Maaseutuyritysten ja maatalouden väliaikainen tuki - Hyrrä-ohje

Ohjevideo

Ohjevideo hakemuksen täyttämiseen löytyy täältä.

Perustiedot

Ha­ke­mustyypin va­lin­nan jäl­keen esi­täy­te­tys­sä ­ha­ke­muk­ses­sa näkyy kak­si väli­leh­teä: Pe­rus­tie­dot ja Han­ke­suun­ni­tel­ma. Ennen hakemuksen täyttämistä tarkista lomakkeen yläreunasta, että olet valinnut oikean hakemustyypin.

Täytä en­sin Pe­rus­tie­dot-välilehti. Pe­rus­tie­dot kä­sit­tää tie­dot ha­ki­jas­ta ja tämän yhteystiedoista sekä tietoja yrityksestä.

Hakija ja yhteystiedot

Ha­ki­ja ja yh­teys­tie­dot tu­le­vat automaattisesti Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ). Jos osoitetiedot ovat vanhentuneet, päivitä ne YTJ-palveluun, josta ne päivittyvät Hyrrään. Voit myös ilmoittaa Maaseutuhallinnossa käytettävän osoitteen kohdasta Omat tiedot/profiili (kts. Yleistä Hyrrän käytöstä).

Ainoa muutettava (täydennettävä) tieto hakemuksella on www-osoite.

Kun pai­nat Muok­kaa-pai­ni­ket­ta, au­ke­aa www-osoi­tetta varten laa­tik­ko, jon­ne voit kir­joit­taa hakijan www-osoit­teen. Tal­len­na tieto Tal­len­na-pai­nik­kees­ta.

viranomais uusi hakija ja yhteystiedot tallenna muokattu

Vastuuhenkilö

viranomais vastuuhenkilö muokattu

Hankkeen vastuuhenkilö on henkilö, joka voi allekirjoittaa hakemuksen. Järjestelmään tunnistautunut henkilö lisätään automaattisesti vastuuhenkilöksi. Muutettavia (täydentäviä) tietoja ovat:

  • Hakemuksen allekirjoittaja(t) määritellään Allekirjoittaja-valintaruudun avulla. Väkänen valintaruudussa tarkoittaa, että henkilö on valittu allekirjoittajaksi. Valinnan saa pois klikkaamalla valintaruutua uudelleen. Hakemuksen Perustiedot-välilehdellä pitää olla valittuna organisaation sääntöjen mukaiset allekirjoittajat, jotta hakemuksen allekirjoittaminen ja lähettäminen on mahdollista.
  • Vastuuhenkilön tiedoista voit lisäksi muuttaa (täydentää) henkilön roolin hankkeessa/organisaatiossa, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

Sähköpostiosoitteen lisääminen on tärkeää, jotta hakemusta koskevat sähköpostitse kulkevat ilmoitukset tavoittavat vastuuhenkilön.

viranomais vastuuhenkilö yhteystiedot muokattu

Muut allekirjoitusoikeuden omaavat henkilöt

viranomais muut osapuolet muokattu

Hakemuksella voi olla muitakin osapuolia (esimerkiksi muita hakemuksen allekirjoittajia), jotka lisätään hakemukselle tässä kohdassa. Lisääminen tapahtuu painikkeesta Lisää uusi osapuoli.

viranomais muut osapuolet lisätty muokattu

Lisää laatikkoon henkilön henkilötunnus muodossa ppkkvv-xxxx ja paina Hae, jolloin järjestelmä hakee henkilön tiedot väestörekisterikeskuksesta. Jos muu osapuoli toimii hakemuksen allekirjoittajana, lisää täppä kohtaan Allekirjoittaja. Jos haluat poistaa osapuolen, paina Poista.

Voit lisätä hakemukselle useita osapuolia painamalla uudestaan Lisää uusi osapuoli -painiketta. Hakemuksen voi lähettää vasta sen jälkeen, kun kaikki allekirjoittajaksi määritellyt osapuolet ovat allekirjoittaneet hakemuksen Allekirjoitus ja lähetys -välilehdellä. Kunkin allekirjoittajan on kirjauduttava sisään omilla tunnuksillaan, ja tämän vuoksi jokaisella allekirjoittajalla pitää olla käytössä omat Katso-tunnukset, joille on annettu Hyrrä-hakija-valtuudet. Hakemuksen lähettämisestä lisää kohdassa Allekirjoitus ja lähettäminen.

Yritykseen liittyviä tietoja

Tässä osassa lisätään tieto yrityksen mahdollisesta maatilakytkennästä lisäämällä tilatunnus, yrityksen kotikunta ja hakijan tilinumero.

Harjoittaako hakija yritystoimintaa maatalouden yhteydessä -kohdassa valitse Kyllä tai Ei.

Valitse "Kyllä", jos maatilan muuta yritystoimintaa harjoitetaan samalla Y-tunnuksella kuin maataloutta tai harjoitat vain maataloutta. Tämän jälkeen syötä tilatunnus. Tilatunnus on tässä valinnassa pakollinen tieto.

Valitse "Ei", jos harjoitat yritystoimintaa muuna yrityksenä (maataloustuotteiden jalostusyritys).

Valitse alasvetovalikosta yrityksen kotikunta. Tämän valinnan jälkeen järjestelmä antaa seuraavaksi käsittelypaikaksi sen ELY-keskuksen, jonka alueella yritys sijaitsee.

Tilinumero-alasvetovalikosta ilmoitetaan pankkitilin numero,  jonne maksu suoritetaan. Jos olet jo aikaisemmin tallentanut tilinumeron järjestelmään, se näkyy alasvetovalikossa. Jos et ole tallentanut tilinumeroa tai haluat tallentaa järjestelmään uuden tilinumeron, valitse kohta Lisää uusi tilinumero. Kirjoita tilinumero IBAN-muodossa (esim. FI12 3456 7890 1234 56) Uusi tilinumero -kenttään. Tilinumeron BIC-koodin järjestelmä antaa automaattisesti.

Pakolliset täytettävät kentät on merkitty punaisella tähdellä ja Tooltipit antavat ohjeita kentän täyttämiseen. (Katso Yleistä Hyrrän käytöstä).

Lomakkeen tiedot tallentuvat siirtyessäsi seuraavalle välilehdelle Seuraava-painikkeesta. Samalla avautuu täytettäväksi Hankesuunnitelma-välilehti.

Jos haluat välillä tallentaa tietoja ja jatkaa hakemuksen täyttämistä myöhemmin, paina vasemmasta yläreunasta painiketta Tallenna.

Hankesuunnitelma

Täydennä Hankesuunnitelma-välilehdellä pyydetyt tiedot.

Haettava tuki

Toimenpide tulee automaattisesti.
Valitse kohdennettu toimi seuraavista sen mukaan, kumpaan tuen kohderyhmään kuulut:

  • Maaseutuyritysten väliaikainen tuki
  • Maatalouden alkutuotannon tuki

Kun välilehti on tarkistettu, tallenna hakemus vasemman reunan Tallenna-painikkeesta tai paina sivun lopussa olevaa painiketta Tallenna ja jatka.

Jos valitset Tallenna ja jatka, ilmestyy hakemukselle kaksi uutta välilehteä: Kustannus ja rahoitus sekä Allekirjoitus ja lähetys. Hankesuunnitelma-välilehden alareunaan ilmestyy uusi kohta: Liitteet.

Liitteet

Hankkeelle on lisättävä tarvittavat liitteet. Lisää liitetiedosto painikkeesta Lisää liite. Selaa-painikkeesta aukeaa käyttäjän koneen resurssienhallinta, josta pääset valitsemaan halutun liitteen. Kun olet valinnut tiedoston resurssienhallinnassa ja painanut Avaa, tiedoston nimi näkyy ikkunassa. Ikkuna sulkeutuu automaattisesti hetken kuluttua.

Jos haluat poistaa liitetiedoston, klikkaa liitetiedoston nimen perässä olevaa punaista rastia. Liitteiden kappalemäärää ei ole rajoitettu, joten voit lisätä tarvitsemasi määrän liitteitä jokaiseen kohtaan.

Lisää liitteet mieluiten pdf-muodossa. Yhden liitteen maksimikoko on 10 Mt.

Voit myös lisätä muita hakemukseen liittyviä liitteitä, joiden lisäys tapahtuu kohdasta Hakemustyyppiin liittyvät liitteet. Laatikon sisällä olevasta nuolesta avautuu alasvetovalikko, josta pääset valitsemaan liitetyypin Muu liite (asiakas). Tämän jälkeen liitetyyppi-laatikon viereen tulee painike Lisää liite. Lisää liitteet kuten yllä on ohjeistettu. Liitteiden maksimikoko on 10 Mt.

Tallenna Hankesuunnitelma-välilehden tiedot joko lomakkeen vasemmasn yläreunan painikkeesta Tallenna tai lomakkeen oikean alareunan painikkeesta Seuraava.

Kustannukset ja rahoitus

Myönnetty de minimis -tuki

(Kysytään vain, jos kyseessä Maaseutuyritysten väliaikainen tuki)

Jos sinulle on aikaisemmin myönnetty de minimis -tukea, valitse Kyllä ja lisää tiedot tuesta. Lisää-painikkeella saat lisää rivejä, jos sinulle on myönnetty useampi de minimis -tuki.

Hankkeen rahoitussuunnitelma

Haettavan avustuksen määrä voi olla enintään 80 % kohdassa ”Hakemuksen perusteena olevat kustannukset enintään puolen vuoden jaksolta” esitetyistä kustannuksista.

4.11.2020 ja sen jälkeen tehdyissä maatalouden alkutuotannon väliaikaisen tuen hakemuksissa haettavan avustuksen määrä voi olla vähintään 2 000 euroa, mutta enintään 80 000 euroa.

31.12.2020 ja sen jälkeen tehdyissä maaseutuyritysten väliaikaisen tuen hakemuksissa haettavan avustuksen määrä voi olla vähintään 2 000 euroa, mutta enintään 80 000 euroa.

Muu julkinen tuki

Ilmoita kohdassa Muu julkinen tuki, Haetaanko toimenpiteeseen muuta julkista rahoitusta ja/tai Onko toimenpide saanut muuta julkista rahoitusta. Jos aiot hakea tai olet saanut muuta julkista tukea samaan tarkoitukseen, klikkaa valintalaatikkoon täppä, jolloin alapuolelle ilmestyy laatikko, jossa erittelet muun julkisen tuen tiedot.

Jatka hakemuksen seuraavalle välilehdelle klikkaamalla Seuraava tai tallenna täytetyt tiedot vasemmassa reunassa olevasta painikkeesta Tallenna.

Allekirjoitus ja lähetys

Katso Allekirjoitus ja lähetys

Sivu on viimeksi päivitetty 28.9.2021