Palvelumme viejälle

Vientineuvonta

 • neuvoja viennin viranomaisvaatimuksista yrittäjille ja valvojille
 • voit myös kertoa toiveita vientineuvonnan ja muiden palvelujemme suhteen tai antaa muuta palautetta toiminnastamme
 • yhteydenotot: vienti@ruokavirasto.fi

Olemme koonneet toimijan avuksi tuotekohtaiset sivut ja Kontti-sivuston, joista voit hakea maa- tai tuotekohtaista tietoa vientimahdollisuuksista. Julkaisemme myös Ruokaketjun uutiskirjettä, jossa kerromme elintarviketurvallisuudesta, viennistä ja ruokaketjun hankkeista.

Markkinoillepääsy

Vaatimukset elintarvikeketjun tuotteiden viennin aloittamiseksi vaihtelevat tuotteen ja kohdemaan mukaan. Erityisesti eläinperäisten tuotteiden pääsy uusille markkinoille saattaa edellyttää vientiselvitysten ja -todistusten laatimista kohdemaalle viranomaisen toimesta. Mikäli kaikki viennin vaatimukset täyttyvät, vienti voi alkaa.

Edistämme ensisijaisesti sellaista markkinoillepääsyä, jolla on kansantaloudellisesti suurin merkitys. Työmme priorisointiin vaikuttaa esimerkiksi:

 • viennin odotettavissa oleva arvo
 • viennin toteutumisen todennäköisyys
 • hankkeesta hyötyvien suomalaisten yritysten määrä
 • prosessin nopeus ja ennustettavuus
 • yrityksen mahdollisuus osallistua viennin edistämiseen.

Ensisijaiset markkinoillepääsyhankkeet ovat tällä hetkellä maksuttomia. Muissa kuin ensisijaisissa markkinoillepääsyissä laskutetaan erikseen Ruokaviraston hinnaston mukaan (palvelut vientiyrityksille löytyvät hinnaston kohdasta "Muut suoritteet").

Hae uuden markkinoillepääsyhankkeen käynnistämistä sähköisellä lomakkeella. Hakemuksen avulla arvioimme, miten ja millä aikataululla Ruokavirasto voi edistää kyseistä markkinoillepääsyä ja onko hanke ensisijainen.

Täytä lomake, jos

 • vientituotteesi on elintarvikeketjun tuote (esimerkiksi elintarvikkeet, rehut, sivutuotteet, elävät eläimet ja sukusolut),
 • viennin kohdemaa on EU:n ulkopuolella ja
 • hankkeen edistämiseen tarvitaan viranomaisten apua.

Varaa riittävästi aikaa hakemuksen täyttämiseen. Täyttämistä helpottaa, jos selvität nämä asiat etukäteen:

 • arvio viennin arvosta viiden ensimmäisen vientivuoden aikana
 • yrityksesi tekemä markkinakartoitus ja asiakkaat kohdemaassa
 • yrityksesi vienti muihin maihin
 • tuotteen kotimaisuus- ja jalostusaste
 • tiedossasi olevat kohdemaan vaatimukset
 • yrityksesi resurssit markkinoillepääsyn edistämiseen
 • markkinoillepääsyn hyödyt muille suomalaisille yrityksille

Lisätietoa markkinoillepääsystä saat osoitteesta vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Vientivalvonta

Jotkin kohdemaat vaativat erityistä lisävalvontaa eli vientivalvontajärjestelmän toteuttamista. Eri kohdemaiden vientivalvontajärjestelmät ovat erilaisia.

Ruokavirasto ylläpitää Kiinan, USA:n ja Euraasian talousliiton (Armenia, Kazakstan, Kirgisia, Valko-Venäjä, Venäjä) vientivalvontajärjestelmiä. Tiettyjä tuotteita näihin maihin vievien tulee kuulua vientivalvontajärjestelmään. Pääosin vaatimus koskee eläinperäisiä elintarvikkeita.

Ruokavirasto tekee vientivalvontajärjestelmiin kuuluviin laitoksiin säännöllisiä tarkastuskäyntejä. Ruokavirasto voi edellyttää vientilaitokselta korjaavia toimenpiteitä, jos laitos ei täytä vientivaatimuksia. Mikäli jo vievä laitos ei ole vientikelpoinen, Ruokavirasto voi harkita laitoksen viennin keskeyttämistä.

Joskus kohdemaan viranomaiset tulevat tarkastamaan vientilaitoksia. Ruokavirasto toimii tarkastusten isäntänä. Tarkastuksen jälkeen kohdemaa saattaa edellyttää yritykseltä korjaavia toimenpiteitä. Ruokavirasto tarkastaa, että korjaukset on tehty. Sen jälkeen kohdemaassa arvioidaan, voiko vienti jatkua.

Vientivalvonta ja siihen liittyvät palvelut ovat lähtökohtaisesti maksullisia. Niistä laskutetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1193/2021 ja Ruokaviraston hinnaston (palvelut vientiyrityksille löytyvät hinnaston kohdasta "Muut suoritteet") mukaan. Ensisijaisiin markkinoillepääsyhankkeisiin liittyvät tarkastukset ovat maksuttomia.

Lisätietoja saat osoitteesta vienti@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 8.9.2023