Kiina

Tältä sivulta löydät tietoa elintarvikeketjun tuotteiden kaupallisesta viennistä Suomesta Kiinaan. Tietoa yksityismatkailijalle löydät matkustus-sivultamme. Matkustajaviemisiä koskevista ohjeista ja rajoituksista löydät tietoa kohdemaan tullin internetsivuilta. Ohjeita lemmikin kanssa matkustavalle löydät henkilöasiakkaat-sivuiltamme.

Suomesta on viety Kiinaan viime vuosina esimerkiksi maitotuotteita, sianlihaa, marjapakasteita ja kasvimehuja.

Tutustu Kiinan vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU:n Access2Markets-sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Elintarvikkeiden viennissä Kiinaan on huomioitava uudet elintarviketuontia koskevat säädökset, jotka ovat astuneet voimaan 1.1.2022. Tietoa säädösten täytäntöönpanosta päivitetään tälle sivulle. Pyrimme aina käyttämään luotettavaa, ajankohtaista tietoa. Emme kuitenkaan voi taata esitettyjen tietojen virheettömyyttä.

Viejä on vastuussa vientituotteidensa ajantasaisten vientivaatimusten selvittämisestä ja niiden täyttymisestä. Huomaathan, että lopullinen tuotteen maahanpääsy riippuu aina Kiinan rajaviranomaisen tulkinnasta. 

Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista asioista

Ajankohtaista

Huomioi Kiinan uudet elintarviketuontia koskevat säädökset

Elintarvikkeiden viennissä Kiinaan on huomioitava uudet elintarviketuontia koskevat säädökset, jotka ovat astuneet voimaan 1.1.2022.

Kiina ei ole täsmentänyt kaikkia uusien säädösten 248 ja 249 vaatimuksiin liittyviä yksityiskohtia. Yritysten on hyvä huomioida, että vientiin voi aiheutua häiriöitä. Jos tuotteet eivät täytä Kiinan vaatimuksia, pahimmassa tapauksessa niitä ei voi viedä Kiinaan lainkaan.

Päivitys 13.10.2022

Yhdysvaltain viranomaisen (USDA) julkaiseman tiedon mukaan Kiinan Tulli on jälleen tehnyt muutoksia luetteloon Cifer-järjestelmän tuotteista/HS+CIQ-koodeista. Kiinan Tulli on elo-syyskuussa 2022 lisännyt listaan 148 koodia ja poistanut 100 koodia. Lue raportti USDA:n sivuilta. Ruokavirasto ei vastaa raportin oikeellisuudesta.

Kiinan Tulli voi jatkuvasti muuttaa luetteloa tuotteista, jotka edellyttävät tuotantolaitosten rekisteröintiä. Viejien tulee tarkistaa säännöllisesti oman vientituotteensa rekisteröintivaatimus Kiinan Cifer-järjestelmästä.

Päivitys 10.6.2022

EU SME Center on järjestänyt webinaarin China GACC Registration for European Food & Beverage Establishments 9.6.2022. EU SME Center on myös julkaissut Mandatory GACC Registration for European Food & Beverage Establishments -oppaan, jonka voi ladata rekisteröitymisen jälkeen. Ruokavirasto ei vastaa webinaarin tai oppaan sisällöstä tai oikeellisuudesta.

Päivitys 20.4.2022

Kiinan GACC:lta saadun suullisen tiedon mukaan Cifer-rekisteröinnin tulee olla voimassa, ennen kuin Kiinaan vietävää tuotetta tuotetaan/valmistetaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että jos vientituote on tuotettu ennen rekisteröinnin voimaantuloa, se ei ole vientikelpoinen Kiinaan.

Päivitys 25.3.2022

Julkisesti saatavilla oleva luettelo Cifer-järjestelmään rekisteröidyistä ulkomaisista elintarvikeyrityksistä löytyy verkkosivulta https://ciferquery.singlewindow.cn/. Luetteloa kannattaa seurata säännöllisesti Kiinan Tullin tekemien päivitysten varalta.

Päivitys 10.3.2022

Saamamme tiedon mukaan Cifer-rekisteröinneissä ja erien maahanpääsyssä on ilmennyt runsaasti ongelmia.  Vientiin on tästä johtuen odotettavissa häiriöitä. Yritysten tulee tarkistaa, että rekisteröinti on oikeassa tuotekategoriassa. Lisäksi yrityksen rekisteritiedoissa tulee ilmeisesti olla se HS + CIQ -koodi (13 numeroa), jolla tuote maahantuodaan Kiinaan. Kiinan Tulli GACC on julkaissut luettelon HS + CIQ -koodeista ja niitä vastaavista rekisteröintivaatimuksista Cifer-järjestelmässä. Mikäli Cifer-rekisterin tiedoissa tai rekisteröinnissä ilmenee ongelmia, ota yhteyttä kiina@ruokavirasto.fi.    

Päivitys 18.2.2022

Yhdysvaltain viranomaisen (USDA) julkaiseman tiedon mukaan Kiinan Tulli on tehnyt muutoksia luetteloon tuotteista, joiden tuotantolaitokset tulee rekisteröidä Cifer-järjestelmään. Kiinan Tulli on lisännyt luetteloon useita tuotteita, mm. marjoja. Lue raportti USDA:n sivuilta. Ruokavirasto ei vastaa raportin oikeellisuudesta.

USDA:n mukaan Kiinan Tulli muuttaa jatkuvasti luetteloa tuotteista, jotka edellyttävät tuotantolaitosten rekisteröintiä. Viejien tulee tarkistaa säännöllisesti oman vientituotteensa rekisteröintivaatimus Kiinan Cifer-järjestelmästä. 

Kiinan antamat koronavirukseen liittyvät ohjeet ja vaatimukset voivat vaikuttaa vientiin

Ruokaviraston vientijaoston saamien tietojen mukaan Kiinan viranomainen kokee, että tuontituotteet aiheuttavat riskin koronaviruksen leviämiseen Kiinassa. Kiinan viranomainen on julkaissut kaupallisia toimijoita koskevia ohjeita koskien muun muassa konttien ja ulkopakkausten desinfiointia. Tuontitavaroita käsitteleville ja myyville yrityksille annetaan myös muita toimintaohjeita. Osa ohjeista koskee kaikkia Kiinaan vietäviä tuotteita, myös muita kuin elintarvikkeita.

Vaatimuksia asetetaan ulkomailta saapuvien tavaroiden ja kuljetusvälineiden testaukseen, desinfiointiin ja erillään käsittelyyn, tuontituotteita käsittelevän henkilökunnan rokottamiseen, eristämiseen, testaukseen, toimintaan ja valvontaan, sekä tuotteiden jäljitettävyyteen.

Heinäkuussa 2022 epidemiantorjuntatoimia on muutettu niin, että suuri osa muita kuin kylmäketjutuotteita on luokiteltu alhaisen riskin tuotteiksi. Kylmäketjutuotteeksi Kiinan viranomaisen antamassa ohjeessa luokitellaan tuotteet, joiden kuljetuslämpötila on 10ºC tai sen alle. Alhaisen riskin tuotteita ei enää testata koronaviruksen varalta tai desinfioida.

Koronaviruksen torjuntaan liittyvät vaatimukset voivat hidastaa tuontiprosessia Kiinassa. Yritysten on hyvä huomioida, että lähetykset Kiinaan ja Kiinasta voivat viivästyä huomattavasti.

Lisätietoa:

Vientiin liittyviä viranomaisia

Viennin kannalta olennaiset Kiinan viranomaiset ovat:

Markkinoillepääsy

Kiinan lainsäädäntö on moninaista ja muuttuvaista. Kiinalla on enemmän maahantuontiin liittyviä viranomaisvaatimuksia kuin monella muulla maalla. Lupaprosessit kestävät yleensä vuosia.

Jos suunnittelet elintarvikeketjun tuotteiden vientiä Kiinaan, perehdy huolella Kiinan lainsäädännön periaatteisiin ja varmistu etukäteen, että tuotettasi saa ylipäänsä viedä maahan. Esimerkkejä Kiinan lainsäädännöstä löydät Kiinan lainsäädäntöä -sivulta.

Tutustu tuoteryhmäkohtaisiin vaatimuksiin alla.

Kahdenväliset viennin sopimukset / maahyväksynnät

Joillekin elintarvikeketjun tuotteille kuten tietyille elintarvikkeille ja rehuille tarvitaan Kiinan maahyväksyntä, jotta tuotteiden vienti Kiinaan olisi ylipäätään mahdollista. Pääasiassa näistä neuvottelevat maa- ja metsätalousministeriö ja Kiinan Tulli GACC. Katso alla olevasta taulukosta, mitä sopimuksia Suomella on tällä hetkellä.

Tuoteryhmä

Suomen sopimukset / maahyväksynnät

liha

sopimus pakastetun sianlihan viennistä (2011), siipikarjanlihan markkinoillepääsyhanke käynnissä

kalastustuotteet

sopimus viennissä käytettävästä eläinterveystodistuksesta (sopimus 2012, vuonna 2022 EU-neuvottelut todistuksen päivityksestä ovat kesken): lajit ja tuotteet määritelty

maitotuotteet

sopimus viennissä käytettävästä eläinterveystodistuksesta (2010): tuotteet määritelty laitoskohtaisesti

pakastetut marjat

pakastemustikan ja -puolukan vientioikeus perinteisen viennin takia

viljatuotteet

sopimus kauran, kaurahiutaleiden ja -jauhon sekä ohran viennistä

rehut

sopimus kalanrehun viennistä (2021), prosessoidun sika- ja siipikarjaperäisen proteiinin ja rasvan markkinoillepääsyhanke käynnissä

Maahyväksynnän tai vientitodistuksen lisäksi saatetaan tarvita laitos- tai tuotekohtaista hyväksyntää. Ruokavirasto voi auditoida laitoksen ja varmistaa, että laitos ja tuotteet täyttävät Kiinan vaatimukset. Hyväksytyn auditoinnin jälkeen Ruokavirasto lähettää hyväksymishakemuksen Kiinan Tullille GACC:lle. Kiinan Tulli GACC saattaa itsekin auditoida vientihyväksyntää hakeneen laitoksen. 

Kiina edellyttää myös, että Ruokavirasto auditoi eläinperäisiä tuotteita valmistavia vientilaitoksia säännöllisesti ja raportoi valvontatuloksista vuosittain. Kiinan-vientiin hyväksytyn liha-, maito- tai kala-alan laitoksen on kuuluttava Ruokaviraston vientivalvontajärjestelmään.  Valvonta on maksullista.

Elintarvikkeet

Tuotanto-, valmistus-, jalostus-, prosessointi-, pakkaus- ja varastointiyksiköiden, jotka ovat laillisesti vastuussa Kiinaan vietävistä elintarvikkeista, on rekisteröidyttävä Kiinan viranomaisen CIFER-järjestelmään. Rekisteröintivaatimus koskee kylmävarastoja. Jos yritys toimii vain valmiin elintarvikkeen viejänä Kiinaan, eikä osallistu sen tuotantoon, valmistukseen, jalostukseen, prosessointiin, pakkaukseen tai varastointiin, yrityksen ei tarvitse rekisteröityä.

Cifer-rekisteröintiä ei tämänhetkisten tietojen mukaan vaadita cross-border e-commerce -kaupassa.  

Säädökset 248 ja 249

Kiinan uudet elintarviketuontia koskevat säädökset 248 ja 249 astuivat voimaan 1.1.2022. Säädökset koskevat kaikkia Kiinaan vietäviä elintarvikkeita.

Säädös 248 edellyttää, että kaikki Kiinan markkinoille elintarvikkeita valmistavat, käsittelevät ja varastoivat toimipaikat on rekisteröitävä Kiinan China Imported Food Enterprise Registration (CIFER) -järjestelmään.

Säädös 249 vaatimukset koskevat muun muassa elintarvikeyritysten toimipaikkojen/tilojen rekisteröintiä, valvontaa ja tarkastuksia sekä pakkausmerkintöjä. 

Jos haluat viedä elintarvikkeita Kiinaan, perehdy huolellisesti säädöksiin 248 ja 249 ja muuhun Kiinan lainsäädäntöön.

CIFER-järjestelmä

China Imported Food Enterprise Registration (CIFER) on Kiinan Tullin GACC:n ylläpitämä sähköinen rekisteröintijärjestelmä maahantuotavia elintarvikkeita valmistaville ja varastoiville yrityksille.

Cifer-rekisteröintijärjestelmän osoite: https://cifer.singlewindow.cn/. Järjestelmään pääsee myös osoitteesta https://www.singlewindow.cn/. Älä käytä muita mahdollisia Cifer-järjestelmän osoitteita tai hakukonetuloksia.

Julkinen luettelo rekisteröityneistä yrityksistä: ciferquery.singlewindow.cn. Suomalaisia yrityksiä voit hakea Country(region)-kohdasta haulla FIN.

Kiinan Tulli GACC edellyttää yritysten syöttävän Cifer-järjestelmään tietoja tuotteesta ja yrityksen/laitoksen/toimipaikan toiminnasta.

Rekisteröintivaatimus määräytyy Kiinaan vietävän tuotteen Kiinan Tullin määrittelemän tullinimikkeen perusteella. Kiinan Tulli GACC on julkaissut luettelon HS + CIQ-koodeista ja niitä vastaavista rekisteröintivaatimuksista Cifer-järjestelmässä. Kiinaan maahantuotaville tuotteille tulee olla 10-numeroinen HS-koodi ja 3-numeroinen CIQ-koodi, joita maahantuoja käyttää tuonnin yhteydessä. Kiinan Tulli määrittelee koodit, ja ne voivat erota HS-koodista, jota olet aikaisemmin käyttänyt tuotteen viennissä Suomesta.

Epävirallinen englanninkielinen käännös vuoden 2021 HS + CIQ -koodiluettelosta (23.11.2021) on saatavilla pdf-muodossa. Ruokavirasto ei vastaa luettelon ajantasaisuudesta tai oikeellisuudesta. HUOM. Kiina päivittää tuoteluetteloa usein, joten selvitä ajankohtainen tilanne Cifer-järjestelmästä tai maahantuojaltasi ennen vientiä. HS + CIQ -koodiin liittyvän tuotteen nimen ja kuvauksen tulee vastata vietävää tuotetta ja Kiinan Tullin tulkintaa. 

Kiinan Tulli GACC:n rekisteröitymisohje.

Ohjeita Cifer-järjestelmän käyttämiseen

Huomioithan, että Ruokavirasto ei vastaa ohjeiden oikeellisuudesta.

Näin selvität oman tuotteesi/yrityksesi/laitoksesi rekisteröintivaatimuksen

 1. Selvitä tuotteesi HS-koodi (10 numeroa) ja CIQ-koodi (3 numeroa). Tärkeää on, että maahantuojasi tullaa tuotteen Kiinaan kyseisellä koodilla. Huomaa, että koodin on vastattava myös maahantulopaikan rajaviranomaisen tulkintaa.
 2. Kirjaudu tai rekisteröidy Cifer-järjestelmään osoitteessa https://cifer.singlewindow.cn/.
 3. Hae tuotetta HS-koodin tai sen kuuden (6) ensimmäisen numeron avulla kohdasta Product type query. Tarkasta, että tuotekuvaus ja 10-numeroinen HS-koodi ja 3-numeroinen CIQ-koodi vastaavat tuotettasi. Saat näkyviin taulukon, jossa kuvataan tuote ja se, mihin kategoriaan tuote kuuluu sekä vaatiiko tuote Suomen viranomaisen suositusta.
 4. Taulukon viimeisen sarakkeen (official recommendation) merkintä kertoo, vaatiiko tuote Suomen viranomaisen suositusta. Kiinan Tulli GACC määrittelee mm. tuotekategorioiden nimet, mihin tuotekategoriaan tuotteet sijoittuvat ja millaiset rekisteröintivaatimukset niitä koskevat.
  • YES: tuote vaatii suositusta --> korkean riskin tuotekategoria --> ota yhteyttä Ruokavirastoon kiina@ruokavirasto.fi
  • NO: tuote ei vaadi suositusta --> matalan riskin tuotekategoria --> voit tehdä toimipaikan rekisteröinnin itse
   • Joidenkin tuotteiden osalta suositusta saatetaan silti vaatia, esimerkiksi jos voimassa on vientisopimus eli protokolla.
 5. Huomioi, että saman yrityksen jokaiselle valmistuslaitokselle/toimipaikalle on luotava oma tili

Matalan riskin tuotteet

Jos tuote kuuluu matalan riskin tuotekategoriaan eikä vaadi Suomen viranomaisen suositusta, tulee yrityksen tehdä toimipaikan rekisteröinti omatoimisesti Cifer-järjestelmään.

Korkean riskin tuotteita käsittelevän toimipaikan rekisteröinti

Kiina on määritellyt tietyt tuotteet korkean riskin tuotekategorioihin, mikä tarkoittaa sitä, että näille tuotteille asetetaan muita tuotteita tarkempia elintarviketurvallisuus-, eläinterveys- ja/tai kasvinterveysvaatimuksia.

Kiinan Tulli GACC:n määrittelemät korkean riskin tuotekategoriat:

 1. liha ja lihatuotteet
 2. suolet ja mahat
 3. kalat ja kalastustuotteet
 4. maitotuotteet
 5. linnunpesät ja linnunpesätuotteet
 6. mehiläistuotteet
 7. munat ja munatuotteet
 8. syötävät öljyt ja rasvat, öljysiemenet
 9. täytetyt vehnätuotteet (esimerkiksi pelmenit)
 10. syötävät jyvät
 11. jauhetut viljateollisuus/myllytuotteet ja mallas
 12. tuoreet ja kuivatut vihannekset ja kuivatut pavut
 13. mausteet
 14. pähkinät ja siemenet
 15. kuivatut hedelmät
 16. paahtamattomat kahvi- ja kaakaopavut
 17. erityisruokavalioon tarkoitetut ruoat
 18. terveysruoat/funktionaaliset elintarvikkeet (mm. ravintolisiä).

Näiden tuotteiden laitos- ja tuotehyväksyntä/rekisteröinti tapahtuu Ruokaviraston kautta.

Toimi näin, kun haluat hakea korkean riskin tuotteita käsittelevän laitoksen/toimipaikan rekisteröintiä

 1. Varmista, että laitoksen toiminta ja tuotteet täyttävät EU:n ja Suomen lainsäädännön vaatimukset ja että yrityksellä/toimipaikalla/laitoksella on omavalvonta eli järjestelmä sen varmistamiseksi, että elintarvikkeet ovat turvallisia.
 2. Perehdy Kiinan lainsäädäntöön ja varmista, että yrityksesi toiminta ja vientituote täyttävät Kiinan vaatimukset. Kiinan lainsäädäntöä on koottu Kiinan lainsäädäntöä -sivulle.
 3. Ota yhteyttä Ruokavirastoon kiina@ruokavirasto.fi

Hyvä tietää korkean riskin tuotteita käsittelevän toimipaikan rekisteröinnistä

Uusien korkean riskin tuotekategorioiden tuotteiden valmistajien ja varastoijien rekisteröintiä oli mahdollista hakea 31.10.2021 mennessä Ruokaviraston kautta ennakkolistaus-menettelyllä, jos vientiä on ollut 1.1.2017 jälkeen.  

Aiemmin Kiinan Tulli GACC:lta saadun tiedon ja suosituksen (30.11.2021) mukaan korkean riskin kategorian tuotteiden rekisteröimistä Ruokaviraston kautta hakeneen yrityksen pitäisi odottaa, kunnes tieto rekisteröitymisestä on Cifer-järjestelmässä. Sen jälkeen yritys voisi ilmeisesti rekisteröidä tuotteita, jotka eivät kuulu korkean riskin tuotekategorioihin. Jos yritys tekee rekisteröinnin ensin itse "matalan riskin" tuotteille, korkean riskin tuotekategorioiden tuotteita ei voisi enää sen jälkeen lisätä.

Valitettavasti edelleen kesäkuussa 2022 on epäselvää, onko Kiinan Tulli GACC vienyt kaikki Ruokaviraston kautta haetut ja hyväksytyt korkean riskin rekisteröinnit Cifer-järjestelmään vai ei. Kiinan Tulli GACC:lta saadun tiedon mukaan yritykset voisivat kuitenkin ilmeisesti hakea rekisteröintiä myös itse Cifer-järjestelmässä.

Lisätietoa: kiina@ruokavirasto.fi

Lisätietoa Cifer-järjestelmään rekisteröitymisestä

 • Yksi valmistuspaikka/tuotantolaitos voi hakea rekisteröintiä Cifer-järjestelmässä useille tuotteille. Kullekin tuotekategorialle muodostuu oma Kiinan rekisteröintinumero. Näin ollen yhdellä laitoksella/toimipaikalla voi olla useita Kiinan antamia rekisteröintinumeroita. Kiinan Tulli GACC:n antamaa laitos/toimipaikka- ja tuotekategoriakohtaista rekisteröintinumeroa ei saa käyttää muiden laitosten/toimipaikkojen tuotteiden viennissä.
 • Cifer-rekisteröinti on voimassa viisi (5) vuotta. Rekisteröinnin uusimista tulee hakea Cifer-järjestelmässä viimeistään 3 kk ja aikaisintaan 6 kk ennen rekisteröinnin voimassaolon päättymistä.
 • Approval number eli Suomen viranomaisen valmistuspaikalle/tuotantolaitokselle myöntämä rekisteröintinumero voi olla esimerkiksi Y-tunnus tai hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen osalta laitostunnus. Myös kasvinterveysrekisterin numero voi olla mahdollinen.
 • Jokaisella laitoksella/toimipaikalla pitäisi tämänhetkisen tiedon mukaan olla Cifer-järjestelmässä oma, yksilöllinen Suomen viranomaisen myöntämä rekisteröintinumero.
 • Mikäli yhdellä yrityksellä (Y-tunnuksella) on tarve rekisteröidä useampi elintarvikehuoneisto, voi rekisteröintinumerona (Approval number) käyttää VATI-järjestelmän toimipaikkatunnistetta. VATI on tietovarasto ja käyttöliittymä, joka kattaa ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaiset tehtävät. Toimipaikkatunnistetta voi kysyä oman kunnan elintarvikevalvonnasta. 
 • Hakemukseen tulee liittää dokumentti, josta käy ilmi, että kyseinen elintarvikehuoneisto on viranomaisen rekisteröimä ja valvoma. Tällaisena dokumenttina voi käyttää esimerkiksi free sale -todistusta. Free sale -todistuksen mallipohjaan tulee lisätä tieto Suomen viranomaisen toimipaikalle myöntämästä rekisteröintinumerosta, esimerkiksi Y-tunnuksesta, laitostunnuksesta tai VATI-järjestelmän toimipaikkatunnisteesta. Todistuksen myöntää elintarvikehuoneiston kunnallinen valvoja.
 • Jos jokin seuraavista tiedoista muuttuu, laitoksen/toimipaikan on tämänhetkisten tietojen mukaan  luotava uusi tili ja haettava rekisteröintiä uudelleen:
  • yrityksen/laitoksen/toimipaikan nimi
  • laitoksen/toimipaikan osoite ja sijainti;
  • laillisen edustajan tiedot;
  • Suomen viranomaisen myöntämä rekisterinumero
 • Kiinan Tullilta saatujen tietojen mukaan rekisteröinnin yhteydessä tulee ilmoittaa elintarvikkeen käsittelymenetelmä, mutta seuraavien tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista: ainesosat, koostumus, ainesosien alkuperämaa.

Rekisteröintinumeron ilmoittaminen tuotepakkauksessa

Rekisteröintinumeron ilmoittaminen pakkauksessa koskee tuotteita, jotka on tuotettu 1.1.2022 alkaen. Rekisteröintinumero tulee merkitä tuotteen sisä- ja ulkopakkaukseen. 

Rekisteröityneet yritykset/laitokset/toimipaikat voivat GACC:n säädös 248 artikla 15 mukaan merkitä pakkauksiin Kiinan Tullin GACC:n myöntämän rekisteröintinumeron tai sen maan (alueen), jossa ne sijaitsevat, toimivaltaisen viranomaisen myöntämän rekisteröintinumeron. Ruokaviraston tietoon on kuitenkin tullut, että maahantuojat saattavat vaatia pakkausmerkintöihin Kiinan Tullin GACC:n antamaa rekisteröintinumeroa. Myös EU:n SME Centerin ohjeen mukaan pakkauksiin tulisi merkitä Kiinan Tullin GACC:n myöntämä rekisteröintinumero. Tarvittava rekisteröintinumero kannattaa vahvistaa maahantuojalta.

Kiinan Tulli GACC:lta saadun tiedon mukaan pakkauksiin vaaditaan tuotantoketjusta ainoastaan yhden laitoksen/toimipaikan rekisteröintinumero. Kiinan Tullin mukaan tahon pitäisi olla se, joka vastaa tuotteen turvallisuudesta. Pääsääntöisesti tällä tarkoitetaan laitosta/toimipaikkaa, joka valmistaa tuotteen. Yrityksen tulee tarkastaa, että vastaava rekisteröintinumero löytyy yrityksen/laitoksen/toimipaikan rekisteröintitiedoista Cifer-järjestelmässä.

Tietoa muista vaatimuksista

GB-standardit (Kiinan lainsäädäntöä)

Esimerkkejä standardeista löydät Kiinan lainsäädäntöä -sivulta.

Pakkausmerkinnät

Kiinassa on tarkat säädökset pakkausmerkintöjen suhteen ja niistä säädetään lukuisissa eri säädöksissä ja standardeissa. Esimerkiksi säädös 249 artikla 30 mukaan Kiinan määrittelemien terveysruokien ja erityisruokavaliovalmisteiden (health foods and special dietary foods) kiinalaiset pakkausmerkinnät on laitettava suoraan pienimpään myyntipakkaukseen, eikä niitä saa tarroittaa. Lue lisää säädöksistä Kiinan lainsäädäntöä -sivulta.

Kiinan viranomaiset tarkastavat pakkausmerkintöjä ahkerasti, ja ne ovat yksi tärkeimmistä syistä tuotteiden hylkäykselle.

Registration Systems of Imported Food and Cosmetic Importers and Exporters

Muista huolehtia rekisteröitymisestä myös Registration Systems of Imported Food and Cosmetic Importers and Exporters -rekisteriin osoitteessa http://ire.customs.gov.cn/ Cifer-rekisteröinnin lisäksi. 

Kalastustuotteet

Kalastustuotteiden vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan GACC:n hyväksymistä laitoksista. Laitoshyväksyntä tapahtuu Ruokaviraston kautta. Perehdy Kiinan lainsäädäntöön ja varmista, että yrityksesi toiminta ja vientituote täyttävät ne. Lupaprosessit ovat yleensä pitkiä, jopa vuosia kestäviä. Kiinan-vientiin hyväksytyn laitoksen on kuuluttava Ruokaviraston vientivalvontajärjestelmään. Lisätietoa laitosrekisteröinnistä: kiina@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie kalastustuotteita Kiinaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Kiinan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Huom.! Neuvottelut todistuksen käytöstä ovat tällä hetkellä kesken. Lisätietoja todistuksen käytöstä: kiina@ruokavirasto.fi.

Kaura ja ohra

Suomella ja Kiinalla on vientisopimus kauran, kaurahiutaleiden ja -jauhon sekä ohran viennistä. Sopimus ei kata kylvösiementä.

Kauran tai ohran vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan Kiinan hyväksymistä yrityksistä.

Ilmoita kiinnostuksesta kauran tai ohran vientiin Kiinaan sähköpostitse: kasvienvienti@ruokavirasto.fi. Ruokavirasto on sinuun yhteydessä Kiinan erityisvaatimusten suhteen.

Luomutuotteet

Maakohtaista tietoa luomutuotteiden viennistä löydät luomutuotteiden vienti -sivultamme.

Maitotuotteet

Maitotuotteiden vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan Kiinan Tulli GACC:n hyväksymistä laitoksista. Laitoshyväksyntä tapahtuu Ruokaviraston kautta. Perehdy Kiinan lainsäädäntöön ja varmista, että yrityksesi toiminta ja vientituote täyttävät ne.

Ruokavirasto auditoi laitoksen ja varmistaa, että laitos täyttää Kiinan vaatimukset. Hyväksytyn auditoinnin jälkeen Ruokavirasto laatii "Declaration of compliance" -vakuutuksen ja lähettää hyväksymishakemuksen Kiinan Tulli GACC:lle. Kiinan Tulli GACC tulee vielä pääsääntöisesti itse auditoimaan vientihyväksyntää hakeneen laitoksen. Kiinan-vientiin hyväksytyn laitoksen on kuuluttava Ruokaviraston vientivalvontajärjestelmään. Lisätietoa laitosrekisteröinnistä: kiina@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie maitotuotteita Kiinaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Kiinan sopimasta todistuksesta ja erillisistä vientivaatimuksista löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. 

Mallas

Suomesta ei tällä hetkellä ole mahdollista viedä mallasta Kiinaan. Ruokavirastossa on ollut vuodesta 2018 lähtien käynnissä maltaan markkinoillepääsyhanke, mutta hyväksyntäprosessi on vielä kesken. Lisätietoa: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Pakastemustikka ja -puolukka

Pakastemustikan ja -puolukan vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan Kiinan rekisteröimistä yrityksistä. Katso myös kohta Terveysvaikutteiset tuotteet. Lisätietoa: kiina@ruokavirasto.fi.

Sianliha

Sianlihan vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan GACC:n hyväksymistä laitoksista. Laitoshyväksyntä tapahtuu Ruokaviraston kautta. Perehdy Kiinan lainsäädäntöön ja varmista, että yrityksesi toiminta ja vientituote täyttävät ne.

Ruokavirasto auditoi laitoksen ja varmistaa, että laitos täyttää Kiinan vaatimukset. Hyväksytyn auditoinnin jälkeen Ruokavirasto laatii "Declaration of compliance" -vakuutuksen ja lähettää hyväksymishakemuksen GACC:lle. GACC tulee vielä pääsääntöisesti itse auditoimaan vientihyväksyntää hakeneen laitoksen. Kiinan-vientiin hyväksytyn laitoksen on kuuluttava Ruokaviraston vientivalvontajärjestelmään. Lisätietoa laitosrekisteröinnistä: kiina@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie sianlihaa Kiinaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Kiinan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. 

Siipikarjanliha

Suomesta ei tällä hetkellä ole mahdollista viedä siipikarjanlihaa Kiinaan. Ruokavirastossa on ollut vuodesta 2018 lähtien käynnissä siipikarjanlihan markkinoillepääsyhanke, mutta hyväksyntäprosessi on vielä kesken. Lisätietoa: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Terveysvaikutteiset tuotteet

Jos haluat viedä terveysvaikutteisia tuotteita Kiinaan, sinun tulee hakea tuotteelle myyntilupa Kiinan State Administration for Market Regulation (SAMR) -viranomaiselta. SAMR:n hyväksyntää voivat vaatia esimerkiksi tietyt Vaccinum-suvun marjat (esimerkiksi karpalo, mustikka, puolukka), xylitol-tuotteet ja ravintolisät sekä erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet. Kiinan viranomainen määrittelee, mitkä tuotteet se katsoo terveysvaikutteisiksi. Selvitä mahdollinen hyväksymisvaatimus hyvissä ajoin, sillä prosessit ovat pitkiä. Ota yhteyttä maahantuojaan Kiinassa saadaksesi lisätietoja. Huomaa, että Kiinaan vietäviä terveysvaikutteisia elintarvikkeita kuten ravintolisiä (esimerkiksi tuotekategoria health food/functional food) käsittelevät (esimerkiksi valmistavat) toimipaikat on rekisteröitävä Cifer-järjestelmään. Tarkista rekisteröintitapa ja -vaatimus Cifer-järjestelmästä. 

Eläimet, alkiot ja sukusolut

Ketut

Suomi ja Kiina ovat sopineet eläinterveystodistuksista eläville ketuille. Huhtikuussa 2021 Kiinan Tullin Eläin- ja kasvinterveyden osastolta saadun tiedon mukaan Kiinaan ei ole toistaiseksi COVID-19 pandemian vuoksi sallittua tuoda villieläimiä, mukaan lukien kettuja. Kiinassa villieläin-termi viittaa tarhattuun riistaan, turkiseläimiin ja perinteisen kiinalaisen lääkinnän käyttöön tarhattuihin eläimiin. 

Jos haluat lisätietoja kettujen viennistä Kiinaan, ota yhteyttä kiina@ruokavirasto.fi.

Puutavara

Puutavaralla pitää yleensä olla kasvinterveystodistus (Phytosanitary Certificate), kun sitä viedään EU:n ulkopuolisiin maihin. Kasvinterveystodistuksen myöntää Ruokavirasto, ja edellytyksenä on, että puutavara on tarkastettua. Lue lisää puutavaran viennistä.

Rehut, sivutuotteet ja lannoitteet

Höyhenet, untuva ja sulat

Höyhenten, untuvien ja sulkien vienti Kiinaan on mahdollista ainoastaan Kiinan hyväksymistä yrityksistä. Suomi ja Kiina ovat sopineet eläinterveystodistuksesta höyhenille ja untuvalle. Lisätietoa: kiina@ruokavirasto.fi.

Kalanrehu

Suomi ja Kiina ovat sopineet kalanrehun vientiehdoista, mutta Kiinan viranomainen tarkastaa, hyväksyy ja rekisteröi kalanrehulaitoksen, ennen kuin vienti on mahdollista. Lisätietoa: kiina@ruokavirasto.fi.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.11.2022