Viekö yrityksesi elintarvikkeita Kiinaan? Tarkista, onko tuotteesi uuden rekisteröintisäädöksen mukaisen korkean riskin kategoriassa ja ota heti yhteyttä Ruokavirastoon

4. lokakuuta 2021

Uutista päivitetty 25.11.2021: Rekisteröintivaatimus ei koske viejiä, vain valmistajia ja varastoijia. Vaatimus koskee kuitenkin protokollan mukaista kauran ja ohran vientiä.  Ilman rekisteröintiä vienti ei ole mahdollista 1.11.2021 jälkeen muutettu muotoon: Korkean riskin tuotekategorian tuotteet on rekisteröitävä 31.10.2021 mennessä. 

Kaikkien Kiinan markkinoille elintarviketuotteita valmistavien ja varastoivien yritysten tulee tehdä rekisteröinti Kiinan uusien riskinarviointi- ja rekisteröintisäädösten mukaisesti lokakuun loppuun 2021 mennessä. Jos yrityksesi viemä tuote kuuluu Kiinan ilmoittamiin uusiin korkean riskin elintarvikekategorioihin, ota pikaisesti yhteyttä Ruokavirastoon kiina@ruokavirasto.fi.

Vaatimus ei koske sianlihan, maitotuotteiden ja kalastustuotteiden vientiä, joita Kiinaan vievät yritykset/laitokset on jo rekisteröity.

Kiinan tiukka markkinoillepääsyyn liittyvä riskinarviointiprosessi laajenee uusien säädösten myötä koskemaan aiempien eläinperäisten korkean riskin tuotteiden lisäksi 14 uutta elintarvikekategoriaa.

Uusien korkean riskin tuotekategorioiden tuotteet tarvitsevat viranomaisen suosittelun

Kiinan Tulliviranomainen suorittaa laitosrekisteröinnit prelistinginä eli toimivaltaisen viranomaisen suositteluun perustuen seuraavista uusista korkean riskin tuotekategorioista:

 1. suolet ja mahat,
 2. mehiläistuotteet,
 3. munat ja munavalmisteet,
 4. elintarvikekäyttöön tarkoitetut rasvat ja öljyt,
 5. vehnäkuorelliset täytetyt tuotteet, kuten pelmenit ja piirakat,
 6. viljat (ja perunat),
 7. myllytuotteet ja mallas,
 8. tuoreet ja kuivatut kasvikset ja kuivatut pavut,
 9. raa’at kahvi- ja kaakaopavut,
 10. mausteet,
 11. pähkinät ja siemenet,
 12. kuivatut hedelmät ja marjat,
 13. erityisruokavaliovalmisteet, kuten lastenruoka,
 14. ravintolisät ja funktionaaliset elintarvikkeet.

Jos yrityksesi on vienyt näitä tuotteita Kiinaan, ota yhteyttä Ruokavirastoon kiina@ruokavirasto.fi heti, kuitenkin viimeistään 10.10.2021. Korkean riskin tuotekategorian tuotteet on rekisteröitävä 31.10.2021 mennessä. 

Suomen osalta Kiinan Tulli on nyt yksipuolisesti määritellyt ottavansa vastaan hakemuksia aiemman kaupan perusteella ainoastaan kahdessa kategoriassa: 5. vehnäkuorelliset täytetyt tuotteet kuten pelmenit ja piirakat sekä 14. ravintolisät ja funktionaaliset elintarvikkeet. Täytettyjä tuotteita voisivat olla esimerkiksi riisipiirakat, lihapiirakat, erilaiset nyytit ja täytetyt leivonnaiset. Ravintolisiin ja funktionaalisiin elintarvikkeisiin luettaneen tässä yhteydessä esimerkiksi vitamiinivalmisteet ja terveysvaikutteiset elintarvikkeet.

Jos muihin uusiin korkean riskin kategorioihin kuuluvia tuotteita halutaan viedä jatkossa, tulee viejien ottaa mahdollisimman nopeasti yhteyttä Ruokavirastoon. Tietoa tarvitaan erittäin pikaisesti, sillä Suomen pitää valmistella mahdollinen oikaisupyyntö Kiinan Tullille nopealla aikataululla. Ruokavirastolle ilmoitettujen tietojen perusteella Suomi anoo rekisteröintejä niille laitoksille, jotka valmistavat ja varastoivat Kiinaan vietäviä yllä oleviin kategorioihin kuuluvia tuotteita.

Yritykset tulee rekisteröidä lokakuun loppuun mennessä

Luettelo näitä tuotteita valmistavista ja varastoivista yrityksistä on toimitettava Kiinan viranomaiselle lokakuun loppuun mennessä. Aikataulu on erittäin tiukka, sillä Ruokavirastossa ei tällä hetkellä ole näiden tuotteiden Kiinan-viejistä valmista luetteloa.

Mikäli yritykset eivät rekisteröidy, on tulevaisuudessa näiden tuotteiden vienti Suomesta kielletty. Vientioikeudet tullaan merkitsemään CIFER-järjestelmään ja lähtömaan toimivaltainen viranomainen voi niitä täydentää 30.6.2023 asti.

Muiden kuin yllä olevien korkean riskin tuotekategorioiden osalta voivat valmistajat ja varastoijat itse rekisteröityä www.singlewindow.cn -järjestelmän kautta. Rekisteröintiä vaaditaan kaikilta Kiinan markkinoille elintarviketuotteita valmistavilta ja varastoivilta. Vaatimus koskee myös alkoholijuomia. Rekisteröintiä tullaan vaatimaan Kiinan Tullissa 1.11.2021 alkaen. Aiemmin saatujen tietojen mukaan rekisteröintinumero olisi myös merkittävä tuotepakkauksiin. Rekisteröintiohjeista tiedotetaan tarkemmin, kun lisätietoa saadaan. 

Lisätietoja: