Vientivalvontajärjestelmä

Kiinan viranomainen vaatii, että Ruokavirasto valvoo ja ohjaa Kiinan vaatimusten noudattamista eläinperäisiä elintarvikkeita vievissä laitoksissa ja niiden valvonnassa. Kiinan vientilupaa hakevien kala-, liha- ja maitoalan laitosten on liityttävä Ruokaviraston vientivalvontajärjestelmään (CSCS, China Specific Control System). Ruokavirasto tarkastaa vientivalvontajärjestelmään kuuluvia laitoksia ja niiden valvontaa säännöllisesti. Tarkastuksista laskutetaan 1.1.2022 alkaen maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1193/2021 mukaan. Vientilaitosten tarkastamisesta laskutetaan 144,00 euroa tunnilta ja tarkastusmateriaalin käsittelystä sekä etätarkastuksista 89,00 euroa tunnilta.  

Myös vientivalvontajärjestelmään kuuluvan laitoksen valvoja tekee säännöllisesti Kiinan vaatimusten mukaista vientivalvontaa. Vientivalvonnan kirjanpito tehdään Oiva-järjestelmään vientiriveille 21.1–21.11 (Kiinan erityisvaatimukset). Vientilaitoksen vastuulla on selvittää Kiinan olennainen lainsäädäntö ja noudattaa sitä toiminnassaan vientituotteiden ja niiden valmistuksen osalta. Laitoksen valvojan on valvottava säädösten toteutumista.

Kiinan lainsäädäntöä -sivulla on listaus säädöksistä, joiden hallinta ja noudattaminen katsotaan viennin vähimmäisvaatimukseksi. Näistä säädöksistä tulee hallita ne, jotka koskevat kyseisen laitoksen hyväksyttyjä vientituotteita ja niiden valmistusprosesseja. Lista ei ole kattava, vaan viennin onnistumiseksi toimijan on hankittava myös muuta tietoa. Ruokavirasto ei vastaa säädösten ajantasaisuudesta. Lisätietoa Kiinan lainsäädännöstä: kiina@ruokavirasto.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.10.2022