Postilakon vaikutukset Ruokaviraston toimintaan

8. marraskuuta 2019

Postin jakelupalvelut ovat lakossa 11.–24.11.2019. Postilakolla on joitain vaikutuksia, joita Ruokaviraston asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden on hyvä huomioida.

Näytepaketit laboratorioon Matkahuollon kautta

Postilakon aikana pakettipalveluissa saattaa esiintyä häiriöitä. Ruokaviraston laboratoriopalvelut toivovat, että asiakkaat lähettäisivät näytepaketit Matkahuollon kautta. Matkahuolto toimii normaalisti.

Kiireelliset, korkeintaan 2 kg painavat näytteet voit Postin lakon aikana lähettää keltamustaraidallisissa laatikoissa Kuopioon tai Helsinkiin pikavastauslähetystunnuksia käyttäen. Oikeaan yläkulmaan tuloste vastaanottaja maksaa. Laatikko on vietävä Postiin ja siihen on pyydettävä express-viivakooditarra ja erillinen express-tarra. Mallikuva valmiista laatikosta

Laskuja ei käsitellä lakon aikana

Lakon aikana Ruokavirasto ei tee laskutusta. Jos lakko päättyy ilmoitettua aikaisemmin, Ruokavirasto palaa normaaliin laskutusaikatauluun. Lakosta johtuvista syistä ei aiheudu asiakkaille viivästysseuraamuksia.

Vaikutukset tukiin liittyviin postituksiin

Maaseudun kehittämistuet kannattaa ensisijaisesti hakea sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa. Sähköisesti hakeneet saavat myös päätöksen sähköisesti. Jos sähköinen haku ei jostain syystä ole mahdollista, hakijan kannattaa toimittaa paperihakemuksensa suoraan ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään. Toimitustavasta voi sopia ELY-keskuksen tai Leader-ryhmän kanssa.

Jos yritys- tai hanketuen hakija on jo lähettänyt paperihakemuksensa postissa, hakijan kannattaa varmistaa hakemuksensa perilletulo ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä ennen kuin aloittaa hankkeen omalla riskillään. Hakemus tulee vireille vasta, kun ELY-keskus tai Leader-ryhmä on tarkistanut, että hakemus täyttää vireille tulon edellytykset.

Maatalousinvestointien osalta paperisten tukipäätösten toimituksissa on postilakon vuoksi viiveitä. Jos hakija on hakenut tuen sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa, hän saa myös päätöksensä sähköisesti asiointipalveluun. Maatalousinvestoinnin toteuttamista ei saa aloittaa ennen kuin myönteinen tukipäätös on tehty.

Maaseudun kehittämistukien ja viljelijätukien osalta ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueita on ohjeistettu, ettei takaisinperintäpäätöksiä tehdä postilakon aikana, koska päätöksiä ja maksulippuja ei voida toimittaa asiakkaille.

Lakon aikana ei tehdä myöskään viljelijätukien kuulemiskirjeiden, tukipäätösten, sitoumuspäätösten, sopimuspäätösten eikä talviaikaisen asiakirjavalvonnan asiakirjapyyntöjen postituksia.

Lisätietoja takaisinperintäpäätösten postituksista: takaisinperinta@ruokavirasto.fi

Lisätietoja muista viljelijätukien päätösten postituksista:
Erityisasiantuntija Mirva Kauppinen, mirva.kauppinen@ruokavirasto.fi

Postilakon vaikutukset eläinrekistereissä

Tee korvamerkkitilaukset kuten yleensä sovelluksilla, puhelimitse tai sähköpostitse. Postitse lähetettävien lomakkeiden käyttöä lakon aikana tulisi välttää.

Teuraaksi menevät naudat: Mikäli eläimellä on yksi korvamerkki korvassa, eikä korvausmerkki ehdi tilalle ennen teurasauton saapumista, kiinnitä naudoille punainen tilapäismerkki pudonneen tilalle. Tilapäismerkin käyttöönotosta pitää tehdä ilmoitus nautarekisteriin. Jos naudalta on pudonnut toinen korvamerkki ennen teuraaksi lähtöä eikä korvausmerkkiä ole tilalla, niin silloin on laitettava punainen tilapäismerkki ja ilmoitettava nautarekisteriin sen käyttöönotosta. Nautaa ei voi lähettää teurastamolle, jos toinen korvamerkki puuttuu.

Teuraaksi menevät lampaat ja vuohet: Lampailla ja vuohilla ei ole käytössä tilapäismerkkiä. Alle 12 kuukauden ikäinen lammas ja vuohi voidaan laittaa teuraaksi syntymätilaltaan yhdellä korvamerkillä. Mikäli lammas ja vuohi on iältään 12 kuukautta tai vanhempi eläimen pitää olla merkitty kahdella korvamerkillä ennen eläimen poistamista teuraaksi.

Mahdollisen valvonnan osuessa maatilalle korvausmerkkitilauksen tulee olla saapunut nauta-, lammas- ja vuohirekisteriin ennen valvonnasta ilmoittamista. 
Katso merkinnän ja rekisteröinnin valvontaohjeet naudoille, lampaille, vuohille ja sioille

Mikäli lomakkeilla tehdään ilmoituksia eläinrekistereihin (nauta, lammas, vuohi ja sika), kannattaa lomakkeet lakon aikana lähettää sähköpostin liitteenä tai tehdä ilmoitus soittamalla asiakaspalveluun.

Mikäli olet jo lähettänyt ilmoituksen tai tilauksen paperilomakkeella postitse, varmista ilmoituksen perilletulo asiakaspalvelusta. Tee tarvittaessa tilaus/ilmoitus uudestaan yllä olevan ohjeistuksen mukaan.

Asiakaspalvelun yhteystiedot