnät on laitettava suoraan pienimpään myyntipakkaukseen eikä niitä saa tarroittaa. Muut tuotteet saa toistaiseksi tarroittaa. Lue lisää säädöksistä Kiinan lainsäädäntöä -sivulta.

Kiinan viranomaiset tarkastavat pakkausmerkintöjä ahkerasti, ja ne ovat yksi tärkeimmistä syistä tuotteiden hylkäykselle.

Kiinan antamien koronavirukseen liittyvien ohjeiden ja vaatimusten vaikutus vientiin

Vuonna 2020 ilmeni, että Kiinan viranomainen kokee tuontituotteiden aiheuttavan riskin koronaviruksen leviämiseen Kiinassa. Sen seurauksena Kiinan viranomainen julkaisi kaupallisille toimijoille ohjeita koskien muun muassa konttien ja ulkopakkausten desinfiointia. Osa ohjeista koski kaikkia Kiinaan vietäviä tuotteita, myös muita kuin elintarvikkeita.
 
Ohjeissa asetettiin vaatimuksia ulkomailta saapuvien tavaroiden ja kuljetusvälineiden testaukseen, desinfiointiin ja erillään käsittelyyn, tuontituotteita käsittelevän henkilökunnan rokottamiseen, eristämiseen, testaukseen, toimintaan ja valvontaan sekä tuotteiden jäljitettävyyteen. Heinäkuussa 2022 epidemiantorjuntatoimia muutettiin niin, että suuri osa muita elintarvikkeita kuin kylmäketjutuotteita luokiteltiin alhaisen riskin tuotteiksi. Kylmäketjutuotteeksi Kiinan viranomaisen antamassa ohjeessa luokiteltiin tuotteet, joiden kuljetuslämpötila oli 10ºC tai sen alle. Alhaisen riskin tuotteita ei enää testatattu koronaviruksen varalta tai desinfioitu.
 
Vuoden 2023 alussa Kiinan viranomainen on ottanut lievemmän kannan: 8.1.2023 lähtien COVID-19 ‑infektioihin ei enää Kiinassa sovelleta luokan A yleisvaarallisten tartuntataudin torjuntatoimenpiteitä. Tavaroihin ei myöskään kohdisteta enää toimenpiteitä, kuten koronatestausta tuonnin yhteydessä.
 
Osa Kiinan viranomaisten edellä mainitusta ohjeistuksesta on edelleen voimassa. Siksi yritysten on hyvä huomioida, että vientikaupalle aiheutuvia häiriöitä ei voida kokonaan sulkea pois.

Lisätietoa:

Eläimet, alkiot ja sukusolut

Ketut

Suomi ja Kiina ovat sopineet eläinterveystodistuksista eläville ketuille. Huhtikuussa 2021 Kiinan Tullin Eläin- ja kasvinterveyden osastolta saadun tiedon mukaan Kiinaan ei ole toistaiseksi COVID-19 pandemian vuoksi sallittua tuoda villieläimiä, mukaan lukien kettuja. Kiinassa villieläin-termi viittaa tarhattuun riistaan, turkiseläimiin ja perinteisen kiinalaisen lääkinnän käyttöön tarhattuihin eläimiin. 

Jos haluat lisätietoja kettujen viennistä Kiinaan, ota yhteyttä kiina@ruokavirasto.fi.

Puutavara

Puutavaralla pitää yleensä olla kasvinterveystodistus (Phytosanitary Certificate), kun sitä viedään EU:n ulkopuolisiin maihin. Kasvinterveystodistuksen myöntää Ruokavirasto, ja edellytyksenä on, että puutavara on tarkastettua. Lue lisää puutavaran viennistä.

Rehut, sivutuotteet ja lannoitteet

Höyhenet, untuva ja sulat

Höyhenten, untuvien ja sulkien vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan Kiinan hyväksymistä yrityksistä. Suomi ja Kiina ovat sopineet eläinterveystodistuksesta höyhenille ja untuvalle. Lisätietoa: kiina@ruokavirasto.fi.

Kalanrehu

Suomi ja Kiina ovat sopineet kalanrehun vientiehdoista, mutta todistuksesta sopiminen on vielä kesken. Kiinan viranomainen tarkastaa, hyväksyy ja rekisteröi kalanrehulaitoksen, ennen kuin vienti on mahdollista. Lisätietoa: kiina@ruokavirasto.fi.

Rehut ja rehulisäaineet

Rehuilta ja rehulisäaineilta ei vaadita rekisteröintiä CIFER-järjestelmään. Kiinan Tullin eläin- ja kasvinterveysosaston toimesta rehuille ja muille maataloustuotteille on tullut kuitenkin uusi järjestelmä vuonna 2024. Vielä ei ole selvinnyt, täytyykö rehujen ja muiden CIFERin ulkopuolella olevien tuotteiden valmistajien rekisteröityä uuteen järjestelmään vai onko kyse Kiinan Tullin ylläpitämästä listauksesta. Linkki Kiinan Tullin eläin- ja kasvinterveysosaston uuteen järjestelmään löytyy tästä: https://scintl.chinaport.gov.cn/aprwebserver/pages/apr/public/html/companyList.html

Sivu on viimeksi päivitetty 10.6.2024