Nyt voit hakea uuden markkinoillepääsyhankkeen käynnistämistä sähköisesti

3. kesäkuuta 2021

Elintarvikeketjun tuotteiden pääsy uusille EU:n ulkopuolisille markkinoille saattaa edellyttää viranomaisen toimia, kuten vientiselvitysten laatimista kohdemaille. Kun yrityksesi tarvitsee markkinoillepääsyyn Ruokaviraston apua, voit hakea uuden markkinoillepääsyhankkeen käynnistämistä nyt sähköisesti. Sähköisen hakulomakkeen avulla sinun on helpompaa antaa markkinoillepääsyn arviointiin tarvittavat tiedot. Kun hakemuksissa annetut tiedot ovat kattavia ja yhdenmukaisia, hankepyyntöjen käsittely Ruokavirastossa on entistäkin tasavertaisempaa ja sujuvampaa.

Ruokavirasto edistää ensisijaisesti kansantaloudellisesti merkittäviä hankkeita

Hakemuksen avulla arvioimme, miten ja millä aikataululla Ruokavirasto voi edistää kyseistä markkinoillepääsyä ja miten kiireellinen se on muihin hankepyyntöihin verrattuna.

Huomioimme päätöksessä mm. viennin toteutumisen todennäköisyyden ja arvon sekä hankkeesta hyötyvien suomalaisten yritysten määrän ja markkinoillepääsyprosessin haasteellisuuden. Ruokavirasto edistää ensisijaisesti sellaista markkinoillepääsyä, jolla on kansantaloudellisesti suurin merkitys. Ensisijaisiksi nostetut hankkeet ovat yrityksille toistaiseksi maksuttomia.