Kasvituotteiden ja puutavaran vienti

Elävien kasvien ja kasviperäisten tuotteiden kuten perunan ja puutavaran viennissä noudatetaan vastaanottajamaiden kasvinterveysvaatimuksia. Vaatimusten tarkoituksena on estää kasvitautien ja tuholaisten leviämistä. Jokaisella maalla on lista kasvintuhoojista, joita ei saa olla maahan vietävissä tuotteissa (karanteenituhoojat). Maat ovat asettaneet tuotteille myös tuontikieltoja, jolloin tuotetta ei ole mahdollista viedä lainkaan.

Kasvinterveysvaatimusten täyttyminen osoitetaan lähettäjämaan viranomaisen myöntämällä kasvinterveystodistuksella (Phytosanitary Certificate). Se myönnetään tarkastuksen perusteella lähetykselle,  joka täyttää vastaanottajamaan vaatimukset. Suomessa kasvinterveystodistukset myöntää Ruokavirasto. Kasvinterveystodistus on aina lähetyskohtainen ja maksullinen.

Huomioi Brexit viennissä Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle 1.1.2021 alkaen.

Toimi näin sujuvan viennin varmistamiseksi

 1. Selvitä vastaanottajamaan vaatimukset hyvissä ajoin ennen vientiä.

  1. Vaatimuksena voi esimerkiksi olla, että tuotantopaikka on tarkastettu jo edellisellä kasvukaudella.
 2. Toimita Ruokavirastoon (kasvienvienti@ruokavirasto.fi)

  1. Lista vastaanottajamaan karanteenituhoojista, viljan osalta myös kielletyistä rikoista (quarantine pests and weeds)
  2. Tieto muista vastaanottajamaan kasvinterveydellisistä vaatimuksista (todistukselle vaadittavat lisälausekkeet, additional declarations)
 3. Tee vienti-ilmoitus kasvinterveystodistuspalvelussa tai lomakkeella (kasvienvienti@ruokavirasto.fi) viimeistään kaksi viikkoa ennen vientiä.

Selvitä seuraavat tiedot vienti-ilmoituksen täyttämistä varten:

 1. Lähettäjän nimi
 2. Vastaanottaja täydellinen nimi ja osoite
 3. Vastaanottajamaa
 4. Alkuperämaa
 5. Valmistajan nimi sekä osoite
 6. Lähetystapa (laiva, lento, auto tms.)
 7. Maahantulopaikka
 8. Suunniteltu lähetysaika ja -paikka
 9. Tuotteen tiedot (kasvilajin tieteellinen nimi, kasvilajike)
 10. Tavaran tarkka määrä (paino, kappalemäärä, laatikoiden määrä tms.)
 11. Laskutusosoite
 12. Huolintaliike yhteystietoineen, jos sellainen on käytössä

Kasvinterveystodistus vaaditaan yleensä seuraavilta tuotteilta

 • Taimet ja kasvien lisäysmateriaali
 • Leikkokukat
 • Ruukku-, ryhmä- ja viherkasvit
 • Kylvösiemenet
 • Tuoreet hedelmät, marjat ja vihannekset
 • Peruna > Lue lisää perunan viennistä
 • Puutavara > Lue lisää puutavaran viennistä
 • Vilja
 • Maa-aines ja kasvualustat
 • Venäjälle vietäessä myös esim: osa elintarvikkeista ja rehuista, pahvituotteet ja mallas.

Rekisteröidy Ruokaviraston kasvinterveysrekisteriin

Yritykset, jotka vievät säännöllisesti kasvinterveystodistusta vaativia tuotteita EU:n ulkopuolisiin maihin, rekisteröityvät Ruokaviraston kasvinterveysrekisteriin.

Vientilähetykseltä voidaan vaatia myös muita todistuksia

Vientitarkastus tehdään ennen kasvinterveystodistuksen myöntämistä

Tarkastus voidaan tehdä tuotantopaikalla vientivalmiustarkastuksena, tai eräkohtaisena tarkastuksena juuri ennen vientiä. Myös vientitarkastukset ovat maksullisia.

Kasvinterveysrekisterin tietojen päivitys tulee tehdä 1.1.-30.4. välisenä aikana vuosittain. Sen lisäksi esimerkiksi sahat, joilla tehdään vientivalmiustarkastus sen jälkeen, joutuvat tekemään tarkastuksen jälkeen Touko-palvelussa uuden muutosilmoituksen, jotta uusi vientivalmiuden voimassaolo päivittyisi rekisteriotteelle ja vientivalmiuden voimassaolo voidaan tällöin myös todentaa Ruokavirastossa.

Tarkastuksessa selvitetään, täyttääkö vietäväksi aiottu tuote vastaanottajamaan vaatimukset. Tarvittaessa erästä otetaan näyte, josta tutkitaan kasvintuhoojia tai rikkakasveja. Vaatimukset täyttävälle vientierälle myönnetään kasvinterveystodistus. Jos tuote ei täytä vaatimuksia, todistusta ei voida myöntää.

Tarkastusta ei yleensä tarvitse tilata erikseen, vaan se tehdään tarvittaessa vienti-ilmoituksen perusteella. Jotta tarkastus voidaan tehdä hyvissä ajoin ennen vientiä, ilmoita kuitenkin sähköpostitse (kasvienvienti@ruokavirasto.fi) seuraavista tuotteista jo ennen vienti-ilmoituksen tekemistä: taimitarhakasvit, vilja, maatalous- tai metsäkoneet, kahvi sekä muut tuotteet jos niiden alkuperämaa on muu kuin Suomi.

Taimiaineiston ja perunan vienti Venäjälle

Perunan ja taimiaineiston vienti EU-maista Venäjälle on ollut kielletty 1.7.2013 lähtien. Kiellon syyksi Venäjä on ilmoittanut tarkastuksissa tehdyt kasvintuhoojalöydökset. Kielto ei kuitenkaan koske kasvihuoneissa kasvatettuja ruukkutaimia. Mikäli vietävät taimet ovat peräisin toisesta EU:n jäsenvaltiosta, tulee taimien mukana olla vientiä edeltävä todistus (pre-export certificate), josta ilmenee vietävän erän alkuperä. Vastaavasti kun toiseen EU-valtioon kuljetetaan ruukkutaimia, jotka on tarkoitus viedä edelleen Venäjälle, tulee ennen erän kuljetusta ottaa yhteyttä Ruokaviraston kasvinterveysyksikköön IPCD-dokumentin saamiseksi.

Todistusten ja tarkastusten hinnat

Vientiin liittyvät todistukset ja tarkastukset ovat maksullisia, ja hinnat löydät Ruokaviraston hinnastosta.

 • Todistukset: Hinnasto > Kasvintuotanto ja lannoitteet > Kasvinterveys ja taimiaineisto > Todistukset, luvat ja päätökset > Kasvinterveystodistukset vientiä varten
 • Tarkastukset: Hinnasto > Kasvintuotanto ja lannoitteet > Kasvinterveys ja taimiaineisto > Tuonti- ja vientitarkastukset > Vientitarkastukset

Yhteydenotot

Sivu on viimeksi päivitetty 11.11.2022