Siipikarjassa todettu korkeapatogeeninen lintuinfluenssa aiheuttaa rajoituksia vientiin EU:n ulkopuolelle

10. helmikuuta 2021

Janakkalassa Etelä-Suomessa on todettu korkeapatogeeninen lintuinfluenssa H5N8 siipikarjassa 10.2.2021. Aiemmin tautitapauksia on todettu Suomessa vain luonnonvaraisissa linnuissa. Todettu taudinpurkaus vaikuttaa siipikarjan ja siitä saatavien tuotteiden EU:n ulkopuoliseen vientiin. Vienti EU-maihin (sisämarkkinakauppa) voi jatkua normaalisti rajoitusvyöhykkeen ulkopuolelta.

Todistusten vientiehdot on tarkistettava

Ruokavirasto suosittelee siipikarjan ja siitä saatavien tuotteiden viennin keskeyttämistä EU:n ulkopuolisiin maihin, kunnes vientiehdoista on varmistuttu. Ennen kuin vientiä voidaan jatkaa, tulee viejän ja viranomaisten selvittää kohdemaista, millä ehdoilla vienti voi jatkua. Tällä pyritään välttämään turhia tuotteiden takaisinvetoja.

Jos vientiehdot, kuten todistusvaatimukset, eivät täyty tai tuotteelle on vientiä estäviä rajoituksia, ei vienti ole sallittua. Siipikarjassa todetun taudinpurkauksen vuoksi Suomi ei ole enää Maailman eläintautijärjestön OIE:n mukaan vapaa korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta. Tästä johtuen viennissä käytettävien eläinlääkintötodistusten vakuuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Eläinlääkintötodistuksissa olevien vakuuksien on aina pidettävä paikkansa. On mahdollista, että myös muiden tuotteiden todistuksissa on vakuuksia, jotka eivät tautitapauksen vuoksi täyty.

Jos olet valvojana myöntänyt eläinlääkintötodistuksia (virallisesti sovitut todistukset tai vapaamuotoiset todistukset) siipikarjalle tai siitä saataville tuotteille viimeisen neljän viikon aikana eli 13.1.2021 tai sen jälkeen, ota yhteyttä osoitteeseen vienti@ruokavirasto.fi. Tarkempia ohjeita löydät Pikantti-ekstranetista.

Kohdemaat saattavat asettaa myös muita vientirajoituksia

Viennin kohdemaat saattavat asettaa taudinpurkauksen johdosta myös vientirajoituksia, jotka ylittävät todistuksissa esiintyvät vakuudet. Viennissä on aina huomioitava kansalliset ja kohdemaan asettamat rajoitukset. Jotkut viennin kohdemaat saattavat rajoittaa vientiä jo itämisaikana tuotettujen tai vietyjen tuotteiden osalta. OIE:n mukaan lintuinfluenssan itämisaika on 21 vuorokautta.