Kasvituotteiden ja puutavaran vienti EU:n ulkopuolelle

Elävien kasvien ja kasviperäisten tuotteiden viennissä noudatetaan vastaanottajamaiden kasvinterveysvaatimuksia. Vaatimusten tarkoituksena on estää kasvitautien ja tuholaisten leviämistä. Jokaisella maalla on lista kasvintuhoojista, joita ei saa olla maahan vietävissä tuotteissa (karanteenituhoojat). Maat ovat asettaneet tuotteille myös tuontikieltoja, jolloin tuotetta ei ole mahdollista viedä lainkaan.

Kasvinterveysvaatimusten täyttyminen osoitetaan lähettäjämaan viranomaisen myöntämällä kasvinterveystodistuksella (Phytosanitary Certificate). Se myönnetään tarkastuksen perusteella lähetykselle,  joka täyttää vastaanottajamaan vaatimukset. Suomessa kasvinterveystodistukset myöntää Ruokavirasto. Kasvinterveystodistus on aina lähetyskohtainen ja maksullinen.

Ajankohtaista viennistä

Muista tehdä vienti-ilmoitus ajoissa. Lue lisää Ruokaviraston tiedotteesta.

Kasvinterveystodistus vaaditaan yleensä seuraavilta tuotteilta:

 • taimet, ruukkukasvit, viherkasvit, kylvösiemenet ja muu lisäysmateriaali
 • leikkokukat
 • tuoreet hedelmät, marjat, vihannekset, juurekset ja yrtit
 • Peruna > Lue lisää perunan viennistä
 • Puutavara > Lue lisää puutavaran viennistä
 • Vilja
 • Maa-aines ja kasvualustat
 • Venäjälle vietäessä myös esim: osa elintarvikkeista ja rehuista, mallas.

Toimi näin sujuvan viennin varmistamiseksi

 1. Selvitä vastaanottajamaan vaatimukset hyvissä ajoin ennen vientiä.

  1. Vaatimuksena voi esimerkiksi olla, että tuotantopaikka on tarkastettu jo edellisellä kasvukaudella.
  2. Huomioi vientirajoitukset (Venäjä)
 2. Toimita Ruokavirastoon (kasvienvienti@ruokavirasto.fi)

  1. Lista vastaanottajamaan karanteenituhoojista, viljan osalta myös kielletyistä rikoista (quarantine pests and weeds)
  2. Tieto muista vastaanottajamaan kasvinterveydellisistä vaatimuksista (todistukselle vaadittavat lisälausekkeet, additional declarations)
 3. Tee vienti-ilmoitus kasvinterveystodistuspalvelussa tai lomakkeella (kasvienvienti@ruokavirasto.fi) viimeistään kaksi viikkoa ennen vientiä.

Selvitä seuraavat tiedot vienti-ilmoituksen täyttämistä varten:

 1. Lähettäjän nimi
 2. Vastaanottaja täydellinen nimi ja osoite
 3. Vastaanottajamaa
 4. Alkuperämaa
 5. Valmistajan nimi sekä osoite
 6. Lähetystapa (laiva, lento, auto tms.)
 7. Maahantulopaikka
 8. Suunniteltu lähetysaika ja -paikka
 9. Tuotteen tiedot (kasvilajin tieteellinen nimi, kasvilajike)
 10. Tavaran tarkka määrä (paino, kappalemäärä, laatikoiden määrä tms.)
 11. Laskutusosoite
 12. Huolintaliike yhteystietoineen, jos sellainen on käytössä

Rekisteröidy Ruokaviraston kasvinterveysrekisteriin

Yritykset, jotka vievät säännöllisesti kasvinterveystodistusta vaativia tuotteita EU:n ulkopuolisiin maihin, rekisteröityvät Ruokaviraston kasvinterveysrekisteriin.

Vientilähetykseltä voidaan vaatia myös muita todistuksia

Vientitarkastus tehdään ennen kasvinterveystodistuksen myöntämistä

 • Tarkastus voidaan tehdä tuotantopaikalla vientivalmiustarkastuksena, tai eräkohtaisena tarkastuksena juuri ennen vientiä. Tarkastukset ovat maksullisia.
 • Tarkastuksessa selvitetään, täyttääkö vientierä vastaanottajamaan vaatimukset. Tarvittaessa erästä otetaan näyte kasvintuhoojien tai rikkakasvien tutkimiseksi.
 • Jos tarkastuksessa selviää, että vientierä ei täytä vastaanottajamaan vaatimuksia, Ruokavirasto ei voi myöntää kasvinterveystodistusta.
 • Tarkastuksen järjestämiseksi ilmoita Ruokavirastoon (kasvienvienti@ruokavirasto.fi) hyvissä ajoin ennen vienti-ilmoituksen tekemistä, kun suunnittelet seuraavien tuotteiden vientiä: taimitarhakasvit, vilja, maatalous- tai metsäkoneet, kahvi sekä muut tuotteet jos niiden alkuperämaa on muu kuin Suomi.
 • Puutavaran vientivalmiustarkastukset
 • Puutavaran viennin ennakkoilmoitukset (Egypti ja Malesia)

Vientivalmiuden päivitys kasvinterveysrekisteriin

 • Kun vientivalmiustarkastus on tehty ja laboratoriotutkimukset ovat valmistuneet,  vientivalmiuden voimassaolo päivitetään tarkastajan toimesta kasvinterveysrekisteriin ja tieto näkyy myös Touko-palvelun tiedoissa.
 • Ruokavirasto tarvitsee joskus tiedon vientivalmiudesta voidakseen myöntää kasvinterveystodistuksia.
 • Jos sinun tarvitsee tulostaa Touko-palvelusta päivitetty rekisteriote, tee Touko-palvelussa muutosilmoitus. Tällöin rekisteriote päivittyy vastaamaan kasvinterveysrekisterin tietoja.

Todistusten ja tarkastusten hinnat

Vientiin liittyvät todistukset ja tarkastukset ovat maksullisia, ja hinnat löydät Ruokaviraston hinnastosta.

 • Todistukset: Hinnasto > Kasvintuotanto ja lannoitteet > Kasvinterveys ja taimiaineisto > Todistukset, luvat ja päätökset > Kasvinterveystodistukset vientiä varten
 • Tarkastukset: Hinnasto > Kasvintuotanto ja lannoitteet > Kasvinterveys ja taimiaineisto > Tuonti- ja vientitarkastukset > Vientitarkastukset

Yhteydenotot

Sivu on viimeksi päivitetty 2.4.2024