Siipikarjanlihan vientiehtosopimus solmittiin Suomen ja Kiinan välillä Kiinaan tehdyn ministerimatkan yhteydessä

21. marraskuuta 2023

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah vieraili valtuuskuntansa kanssa Kiinan Shanghaissa ja Pekingissä 6.–9. marraskuuta edistämässä suomalaisten elintarvikeyritysten Kiinan-vientiä.

Matkan aikana sovittiin siipikarjanlihan vientiehdoista Suomen maa- ja metsätalousministeriön ja Kiinan Tullin GACC:n välillä. Vientiehtosopimus mahdollistaa suomalaisen siipikarjanlihan pääsyn Kiinan markkinoille. Vientiehtosopimuksen solmimisen jälkeen Kiinan-viennistä kiinnostuneille elintarvikelaitoksille tulee saada myös laitos- ja tuotekohtaiset hyväksynnät Kiinan Tullilta ennen viennin alkamista.

Ruokavirasto on tehnyt pitkäjänteisesti töitä siipikarjanlihan viennin aloittamiseksi Kiinaan. Siipikarjanlihan markkinoillepääsyhanke aloitettiin Ruokavirastossa markkinoillepääsykyselyyn vastaamalla vuonna 2018 ja asiaa on edistetty Kiinan suuntaan siitä lähtien. Siipikarjanlihan viennin Kiinaan arvioidaan voivan alkaa vuoden 2024 aikana.

Matkan aikana tavattiin myös Kiinan markkinavalvontavirasto SAMR:n ministeri ja allekirjoitettiin yhteistyöpöytäkirja elintarviketurvallisuusyhteistyön aloittamisesta. Yhteistyöpöytäkirjalla sovittiin elintarvikkeiden, kuten äidinmaidonkorvikkeen ja terveysvaikutteisten tuotteiden, vientiprosessien edistämisestä.

Matkalla tavattiin myös Kiinan maatalous- ja maaseutuministeriö MARA:n varaministeri sekä pidettiin työtason tapaaminen GACC:n ja MARA:n asiantuntijoiden kanssa teknisen tason keskustelujen käynnistämiseksi afrikkalaisen sikaruton alueellistamisesta.

Ruokavirasto osallistui asiantuntijana matkan viranomaistapaamisiin ja niiden valmisteluihin.

Lisätietoja: