Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat luonteeltaan enemmän viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia eivätkä lopullisia maa- ja metsätalousministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä viraston tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

Suunnitelmat

Strategiset suunnitelmat

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Vastuullisuusraportti

Sivu on viimeksi päivitetty 27.3.2024