Venäjän-viennin eläinlääkintötodistukset siirtyvät TRACES-järjestelmään

18. lokakuuta 2019

Venäjä on ilmoittanut, että se hyväksyy TRACES-järjestelmän käytön kaikilla rajanylityspaikoillaan. Lisäksi Venäjä on hyväksynyt TRACES-järjestelmässä olevat EU:n ja Venäjän sekä EU:n ja Euraasian talousliiton väliset eläinlääkintötodistukset.

Venäjän maasivulta löytyy tieto, onko eläinlääkintötodistus jatkossa myönnettävä TRACES-järjestelmässä. Jo tilatut turvapaperitodistukset voi käyttää pois ennen TRACES-järjestelmään siirtymistä.

TRACES-järjestelmän todistukset ovat nähtävissä myös, kun kirjautuu järjestelmään. Esimerkiksi pakotteiden ulkopuolisten eläinperäisiä raaka-aineita sisältävien valmisruokien vienti hoituu kätevästi jatkossa järjestelmän kautta.

TRACES varmentaa jäljitettävyyttä

TRACES-järjestelmää ylläpitää Euroopan komissio, ja sitä käyttävät viranomaiset ja yritykset. TRACES on lyhenne sanoista Trade Control and Expert System. Järjestelmä on kehitetty varmentamaan muun muassa elävien eläinten, kasvien ja rehun sekä eläin-, luomu-, kasvi- ja puutuotteiden jäljitettävyys ja valvonta. Traces-järjestelmän käytöstä säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 832/2013.

Venäjän-vientiin sovittujen Traces-järjestelmän eläinlääkintötodistusten käytöstä on ohjeet Venäjän maasivulla.

Traces-järjestelmän käytöstä voi tarvittaessa tiedustella sähköpostiosoitteesta: vientitraces@ruokavirasto.fi.

Venäjälle vietävien tuotteiden todistusten osalta lisätietoja voi kysyä sähköpostiosoitteesta euraasia@ruokavirasto.fi.