Suomen elintarvikeviennin mahdollisuudet Kiinaan laajenivat

22. syyskuuta 2023

Suomelle on avautunut uusia ovia suomalaisen naudanlihan, maltaan ja sianlihavalmisteiden viennille Kiinan markkinoille. Kiinan tullin GACC:n Suomen vierailun yhteydessä Maa- ja metsätalousministeriössä allekirjoitettiin kolme vientiä koskevaa sopimusta. Ruokavirasto oli mukana valmistelemassa vierailua ja sopimuksia.

Kiina kumosi Suomelle vuonna 2001 nautojen BSE-taudin vuoksi asettamansa tuontikiellon yhteisymmärryspöytäkirjalla. Kiellon kumoamisen tavoitteena oli sianlihan viennin mahdollistaminen sikojen lisäksi myös nautoja teurastavista teurastamoista. Lisäksi Suomi voi nyt aloittaa neuvottelut myös naudanlihan viennistä Kiinaan.

Vierailun yhteydessä allekirjoitettiin myös elintarviketurvallisuutta ja kasvinterveyttä koskeva vientiehtosopimus suomalaisen maltaan viennistä Kiinaan sekä sopimus vientiehdoista sianlihavalmisteiden viennissä Kiinaan. Sianlihavalmisteiden vientiehtosopimus mahdollistaa jatkossa laajemman sikaperäisten elintarvikkeiden viennin Kiinaan jo aiemmin viedyn sianlihan rinnalla. Maltaan ja sianlihavalmisteiden vienti Kiinaan voi alkaa, kun tarvittavat laitoshyväksynnät on tehty ja sovitut vientiehdot on huomioitu vientituotteiden tuotannossa.

Kiina on Suomen elintarvikeviennissä tärkeimpien kohdemaiden joukossa. Merkittävimmät vientituotteet Kiinaan ovat maitotuotteet ja sianliha sekä muut ruhonosat.

Lisätietoja: