Palvelulain mukaiset käsittelyajat

Viranomaisen saapumistodistuksessa on mainittava muun muassa lupahakemuksen arvioitu käsittelyaika. Laki palvelujen tarjoamisesta 1166/2009.

Palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaiset keskimääräiset lupahakemusten käsittelyajat

Siemenpakkaamoiden hyväksyminen: 6 kk

Rehualan toimijan rekisteröinti: alle 10 pv

Rehualan toimijan (ml. alkutuotannon toimijan) hyväksynnät: 3 kk

Keräyskeskuksen, luokan 1, 2 ja 3 käsittelylaitosten, varastojen, lemmikkieläinruokia valmistavien laitosten sivutuoteasetuksen mukainen hyväksyntä: 3 kk

Terveydensuojelulain mukainen laboratoriohyväksyntä: 5 kk

Elintarvikelain mukainen laboratoriohyväksyntä: 1 kk

Siemenlaboratorio: 1 vuosi

Teurastamoiden ja niiden yhteydessä olevien laitosten hyväksyminen: 2 kk

Eläinten sisämarkkinakauppa (tuojien ja viejien rekisteröiminen): 10 arkipäivää

ISPM 15 -standardin mukainen hyväksyntä: 1 viikko

Luonnonmukaisen tuotannon elintarvikkeiden valvontajärjestelmään hyväksyminen: 3 kk siitä, kun hakijan tiloissa on tehty alkutarkastus

ATP -kausitarkastusaseman (testauslaitos) hyväksyminen: 2 kk kuluessa siitä, kun kaikki hyväksymiseen liittyvät tarkastukset ja mahdolliset korjaukset on toteutettu ja hakemukseen tarvittavat laatuasiakirjat on toimitettu Ruokavirastolle.

Tiettyyn asiaryhmään kuuluvan yksittäisen hakemuksen käsittelyaika voi erota keskimääräisestä käsittelyajasta. Saapumistodistus lähetetään vain hakemuksista, joiden käsittelyaika on yli 10 päivää.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.4.2024