Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Ruokavirasto ottaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteet huomioon suunnitelmissaan ja päätöksissään sekä niiden valmistelussa ja toimeenpanossa.

Ruokaviraston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma auttaa turvaamaan henkilöstön yhdenvertaisuuden sekä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista sekä edistämään henkilöstön työhyvinvointia ja Ruokaviraston työnantajakuvaa.

Ruokaviraston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (pdf)

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 15.3.2024