Elintarvikeketjun viranomaisvalvonnan maksullisuus

Elintarvikeketjun viranomaisvalvonta on suurimmalta osin maksullista. Maksuilla katetaan virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista aiheutuvia kustannuksia. Valtion viranomaisten (Ruokavirasto, Tulli, AVIt, ELYt, Tukes, Valvira) valvonnasta peritään valtion maksuperustelain (150/1992) mukaiset maksut. Puolustusvoimien ympäristöterveyden viranomaisvalvonnasta ei toistaiseksi peritä maksua. Suomen kuntaliitto on ohjeistanut kuntia taksojen laatimisessa sekä taksojen ja suunnitelmien hyväksymismenettelyssä. Toimivaltaisten valvontaviranomaisten taksat ja niiden määräytymisperusteet on esitetty seuraavassa taulukossa. Viranomaisvalvonnasta aiheutuneet kustannukset on esitetty kunkin viranomaisen tilinpäätöksissä, jotka ovat löydettävissä julkisesti näiden omilta internetsivuilta.

Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys

Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden osalta tuotannon ja toiminnan tarkastaminen on pääosin maksullista. Markkinavalvonta ja karanteenikasvintuhoojien kartoitukset ovat kuitenkin maksuttomia. 

Eläinten terveys ja hyvinvointi

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta on pääsääntöisesti maksutonta. Yritykseltä peritään kuitenkin maksu esimerkiksi sisämarkkinatuojaksi tai viejäksi rekisteröidyttäessä. Lisäksi eläimen tai tavaran omistajan tai haltijan on maksettava kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista annetun asetuksen 1221/2022 mukaisesti tarkastuksesta tai toimenpiteestä valtiolle, kun tarkastus tai toimenpide aiheutuu eläimen tai tavaran tuonnista, viennistä, kuljetuksesta tai eläinten vapaaehtoisista ja eräissä tapauksissa myös pakollisista terveysvalvontaohjelmista. Lisäksi eräät eläinten kuljetuskuntoisuuden tarkastukset ja rokotteiden erävapautukseen liittyvä sertifiointi ovat maksullisia.

Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonta on toimijoille pääosin maksutonta. Valvonnassa todettujen laiminlyöntien korjaamisen varmistamiseksi suoritettava uusintatarkastus on maksullinen. Maksutaksoista on säädetty ELY-keskusten ja Aluehallintovirastojen (AVI) maksullisista suoritteista annetuissa Valtioneuvoston asetuksissa; kts. sivun alaosassa oleva taulukko.

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan maksullisuutta on kuvattu tarkemmin Eläinlääkintähuollon valtakunnallisessa ohjelmassa EHOssa.

Elintarvikkeet, rehut ja luonnonmukainen tuotanto

Elintarvikevalvonta on toimijalle maksullista. Kunnan valvonnasta perittävistä maksuista on säädetty elintarvikelaissa (297/2021) siten, että riskiperusteisesti laaditun valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista, näytteenotosta ja tutkimuksista on perittävä kunnan hyväksymän taksan mukainen maksu. Lisäksi toimijoilta peritään vuosittain elintarvikelain 72 §:n mukainen valvonnan perusmaksu ja maksu elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelystä ja elintarvikehuoneiston hyväksymisestä sekä muista elintarvikelain 73 §:n mukaisista suoritteista.

Rehuvalvonta on rehualan toimijoille pääosin maksullista alkutuotannon toimijoiden valvontaa ja markkinavalvontaa lukuun ottamatta.

Rehuvalvonnan maksut perustuvat rehulakiin ja MMM:n asetukseen Ruokaviraston maksullisista suoritteista. Luonnonmukaisen tuotannon valvonta on toimijalle maksullista.

 

Tietoa valvonnan maksuista ja niiden määräytymisperusteista.

Toimivaltainen viranomainen

Tietoa valvonnan maksuista ja niiden määräytymisperusteista

 
AVIt Palveluhinnasto  
ELYt VNAs maksullisista suoritteista  
Tukes Hinnasto  
Tulli Maksullisten suoritteiden hinnat  
Puolustusvoimat Puolustusvoimien ympäristöterveyden viranomaisvalvonnasta ei toistaiseksi peritä maksua.
Ruokavirasto Hinnasto  
Valvira Hinnasto  
     
Espoon seudun ympäristöterveys Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa  
Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa  
Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa  
Haapaveden kaupunki/Ympäristöpalvelut Helmi Ympäristöterveydenhuollon taksa  
Haminan kaupunki Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa  
Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö Ympäristöterveydenhuollon taksa  
Hyvinkään kaupunki Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa  
Hämeenlinnan kaupunki Taksat  
Iisalmen kaupunki Asiakasmaksut  
Imatran seudun ympäristötoimi Taksat  
Inarin ja Utsjoen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Ympäristöyksikön viranomaistoiminnasta perittävät maksut  
Jyväskylän seudun ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa  
Kainuun ympäristöterveyspalvelut Ympäristöterveyspalveluiden asiakasmaksut  
Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Ympäristöterveydenhuollon maksut  
Kauhajoen kaupunki Ympäristöterveystarkastusviranomaisen taksa  
Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon taksa ja maksut  
Keski-Savon Ympäristötoimi Taksat ja maksut
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Taksat  
Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan tekstiosa ja Maksutaksataulukko  
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa  
Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö Ympäristöterveydenhuollon palveluyksikön taksa  
Kouvolan kaupunki Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa  
Kuopion kaupunki Valvontasuunnitelmat ja maksut  

Kurikan kaupungin ympäristöterveyspalvelut

Ympäristöterveyden maksutaksa  
Kuusamon, Posion ja Taivalkosken ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alue Ympäristöterveyden taksa  
Lahden kaupunki Ympäristöterveydenhuollon taksa  
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuollon maksutaksat  
Laukaan ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa  
Liedon kunta, ympäristöterveyspalvelut Maksutaksat  
Lohjan ympäristöterveyspalvelut Maksutaksa  
Länsirannikon ympäristöyksikkö Taksat  
Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta Ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa  
Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa  
Miljöhälsan Kallan ympäristöterveys Maksutaksa  
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos Taksa ja maksut  
Oulunkaaren ympäristöpalvelut Ympäristöpalveluiden taksat  
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Ympäristöterveydenhuollon maksut  
Pohjois-Satakunnan peruspalvelu kuntayhtymä Maksutaksa  
Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi Ympäristöterveysvalvonnan taksa  
Porin kaupunki Porin seudun ympäristöterveydenhuollon taksa  
Porvoon kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa  
Päijät-Sote, ympäristöterveyskeskus Ympäristöterveyshuollon maksutaksat  
Raision kaupunki Maksutaksa  
Rauman kaupunki, ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon taksa  
Riihimäen kaupunki Terveydensuojelun maksutaksa  
Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon taksa  
Salon kaupunki Valvonnasta perittävät maksut  
Sastamalan kaupunki, ympäristöterveydenhuolto Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa  
Savonlinnan kaupunki Maksutaksa  
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto Maksutaksa  
Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Maksut  
SiunSOTE Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Maksutaksa ja Maksutaulukko  
Tampereen kaupunki, ympäristöterveys Ympäristöterveydenhuollon maksut  
Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa  
Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon taksat  
Turun ympäristöterveys Turun kaupungin ympäristöterveystaksa  
Uusikaupunki Ympäristöterveydenhuollon taksat  
Vaasan ja Laihian ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Ympäristötoimen maksut  
Vantaan kaupunki Maksutaksa  
Ylivieskan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa  
Ympäristöterveys Pirteva Maksutaksa  
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Avgifter  

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 18.9.2023