Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat luonteeltaan enemmän viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia eivätkä lopullisia maa- ja metsätalousministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä viraston tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

Suunnitelmat

Strategiset suunnitelmat

Maaseutuviraston toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään viraston toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotisena TTS-kautena. TTS on viraston itsensä laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta ministeriössä. Vuodesta 2014 lähtien TTS:n on korvannut monivuotinen tulossopimus. 

Alueellistaminen

Avoimen hallinnon toimintasuunnitelma

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Toiminnan ulkoinen arviointi

Vastuullisuusraportti

Sivu on viimeksi päivitetty 19.5.2022