Rehuvalvonnan lomakkeet

Lomakkeet liittyen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 183/2005 rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista

Lääkerehuihin liittyvät lomakkeet

Sivutuoteasetukseen ja TSE-asetukseen liittyvät lomakkeet

Lomakkeet liittyen luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään (rehut)

 • Luomuvalvontalomake 1: Hakemus valvontajärjestelmään liittymiseksi: doc, pdf
 • Luomuvalvontalomake 1g: Täydennyslomake (rehujen valmistus, maahantuonti, ensimmäinen vastaanottaja): docxpdf
 • Luomuvalvontalomake 9d: Hakemus luvasta valmistaa luonnonmukaisia rehuja samoilla laitteistoilla kuin tavanomaisia rehuja: docx,  pdf
 • Luomuvalvontalomake 12: Ilmoitus muutoksista valvontajärjestelmään kuuluvan toimijan tiedoissa: docxpdf
   

Rehualan toimijoiden vuosi-ilmoitukset (Rehulaki 1263/2020, 19 §)

Rehujen sisämarkkinakauppaan ja tuontiin liittyviä lomakkeita

 • Saapumisilmoitus sisämarkkinakaupassa (riskialttiiksi määriteltyjen rehujen toimitus Suomeen toisesta EU-maasta): docpdf
 • Ennakkoilmoitus tuonnissa (riskialttiiksi määriteltyjen rehujen tuonti Suomeen): docpdf
 • Ilmoitus rehun lisäaineiden, lisäaineita sisältävien esiseosten tai rehuseosten tuonnista EU:n ulkopuolelta; docx, pdf
   

Rehuvalvonnan tarkastukset

Muita lomakkeita

 • Lomake REHU 12936/2: Salmonellalöydöksestä ilmoittaminen Ruokavirastoon, ilmoituslomake rehualan toimijoille (doc)
Sivu on viimeksi päivitetty 18.6.2021