Ravintolisä- ja täydentämisilmoitukset

Sähköisessä asiointipalvelussa voit tehdä ilmoituksen

  • ravintolisän tai täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamisesta,
  • ravintolisän tai täydennetyn elintarvikkeen koostumuksen muutoksesta tai
  • täydennetyn elintarvikkeen markkinoilta poistumisesta.

Palveluun kirjaudutaan Verohallinnon Katso-tunnuksilla.

Kirjaudu sähköiseen asiointipalveluun

Kysymykset ja palautteet: elintarvikeilmoitukset@ruokavirasto.fi

Huom! Sähköinen asiointipalvelu on suljettu tilapäisesti huoltotyön vuoksi ajalla pe 8.2.2019 klo 16:15 – ma 11.2.2019 klo 15:00.

Obs! De elektroniska tjänsterna är tillfälligtvis stängda p.g.a servicearbeten under tiden Fre 8.2.2019 klockan 16:15- Mån 11.2.2019 klockan 15:00.

NB The Electronic service is temporarily closed because of maintenance work between times Fri 8.2.2019 16:15 – Mon 11.2.2019 15:00.

Huom! Uudet käsittelyhinnat 1.1.2017 alkaen

Ravintolisien ja täydennettyjen elintarvikkeiden ilmoituksien vastaanoton käsittelymaksuihin on tullut muutoksia 1.1.2017 alkaen. Jatkossa ilmoituksille on eri käsittelymaksut riippuen ilmoituksen toimitustavasta. Sähköisen asiointipalvelun kautta saapuneista ilmoituksista veloitetaan 42 euroa ilmoitukselta ja postitse (ml. sähköpostitse) saapuneista ilmoituksista 95 euroa ilmoitukselta (Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista).

Sähköisen asiointipalvelun käytöstä

Sähköisen asiointipalvelun kautta saapuneiden ilmoitusten käsittely tapahtuu automaattisesti ja järjestelmä lähettää ilmoituksen tiedot suoraan yritystä valvovaan kuntaan. Ilmoituksen tekijää pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota ilmoituksessa annettavien tietojen oikeellisuuteen ennen kuin ilmoitus lähetetään asiointipalvelussa eteenpäin. Virheellisiä ilmoituksia ei korjata viraston toimesta. Kaikista virastoon sähköisen asiointipalvelun kautta saapuneista ilmoituksista (lukuun ottamatta maksutonta täydennetyn elintarvikkeen markkinoilta poistumisilmoitusta) peritään Maa- ja metsätalousministeriön maksuasetuksen mukainen maksu (Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista).