Puutavaran vienti EU:n ulkopuolelle

Tältä sivulta löydät tietoa puutavaran viennistä EU:n ulkopuolelle. Lue ensin täältä yleinen kasvinterveystodistusta vaativien tuotteiden vientimenettely.

Vientivalmiustarkastukset

Vientivalmiustarkastus tehdään vuosittain sahoilla ja kuivaamoilla, jotka tuottavat vientiin menevää kasvinterveystodistusta vaativaa puutavaraa. Vientivalmiustarkastuksessa varmistetaan, että tuotteet täyttävät vastaanottajamaiden vaatimukset.

Jos tuotantolaitoksella on ISPM 15 -standardin mukainen merkintäoikeus tai se toimittaa uunikuivattua sahatavaraa, tarkastetaan, että kuivaamon lämpötila ja -aika täyttävät ISPM 15 -standardin vaatimukset tai sahatavaran kosteusprosentti on uunikuivaukselle asetetun vaatimuksen mukainen. Lisäksi tarkastetaan puutavarassa käytettävät merkinnät.

Vientivalmiustarkastetusta laitoksesta vietävää puutavaraa ei yleensä tarkasteta enää vientihetkellä, vaan kasvinterveystodistus myönnetään vientivalmiustarkastuksen perusteella. Vientivalmius on voimassa vuoden tarkastuksesta ja se on maksullinen. Jos vientivalmius ei ole voimassa, vientitarkastukset tehdään eräkohtaisesti. 

Maakohtaisia vientivaatimuksia puutavaralle

Tähän koottu viime vuosina voimaan tulleita uusia puutavaran vastaanottajamaiden vaatimuksia.
Tämä ei ole kattava listaus puutavaran vientivaatimuksista.

Britannia

Vaatimukset Suomesta peräisin olevalle sahatavaralle

 • Kuoreton - ei vaadita kasvinterveystodistusta eikä vientitarkastusta.

Vaatimukset Venäjältä peräisin olevalle puu- tai sahatavaralle

 • Kuoreton – ei vaadita kasvinterveystodistusta eikä vientitarkastusta, jos  puu on:
  • sahattu EU:ssa
  • uudelleensahattu EU:ssa
  • luokiteltu uudelleen (re-graded) EU:ssa

 • Kuorellinen tai kuoreton, jos puutavara ei ole prosessoitu EU:ssa:
  • Vaaditaan alkuperäisen venäläisen kasvinterveystodistuksen oikeaksi todistettu kopio.
  • Todistus (kopio) voi olla muun kuin viejän nimissä, jos erä on yhdistettävissä viejään.

Jos kasvinterveystodistus on osoitettu Venäjältä suoraan Isoon-Britanniaan, ei Suomessa tarvitse myöntää jälleenvientitodistusta tai tehdä tarkastusta. Erästä on kuitenkin tehtävä Traces-järjestelmään kasvinterveydellinen tuloilmoitus (CHED-PP), jolla erän käyttötarkoitukseksi merkitään kauttakuljetus eli transit.

Egypti

Käsittelemätön  (ei KD/HT) ja/tai ei-suomalaista alkuperää oleva puutavara

 • Erät tarkastetaan fyysisesti ja viejän tai huolitsijan pitää täyttää ennakkoilmoituslomake eräkohtaista tarkastusta varten.

Suomalainen, käsitelty (HT/KD) puutavara, joka on vientivalmiustarkastuksen piirissä

 • Ei täytetä ennakkoilmoituslomaketta. Hyväksytty vientivalmiustarkastus on voimassa 12 kuukautta kerrallaan. Jos et ole varma, onko tavara vientivalmiuden piirissä, selvitä asia tavarantoimittajalta, joka on tehnyt kuivauskäsittelyn. Käsittelyn tehnyt toimija voi itse varmistaa vientivalmiuden tilan Ruokavirastosta (kasvienvienti@ruokavirasto.fi).

Malesia

Sivu on viimeksi päivitetty 28.9.2022