Listeria

Elintarvikevälitteiset epidemiat

2012

Heinäkuussa kymmenellä saman sairaalan vuodeosastolla olleella potilaalla todettiin L. monocytogenes serotyypin II, PFGE tyyppi 225. Kaikilla sairastuneilla oli ripulia ja kahdella heistä todettiin verenmyrkytys. Yksi potilaista menehtyi 20 päivän kuluttua ruoansulatuskanavaoireiden alettua. Lihahyytelöä pidettiin tartunnan todennäköisenä lähteenä. Lihahyytelöä oli tarjoiltu vain kyseisellä osastolla, kun taas muita elintarvikkeita oli tarjoiltu laajalti myös muilla sairaalan osastoilla joissa ei ilmennyt sairastumisia. Sairaalan henkilökunnan mukaan puolet lihahyytelöpaketista oli kulutettu heti avaamisen jälkeen ja loput oli tarjoiltu 24 tuntia avaamisesta tai hävitetty. Henkilökunta kuitenkin muisti, että heinäkuussa avattua pakettia olisi säilytty jääkaapissa pidempään ja että sitä olisi tarjoiltu vielä viikkoa myöhemmin. Mitään taudinaiheuttajaa ei löytynyt sairaalaan ruoasta tai ympäristöstä otetuista näytteistä. Alkaen kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin, kymmenen uutta sairastapausta todettiin eri sairaanhoitopiireissä ympäri Suomea. Kaikilla sairastuneilla todettiin L. monocytogenes serotyyppin II, PFGE tyyppi 225, mutta heillä ei ilmoitettu olleen ripulioireita eikä heiltä ollut otettu ulostenäytteitä. Sairastuneista kaksi menehtyi 4–5 vuorokautta sairauden oireiden alkamisesta. Näistä kymmenestä henkilöstä seitsemän oli ollut laitoshoidossa kesä-heinäkuussa 2012. Paikalliset terveystarkastajat selvittivät, että kaikille seitsemälle oli hoitolaitoksessa tarjoiltu lihahyytelöä. Epäiltyä viipaloitua lihahyytelöä tuotettiin 500 kg erissä joka toinen viikko ja sitä toimitettiin asiakkaille eri puolilla maata jakeluyhtiön kautta. Tuotantolaitoksen maalis- toukokuussa ottamissa omavalvontanäytteissä oli todettu kerran L. monocytogenes, mutta se poikkesi tyypiltään sairastuneilla todetusta kannasta. Elokuun alussa paikallisen elintarviketurvallisuusviranomaisen tarkastuksen aikana laitoksen tuotantoympäristöstä otetusta näytteestä löydettiin L. monocytogenes-bakteeri joka osoittautui tyypiltään samaksi tautikannan kanssa.

2006

Suomessa raportoitiin yksi listeriaepidemia heinäkuussa 2006, kun 30 syntymäpäivävieraasta 11 (36 %) sairastui listerioosiin syötyään yksityistaloudessa suolatuista sienistä valmistettua sienisalaattia. Näytteeksi saaduista suolasienistä ja tarjotusta suolasienisalaatista eristettiin Listeria monocytogenes. Vuonna 2006 jäljitettiin lisäksi kahden invasiiviseen listerioositapauksen tartuntalähteeksi loimulohi. Kalatuotteet olivat peräisin eri valmistajilta.

Vesiepidemiat

Ei osuutta vesiepidemioihin 2000-luvulla.