Ilmoittaminen kontaktimateriaalitoiminnasta onnistuu nyt sähköisesti ilppa-ilmoituspalvelussa

17. elokuuta 2021

Ruokavirasto on laajentanut sähköisen ilppa-ilmoituspalvelussa tehtäviä ilmoituksia. Nyt myös kontaktimateriaalitoiminnasta ja -toimipaikasta on mahdollista ilmoittaa paikalliseen elintarvikevalvontaan Ilppa-ilmoituspalvelussa eikä paperisia ilmoituslomakkeita enää tarvitse käyttää.

Ilmoitus tehdään aloitettaessa kontaktimateriaalitoimintaa tai kun sitä muutetaan oleellisesti. Myös toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava. Ilmoitusvelvollisuus koskee kontaktimateriaalien valmistusta, sekä sisämarkkina- että kolmasmaa maahantuontia, ja kontaktimateriaalien tukkujakelua. Ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty elintarvikelain 297/2021 13§:ssä.

ilppa-järjestelmä on ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu, jota kehittää ja ylläpitää Ruokavirasto. ilpasta tiedot menevät kunnallisen elintarvikevalvontaviranomaisen käsiteltäväksi sähköisesti.

Muita ilppa-ilmoituspalvelussa tehtäviä ilmoituksia ovat tällä hetkellä mm. ilmoitus elintarviketoiminnasta (EL 10§) ja ilmoitus terveydensuojelulain (763/1994) 13§:n mukaisesta toiminnasta. Ruokavirasto tulee myöhemmin laajentamaan ilppaa myös muilla ympäristöterveydenhuollon ilmoituksilla.

Lue lisää ilppa-ilmoituspalvelusta