Viennin todistusohje on päivitetty

12. tammikuuta 2024

Viejille ja vientitodistuksia myöntäville viranomaisille tarkoitettu vientitodistusohje  on päivitetty. Viralliset todistukset elintarvikkeiden, rehujen, elävien eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden viennissä (4441/04.02.00.01/2021/4) -ohje korvaa Ruokaviraston aiemman ohjeversion numero 3. Ohjeeseen on päivitetty tietoa viejärekisteriin ilmoittautumisesta eCert-järjestelmään sekä todistusten ja viejärekisterin maksullisuuteen liittyvistä muutoksista. Ohjeistusta lastaustarkastusten suorittamisesta sekä sinetöinnistä on pyritty selkeyttämään ja tekemään joustavammaksi. 

Vientitodistuksiin liittyvää tietoa löydät Ruokaviraston vientisivuilta

Todistuksiin liittyviin pulmiin saat apua osoitteesta vienti@ruokavirasto.fi.

Päivitetty ohje on julkaistu Ruokavirasto.fi -sivuilla