Staphylococcus aureus

Elintarvikevälitteiset epidemiat

Elintarvikevälitteiset Staphylococcus aureus -epidemiat vuodesta 2000 (pdf)

2015

Staphylococcus aureus aiheutti yhden, keskisuuren epidemian marraskuussa Vihdissä. Epidemian lähteeksi tunnistettiin itse valmistetun kana-riisi-vihannes-ruoan liha. Epidemian 120 altistuneesta 22 sairastui.

2012

Vuonna 2012 todettiin kaksi S. aureus -bakteerin aiheuttamaa epidemiaa, ensimmäinen helmikuussa Porissa ja toinen huhtikuussa Helsingissä. Porin epidemiassa välittäjäelintarviketta ei pystytty todentamaan, mutta tartunnan oli saatu grilliltä. Epidemiassa sairastui neljä henkilöä. Helsingin pienessä epidemiassa ruokamyrkytysepidemian lähteeksi todettiin vuohenjuustokreemi, jota oli tarjottu ravintolassa. Epidemiassa sairastuneita oli kaksi henkilöä. Epidemiat johtuivat puutteellisesta hygieniasta ja virheellisestä säilytyslämpötilasta.

2008

S. aureus aiheutti yhden, keskisuuren epidemian vuonna 2008. Pieksämäkeläisessä palvelukodissa sairastui elokuussa 15 henkilöä 19 ruokailuun osallistuneesta (79 %) parin tunnin kuluttua syömisestä. Potilasnäytteitä ei tutkittu, mutta päivälliseksi nautitusta kanasalaatista todettiin erittäin suuri pitoisuus S. aureus -bakteeria. Eristetyt bakteerikannat tuottivat enterotoksiinia  ja sitä todettiin kanasalaattista. Palvelukodin keittiössä oli meneillään remontti ja tämän takia henkilökuntaa neuvottiin kiinnittämään tarkempaa huomiota käsihygieniaan ja säilytyslämpötiloihin sekä toistaiseksi valmistamaan vain kuumennettavia keitto- ja uuniruokia riskien  pienentämiseksi.

2007

S. aureus aiheutti yhden, keskisuuren epidemian vuonna 2007. Elokuussa Jyväskylässä pankin ruokalassa sairastui 13 henkilöä syötyään lounaalla edellisillan asiakastapahtumasta jäänyttä, uudelleen lämmitettyä savusikaa (palvipossu). Lihasta todettiin S. aureus pitoisuutena 1,2 x 106 pmy/g. Kannan  enterotoksiinintuottamiskykyä ei tukittu. Epidemian taustalla oli virhe kypsennetyn lihan jälkikäsittelyssä, liian hidas ja tehoton  jäähdytys, joka mahdollisti bakteerin lisääntymisen ja toksiinin tuoton.

2006

S. aureus aiheutti yhden, pienen epidemian vuonna 2006. Jyväskylässä kaksi henkilöä sairastui ravintolassa syödyn metsästäjän kanaruoka- annoksen välityksellä tammikuussa. Annokseen kuuluvasta papu-paprika-herkkusieniseoksesta todettiin S. aureus pitoisuutena. Eristetyt bakteerikannat tuottivat enterotoksiinia.

2005

S. aureus aiheutti yhden, pienen epidemian vuonna 2005. Ravintolan valmistama kanakebab aiheutti yhteensä kymmenen henkilön sairastumisen kahden päivän aikana. Jälkimmäisenä päivänä myös yksi ravintolan työntekijä sairastui vatsatautiin. Kaksi sairastuneista joutui sairaalahoitoon. Yhden sairastuneen ulostenäytteestä eristettiin S. aureus. Näytteeksi saatiin samaa  valmistuserää olevaa kanakebabia ja salaattia. Kebabista löytyi S. aureus. Ravintolan tilat olivat puutteelliset. Muun muassa salaatin valmistustiloissa ei ollut riittävästi vesipisteitä. Myös  elintarvikkeiden kylmäsäilytyksessä oli puutteita.

2004

Ravintolan valmistama ja juhlatilaisuuteen kuljettama lihapata aiheutti yhdeksän henkilön  sairastumisen (9/10; 90 %) stafylokokkienterotoksiinin aiheuttamaan vatsatautiin. Ruoka oli valmistettu tarjoilupäivänä, mutta sen  valmistuksessa käytetty riistakäristysliha oli valmistettu ruuaksi jo kaksi päivää aikaisemmin. Riistakäristystä oli ollut lounastarjoiluna lämpöhauteessa. Tarjoilun jälkeen  jäljelle jäänyt liha oli jäähdytetty ja säilytetty kylmiössä.

Potilaiden oireiden perusteella lihapadasta tutkittiin stafylokokkienterotoksiinit ja niitä todettiin. Enterotoksiinit olivat kestäneet kuumennuksen, mutta bakteerit olivat kuolleet. Keittiön omavalvontasuunnitelma oli suppea, ja elintarvikkeiden käsittelyssä todettiin useita puutteita: muun muassa lämpötilanmittauksia ei ollut tehty, pakasteiden sulamisvedet pääsivät  valumaan valmiiden ruokien päälle kylmiössä ja ruuanvalmistuksen aikana, ruokien  jäähdytys oli hidasta ja jo kertaalleen tarjolla olleita ruokia käytettiin uusien ruokien raaka-aineina.

2001

S. aureus aiheutti kolme pientä epidemiaa. Kaksi epidemioista yhdistettiin ravintolaruokailuun.

Tuusulan epidemiassa sairastui kuusi henkilöä ja välittäjäelintarvikkeeksi epäiltiin broileri-riisiruokaa.  

Nokian epidemiassa todettiin kebablihassa korkea S. aureus -pitoisuus. Epidemioihin johtaneina syinä pidettiin lämpötilavirheitä, liian pitkää säilytysaikaa, infektoitunutta työntekijää ja puutteellista käsihygieniaa.

Porissa sattuneessa kolmen henkilön epidemiassa (kaikki sairaalahoidossa) ruokamyrkytykseen johtaneiksi syiksi ilmoitettiin kalalaitoksessa savustettujen kalojen riittämätön jäähdytys. Tutkitussa epäilyttävässä valmistuserässä todettiin korkea S. aureus -pitoisuus. Eristettyjen bakteerikantojen todettiin tuottavan A-tyypin enterotoksiinia.

2000

S. aureus aiheutti yhden pienen epidemian työpaikalla syödyn lihamakaronivuoan välityksellä. Ruoan käsittelyssä todettiin useita lämpötiloihin liittyviä virheitä.

Talousvesivälitteiset epidemiat

Ei todettuja talousvälitteisiä epidemioita vuodesta 2000.