Rehuvalvonnan lomakkeet

Lomakkeet liittyen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 183/2005 rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista

Lääkerehuihin liittyvät lomakkeet

Sivutuoteasetukseen ja TSE-asetukseen liittyvät lomakkeet

Lomakkeet liittyen luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään (rehut)

 • Luomuvalvontalomake 1: Hakemus valvontajärjestelmään liittymiseksi: doc, pdf
 • Luomuvalvontalomake 1g: Täydennyslomake (rehujen valmistus, maahantuonti, ensimmäinen vastaanottaja): docx 103 ktpdf 82 kt
 • Luomuvalvontalomake 9d: Hakemus luvasta valmistaa luonnonmukaisia rehuja samoilla laitteistoilla kuin tavanomaisia rehuja: docx 97 kt,  pdf 36 kt
 • Luomuvalvontalomake 12: Ilmoitus muutoksista valvontajärjestelmään kuuluvan toimijan tiedoissa: docx 95 ktpdf 31 kt
   

Rehualan toimijoiden vuosi-ilmoitukset (Rehulaki 86/2008, 18 §)

Rehujen sisämarkkinakauppaan ja maahantuontiin liittyviä lomakkeita

 • Saapumisilmoitus sisämarkkinakaupassa (riskialttiiksi määriteltyjen rehujen toimitus Suomeen toisesta EU-maasta): doc 160 ktpdf 58 kt
 • Ennakkoilmoitus maahantuonnissa (riskialttiiksi määriteltyjen rehujen tuonti Suomeen): doc 160 ktpdf 58 kt
 • Ilmoitus rehun lisäaineiden, lisäaineita sisältävien esiseosten tai rehuseosten tuonnista EU:n ulkopuolelta; doc 127 ktpdf 58 kt
   

Rehuvalvonnan tarkastukset

Muita lomakkeita

 • Lomake REHU 12936/2: Salmonellalöydöksestä ilmoittaminen Eviraan, ilmoituslomake rehualan toimijoille (doc 172 kt)