Säädökset ja määräykset

Ruokaviraston keskeisten asiaryhmien asioiden käsittelyajat

Muutoksenhaku

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisen maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua kirjallisesti valtion maksuperustelain (150/1992) 11 b §:n mukaisesti Ruokavirastolta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.

Yhteystiedot:
Ruokavirasto
PL 100
00027 RUOKAVIRASTO
vaihde 029 530 0400
telekopio 029 530 4350
kirjaamo@ruokavirasto.fi 
virka-aika klo klo 8.00 - 16.15

Oikaisuvaatimusohje (pdf) 

Ruokaviraston määräykset on julkaistu Finlexissä.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.4.2024