Elintarvikeilmoitukset

Sähköisessä asiointipalvelussa voit tehdä ilmoituksen

  • ravintolisän tai täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamisesta,
  • ravintolisän tai täydennetyn elintarvikkeen koostumuksen muutoksesta tai
  • täydennetyn elintarvikkeen markkinoilta poistumisesta.

Huom. Lainsäädännön mukaan vain täydennetystä elintarvikkeesta tulee tehdä ilmoitus, kun tuote poistuu markkinoilta. Ravintolisästä ei ilmoitusta poistumisesta vaadita. Vain täydennettyjen poistumisilmoitukset käsitellään. Käsittelystä ei peritä maksua.

Tammikuusta 2020 lähtien sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä ilmoituksen myös

  • äidinmaidonkorvikkeen markkinoille saattamisesta ja
  • kliinisen ravintovalmisteen markkinoille saattamisesta.

Palveluun kirjaudutaan Verohallinnon Katso-tunnuksilla.

Kirjaudu sähköiseen asiointipalveluun

 

Kysymykset ja palautteet

Ilmoituksia koskevat kysymykset ja palautteet pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen elintarvikeilmoitukset@ruokavirasto.fi

 

Ilmoitusten käsittelyhinnat

Kaikista virastoon saapuneista ilmoituksista, lukuun ottamatta maksutonta täydennetyn elintarvikkeen markkinoilta poistumisilmoitusta, peritään Maa- ja metsätalousministeriön maksuasetuksen mukainen maksu (Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista).

Vastaanoton käsittelymaksuun vaikuttaa ilmoituksen toimitustapa:

  • Sähköisen asiointipalvelun kautta saapuneista ilmoituksista veloitetaan 42 euroa ilmoitukselta
  • Postitse (ml. sähköpostitse) saapuneista ilmoituksista 95 euroa ilmoitukselta
  • Täydennettyjen elintarvikkeiden markkinoiltapoistumisilmoituksista ei peritä maksua.

 

Sähköisen asiointipalvelun käytöstä

Sähköisen asiointipalvelun kautta saapuneiden ilmoitusten käsittely tapahtuu automaattisesti ja järjestelmä lähettää ilmoituksen tiedot suoraan yritystä valvovaan kuntaan. Ilmoituksen tekijää pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota ilmoituksessa annettavien tietojen oikeellisuuteen ennen kuin ilmoitus lähetetään asiointipalvelussa eteenpäin. Virheellisiä ilmoituksia ei korjata viraston toimesta.